2021/09/11

Projekt pierwszej wolnej ZDROWEJ TELEWIZJI LECHICKIEJ     Telewizja jako medium szczególnie wpływowe, odbierane poprzez dźwięki i obrazy, musi być z najwyższą starannością dopracowana pod kątem jedynie korzystnego działania na odbiorców. Musi być wolna od kłamstw, manipulacji, ukrytych przekazów, obrazów i treści niezgodnych z podstawami moralnymi, duchowością słowiańską i obyczajami Narodu Lechitów.

     Każdy przekaz, każda interakcja, większość z nas transformuje lub programuje choćby na poziomie subtelnym. Dotyczy to przede wszystkim Dzieci. Zatem w zależności od intencji i zawartości przekazów, media mogą wnosić w umysł i duszę albo mrok - albo światło. I chyba jest dla nas wszystkich, świadomych, godnych, Wolnych Lachów, jako ludzi skupionych na ochronie Dzieci, oczywiste, że telewizja (i inne media), musi być poddana cenzurze w ramach niezbędnego procesu oczyszczania - uzdrawiania.

    Mamy dwa możliwe warianty: przeobrażenie już istniejących stacji/kanałów po przejęciu ich przez Wolnych Patriotów, i/lub stworzenie od podstaw stacji/kanałów całkowicie wolnych od treści destruktywnych. Niezależnie od wariantu ostatecznie dopuszczona do powszechnej emisji narodowej telewizja musi mieć następujące cechy:

    - całkowity brak we wszelkich programach/filmach, niezależnie od formuły i pory emisji, golizn, przekazów seksualnych i seksualizujących. Wskazane są tylko subtelne aluzje, niewchodzące w rezonans ze skojarzeniami i wyobraźnią Dzieci.

    - całkowity brak scen brutalnych, krwawych, sadystycznych. Wystarczy cofnąć formułę pokazywania przemocy do poziomu z lat 60., aby widz miał klarowność przekazu. Jednocześnie od negatywnego wpływu dosłownych krwawych scen uchronieni są widzowie wrażliwi, a szczególnie Dzieci.

    - całkowity brak wulgaryzmów. Wystarczy cofnąć formułę scenariusza i dialogów do poziomu z lat 60, aby widz mógł odbierać przekaz nie mniej emocjonalnie i refleksyjnie - ale następuje definitywne odcięcie od wulgaryzacji Dzieci i dorosłych, i dyskomfortu/wytrącenia z równowagi, odbiorców wrażliwych. 

    - całkowity brak fałszywych przekazów historycznych, chyba że w formule wyraźnie zaznaczonej hipotezy (jeśli nie dotyczy to treści ewidentnie zakłamanych i pomniejszających wartość Narodu). 

    - całkowity brak przekazów patologicznych, chyba że w formie nierażącej i zawsze połączonej z objaśnieniami, co jest właściwe i jakie są źródła i skutki patologii. Generalnie brak przekazów patologicznych to brak treści i obrazów programujących, szczególnie u Dzieci i młodzieży, szkodliwe nawyki żywieniowe, rozrywkowe, brak szacunku wobec siebie nawzajem i innych, brak osobistej, rodowej i narodowej godności. Bardziej szczegółowo oznacza to:

    a) brak programów gloryfikujących celebrytów oraz niemoralnych i niepatriotycznych artystów (przykład: Królowe życia)

    b) brak programów oswajających (niczym z normą) czy zachęcającą do picia alkoholu, palenia, narkotyzowania się, zabawy do upadłego, seksu bez miłości, duchowości i odpowiedzialności

    c) brak programów nawet minimalnie dopuszczających brak szacunku, nonszalancję i arogancję wobec Rodziców, osób starszych, innych ras i narodowości, Przyrody, wartości i obyczajów narodowych. W tej kategorii do przerobienia kwalifikuje się wiele filmów dla dzieci, w tym animowane lub kinowe jak seria  Harry Potter (przykład: "moi starzy" o Rodzicach)

    d) brak przekazów programujących/promujących mieszanie rasowe oraz niezgodne z prawami boskimi, Naturą i dobrem Dzieci związki i adopcje

    e) brak programów osłabiających poczucie wartości narodowej i rasowej, szkalującej dobre imię Ojczyzny i dokonania oraz wartości Wielkiej Rodziny Narodów Słowiańskich

    f) brak programów nie tylko programujących szkodliwe wzorce, ale też sprzecznych z obyczajami i wartościami słowiańskimi, dotyczącymi między innymi kobiecości - zatem badań i zabiegów medycznych oraz otwartych porodów (świętych rytuałów narodzin) - czy tworzenia silnych Rodów i odpowiedzialnego, harmonijnego Rodzicielstwa (przykłady: Ślub od pierwszego wejrzenia, Wyspa miłości, Magia nagości).

    - całkowity brak programów siejących przygnębienie, rozpacz, strach, poczucie zagrożenia. Ewentualne obrazowanie negatywnych doniesień o katastrofach, ofiarach, stratach, nie może mieć podkładu dźwiękowego, manipulującego emocjami widza. Zalecana jest w takich przypadkach rezygnacja z podkładu, by umożliwić odbiorcy zachowanie równowagi i podejście refleksyjne.

    - całkowity brak reklam w przypadku powrotu do rodzimej tradycji lokalnej przedsiębiorczości i rekomendacji międzyludzkiej (docelowo: barter), lub, utrzymując praktykę reklamy medialnej - całkowite usunięcie przekazów dotyczących środków farmaceutycznych oraz środków dotyczących ludzkiej intymności. Ponadto ze spotów reklamowych muszą zniknąć golizny, sceny zmysłowe, seksualizujące, dwuznaczne, nonszalanckie, oraz promujące szkodliwe nawyki żywieniowe i inne, i niezdrowe związki i adopcje. Udział Dzieci w reklamach także się skończy - jest to sprzeczne ze słowiańskimi prawami ochrony kształtującego się umysłu i charakteru potomstwa, a reklama ma charakter "prania mózgu".

    CO MUSIMY ZAŁOŻYĆ JAKO PROJEKTANCI, PRACOWNICY LUB ODBIORCY WOLNEJ, ZDROWEJ TELEWIZJI LECHICKIEJ (ponieważ w wolnym Kraju projektantem lub reformatorem wszelkich projektów dotyczących zbiorowości winien być każdy jeden członek tej zbiorowości):

    - że niezależnie od pory emisji, zaznaczonej kategorii wiekowej, czy wysilonej kontroli Rodziców, DZIECKO ZAWSZE MOŻE TRAFIĆ NA EMITOWANY MATERIAŁ O TREŚCI MAJĄCEJ DLA NIEGO DZIAŁANIE WSTRZĄSAJĄCE, TRAUMATYZUJĄCE I SZKODLIWE, WYPACZAJĄCE POCZUCIE WŁAŚCIWYCH NORM, OSŁABIAJĄCE POCZUCIE OCHRONY I WARTOŚCI, PODWAŻAJĄCE PRAWIDŁA PRZEKAZYWANE MU PRZEZ RODZICÓW.

    - że CENZURA NIE JEST ZŁEM SAMYM W SOBIE, LECZ FORMĄ WERYFIKACJI. W przypadku uczciwych intencji (podstawa każdego projektu narodowego rozmiaru) oznacza ona po prostu UZDRAWIANIE FORMY PRZEKAZU, a nie jego ograniczanie. Tak zwana wolność artystyczna oznaczająca łamanie podstaw ochrony wrażliwego widza, w tym godnych i chcących zachować czysty umysł kobiet, a nade wszystko Dzieci - jest manipulacją prowadzącą do szkód wyrządzonych wyżej wymienionym odbiorcom. Cenzura jest środkiem chwili, częścią stadium w transformacji - i zniknie w sposób naturalny, gdy projektantami i wykonawcami spraw polskich będą już tylko Lechici, świadomi ciężaru, prawi i odpowiedzialni.

    - że niezależnie od rangi, zasięgu i formy przekazu, KAŻDY PROJEKT LECHICKI/NARODOWY/PUBLICZNY MUSI PRZYJĄĆ ZA OPCJONALNĄ INTERAKCJĘ Z WIDZEM NIELETNIM, I ZA PRIORYTET OCHRONĘ TEGO WIDZA PRZED SZKODLIWYM PRZEKAZEM. Oznacza to, że każdy artysta, rzeźbiarz, malarz, reżyser, scenarzysta, aktor, piosenkarz, itp., musi przyjąć, że z jego dziełem (wskutek zrządzenia) może zetknąć się Dziecko.

    Takie założenie, REWOLUCYJNE W SKALI NIE TYLKO POLSKI, ALE ŚWIATA, INICJUJE NOWĄ RZECZYWISTOŚĆ OCHRONY DZIECI. Przy okazji - nową rzeczywistość odwracania długotrwale programowanych nawyków wobec dorosłych (Narodu), na przykład stosowania w codziennej mowie wulgaryzmów i seksualizmów. 

    CZY CENZUROWANA TELEWIZJA NOWEJ, ZDROWEJ KATEGORII,  DOPUSZCZA OGLĄDANIE STARYCH ULUBIONYCH FILMÓW I SERIALI? Tak, po usunięciu z nich wszystkich szkodliwych obrazów i treści, wymienionych wyżej, i zgodnie z przyjętymi wyżej założeniami. Taka cenzura nie odejmuje rzeczywistej wartości i klimatu filmów, co więcej, umożliwia Rodzicom zapraszanie do seansu Dzieci bez poczucia zagrożenia, bez możliwości wprowadzenia nieletnich w pułapki. Przykład takiej pułapki, i przykład potrzeby dla takiej zdrowej cenzury: angielski film 303. Bitwa o Anglię.  Ten cenny także dla naszych Dzieci przekaz - dla ich poczucia tożsamości narodowej i poczucia szacunku dla Przodków i żołnierzy ojczystych zawiera wulgarną scenę seksualną, którą w ramach uzdrawiania telewizji należy usunąć. 

    CO WARTO EMITOWAĆ W NASZEJ ZDROWEJ LECHICKIEJ TELEWIZJI w miejsce usuniętych filmów i programów (większość z obecnie emitowanych nie nadaje się nawet do poprawy):

    - wszelkie nawet hipotetyczne przekazy historyczne podnoszące zainteresowanie, świadomość, tożsamość i dumę narodową. Warto zaznaczyć, że nasza historia podlegała wielokrotnym przekręceniom i jej całkowite odkrycie w zgodzie z prawdą może zabrać wiele lat.

    - przekazy generujące wdzięczność, życzliwość i szacunek wobec: Przodków, osób starszych, dawnych Wojów i Żołnierzy, Rodziców i Rodów, Narodu i całego świata, wszelkich Istot Żywych. Warto przy okazji filmów i przekazów historycznych podkreślać nie tylko męstwo i szlachetność rodzimych wojowników, ale też prawdę o manipulacyjnym wprowadzeniu ich (i wszelkich innych narodów) do wojny przez jezuitów watykańskich i masonerię, i samą wojnę jako antyludzki i nigdy korzystny projekt satanistycznych sił. Szacunek dla patriotów i obrońców nie może być gloryfikacją wojny, strat, depopulacji i traum rodowych/narodowych.

    - zachęty do praktykowania medytacji, gimnastyki, zdrowego odżywiania, stałego łącza z Przyrodą.

    - przekazy mówiące pełną prawdę o metodach i skutkach leczenia medycyną szpitalną, farmakologiczną i naturalną, ziołową, energetyczną. Ze szczególnym uwzględnieniem różnic między rezonansem porodu szpitalnego, a domowego.

    - filmy przedwojenne, które rekomendujemy także jako projekt dla szkół. Emisja polskiego filmu przedwojennego wspiera proces przywracania dbałej, czystej i śpiewnej polszczyzny oraz przywraca łącze ze światłem duchowym Rodaków sprzed traum holokaustu wojennego.

    - przekazy jedynie ze staranną polszczyzną, pozbawioną obcych niespolszczonych słów, i wszelkich wulgaryzmów.

    - mitologię słowiańską i wszelkie hipotezy dotyczące przeszłości i praw Życia, w celu stymulowania wyobraźni i otwartości umysłu młodszych odbiorców - co oznacza stymulowanie ich zdolności kreowania rzeczywistości. 

    Jeśli Amerykanie, Francuzi czy Koreańczycy chcą sprzedawać i emitować swoje filmy w polskiej przestrzeni, muszą przyjąć, że będą one weryfikowane, cenzurowane, a fragmenty sprzeczne z duchowością słowiańską usuwane. Równie dobrym krokiem jest rezygnacja z kupna i obróbki demoralizującego filmu, by oszczędzić sobie fatygi... Chińczycy dowiedli nie raz, że mogą wpływać na zawartość już wypuszczonych filmów amerykańskich. To tylko kwestia przyjęcia wartości narodowych za dobro wyższe niż wartości zagranicznych - i kwestia mobilizacji. Najwyższą wartością Lechitów jest dobro Dzieci.

    Kto powinien pracować w Narodowej Telewizji Lechitów? Ludzie oddani Ojczyźnie, zatem jej wartościom, prawom i obyczajom, najlepiej - Lachy z krwi i kości. Ludzie prawi, uczciwi, odpowiedzialni, ponadprzeciętnie świadomi (zatem obeznani nie tylko z psychologią, ale z Wedami, i historią zjawiska kontroli umysłu). Ludzie wysoko wibrujący, ze światłem w sercu, z czystymi intencjami. Ale też - kto inny stworzyłby nasze rodzime Zdrowe Media Lechickie?...

    I WRESZCIE - CZYM ZAOWOCUJE TELEWIZJA MAJĄCA TAKĄ I TYLKO TAKĄ ZDROWĄ TREŚĆ?...

    Zahamowaniem i odwróceniem procesów destruktywnych, i ostatecznym uzdrowieniem samych odbiorców. Jakkolwiek część świadomych spraw Polaków już odłączyła telewizję, co jest znakomitym ruchem wyzwoleńczym, dla wielu innych zabierze to więcej czasu. Poza tym - zdrowa telewizja da się lubić - i może regenerować umysł i ciało dokładnie tak samo jak muzyka o prawidłowej częstotliwości, nie mówiąc już o zawsze cennym źródle Wedy

PROCES UZDRAWIANIA MUSI OBJĄĆ WSZYSTKIE MEDIA, PLATFORMY I FORMY PRZEKAZU W PRZESTRZENI LECHICKIEJ.

   TELEWIZJA POWINNA UŚWIADAMIAĆ I HARMONIZOWAĆ CZŁOWIEKA. 

DOBRO I OCHRONA DZIECI TO NAJWYŻSZA WARTOŚĆ NARODU LECHICKIEGO.

POWYŻSZE KLAUZULE KAŻDY PROJEKT RODOWY, REGIONALNY, NARODOWY, MUSI PRZYJĄĆ JAKO WYJŚCIOWE.


    Czcibor i  Dobromiła

    W przypadku uruchamiania Wolnej, Zdrowej Telewizji Lechickiej chętnie udzielimy konsultacji, dzieląc się naszym postrzeganiem sprawy.

    Osoby z wolą zasilenia procesu uzdrawiania mediów narodowych prosimy o wsparcie grupy Zdrowe Media Słowian na platformie Facebook.

    Nasze dotychczasowe publikacje dotyczące telewizji i innych mediów, to między innymi:

    - TVP, TVN, RMF, WP, Onet, Interia i inne media systemu zostaną przeobrażone lub zlikwidowane za działalność i treści antynarodowe. Telewizję Wolnych Lachów czeka rewolucyjne uzdrowienie - https://zdrowemediaslowian.blogspot.com/2020/11/tvp-tvn-rmf-wp-onet-interia-i-inne.html

    - Seksualizacja w programie "Chłopaki do wzięcia - odpowiedź KRRiT na doniesienie Stowarzyszenia Lechistan Gniezno - https://zdrowemediaslowian.blogspot.com/2021/06/seksualizacja-w-programie-chopaki-do.html

    - Chłopaki do wzięcia, czyli seksualizacja, wulgaryzacja i pośmiewisko w dobroczynnej otoczce - https://zdrowemediaslowian.blogspot.com/2021/01/chopaki-do-wziecia-czyli-seksualizacja.html

    - Zjawisko celebrytów dobiega końca - jako stojące w kolizji z Krajem wolnych, dumnych i samokreujących się ludzi - https://zdrowemediaslowian.blogspot.com/2020/11/zjawisko-celebrytow-dobiega-konca-jako.html

    - Superbohaterowie bronią upadającej hollywoodzkiej twierdzy iluminatów - https://zdrowemediaslowian.blogspot.com/2020/11/superbohaterowie-bronia-upadajacej.html

     Te i inne publikacje tematyczne dostępne na stronie Zdrowe Media Słowian - https://zdrowemediaslowian.blogspot.com/ oraz na forum FB Zdrowe Media Słowian - https://www.facebook.com/groups/595121354539786

 

 
 

 

21 komentarzy:

 1. Pięknie!!! Jak po Swoje!!!!!
  Lahy My 💪💪💪

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Lachy my, a Ziemia Lechicka pod nasze prawo i nasze stery kreacji i ewolucji. :)

   Usuń
 2. Podpisuję się pod tym artykułem całym sercem. Niech się staje. Tu i Teraz.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie się stanie!
   Sporo projektów będzie się urzeczywistniać nam Lechitom....

   Usuń
 3. Cóż, na mam nadzieję, że kiedy ten projekt zostanie poddany Głosowaniu Narodowemu, to zostanie odrzucony. Jeśli chcecie zrobić swoją własną stację z takimi zasadami, to proszę bardzo.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jaką zatem proponujesz telewizję? Co konkretnie jest nietrafnego w projekcie?

   Usuń
  2. Co konkretnie nietrafionego? A no np.: wasze podejście do widzów i traktowanie ich jak ludzi zbyt głupich, żeby byli w stanie interpretować przedstawiane treści. Wy nie bierzecie pod uwagę tego, że oglądanie danego filmu/serialu/programu w telewizji nie jest obowiązkowe i każdy może sobie przełączyć na inną stację jak mu się nie podoba. Wasz poziom cenzury również obraża inteligencję odbiorców. Eliminacja podkładu dźwiękowego z niektórych scen to również bzdurny pomysł i odjęcie niesamowicie ważnego aspektu filmu.

   Usuń
  3. "Traktowanie ludzi jako zbyt głupich..". Uznając taki argument należałoby utrzymać w sklepach szkodliwą żywność i proceder szczepień. W końcu ludzie sami decydują, prawda? Niestety świadomość jest nierówno rozłożona, a ofiarami GMO, cukru, glifosatu, szczepionek, grozy i seksualizacji z TV padają bezbronne Dzieci. Tą drogą nie uzdrowimy Kraju i ich nie uchronimy. Politycy powinni za zasypiać zmęczeni myśleniem i tym, co można jeszcze zrobić lepiej dla Narodu i jego Dzieci. Tymczasem to fikcja, i w efekcie wszystko wyżej wymienione degraduje Lechickie Dzieci i Rody.
   Coś za coś. Absolutna ochrona Dzieci czy ostre przekazy dla upodobania części dorosłych? Zastawiałeś się, po co Ci w TV golizny i przemoc? Potrzebujesz tego dla swego relaksu i zadowolenia?
   Podkład dźwiękowy pod doniesienia o krzywdzie i nieszczęściu eskaluje przygnębieniem widza, rabując go z radości życia i energii. Taki rabunek to czysta strategia tych, co żerują na ludzkości.

   Usuń
  4. Cóż, ciężko jest przedstawić film o np.: Bitwie Pod Grunwaldem bez ukazania przemocy... Czy tego chcecie czy nie, to przemoc jest częścią naszego świata i jest elementem opowiadanych historii. To nie Państwo powinno pilnować co wasze dziecko ogląda w telewizji, ale właśnie wy - rodzice. Ten argument o podkładzie dźwiękowym to jakiś wymysł. Nie rozumiecie roli muzyki w kinematografii.

   Usuń
  5. Ale nie wystarczy przemoc na poziomie z lat 60.?
   Co do podkładu muzycznego, to wyżej napisaliśmy, o jaki konkretnie przypadek stosowania chodzi.

   Usuń
 4. Słowianin na uchodźstwie⚔️15 września 2021 12:02

  Taka telewizja to super alternatywa dla tego ścieku, w którym i tak nic nie ma.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękujemy. Wizję zdrowej TV opieramy o 3 zasady :
   - tylko prawda
   - poszerzanie mądrości i świadomości
   - ochrona Dzieci

   Usuń
 5. Cenzurowanie Harry'ego Pottera...? Poważnie...?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Uważasz że programowanie wyrażania się o Rodzicach "moi starzy" to dobry przekaz? Właściwy wzór? Zgodny z obyczajami Słowian? W przerwie reklamowej tego filmu pojawiła się oferta intymnego wspomagacza dla mężczyzn. Trzeba zrozumieć, że na ekranie nie ma przypadków. A najlepiej idzie degeneracja dzięki nieomal niewidocznym drobiazgom.

   Usuń
  2. Pokazanie tego jednego zwrotu w dialogu to już jest "Programowanie"? Naprawdę myślicie, że przez coś takiego dzieci zaczną tak się zwracać do rodziców? To brzmi jak zwykła wymówka i ucieczka od odpowiedzialności za kiepskie wychowanie dziecka.

   Usuń
 6. Super pomysł 👍 . Ja praktycznie nie oglądam tv , właśnie ze względu na przemoc i ogólne zakłamanie. reklamy podprogowe , hipnoza ludzi dźwiękiem , kolorami , są obecnie na porządku dziennym w tv. Programy telewizyjne wgrywane małym dzieciom za pomocą pseudo rozwojowej bajki , przerywanej seksownymi reklami .Ogólno dostępna patologia.
  Wystarczy porównać filmy czarno-białe z tymi współczesnymi dzieli je ogromna demo(n)-ralizująca przepaść .Czas to zmienić .

  Indygo

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Oczywiście, że tak. Trudno wymieniać argumenty z osobami, które nie przyjmują, że telewizja już jako projekt była ustalona przeciw ludzkiej świadomości i wolności.

   Usuń
 7. Przecież nie chodzi o jeden zwrot. Już sam przegląd "bajek" Cartoon Network daje obraz. Rodzice nie powinni asekurować się wymówkami, ale zwróć uwagę, że system to projekt, który bardzo ograniczył ich możliwości ukształtowania Dziecka.
  Poza tym wystarczy przejść się ulicami i posłuchać, jak mówią Dzieci dziś - a jak mówiły 20 lat temu.

  OdpowiedzUsuń
 8. Poniższy artykuł - z medium systemowego - to kolejny owoc Wielkiej Fali Ujawnień i kolejny ładunek dynamitu do rozsadzenia Matrixa. Jedno i drugie zapowiadamy od kilku lat.
  Treść dowodzi, że projekt telewizji był od początku taktyczną operacją przeciw ludzkości. Trzon napędzający machinę kinową składa się z satanistów, pedofilów, gwałcicieli i ich ofiar. Takie koło napędowe miało wpływ na rozwijające się u Dzieci i młodzieży postrzeganie świata, moralność, wybory, nawyki i wartościowanie.
  https://www.onet.pl/film/onetfilm/marlon-brando-johnny-depp-james-franco-oskarzeni-o-gwalty-i-pobicia/kqy2dl0,681c1dfa?fbclid=IwAR2LkAkfcYozOetCai5xlbwsMwZ8YKaajnTJZt_LwRb5vF3UBq8WVgFiuQA

  OdpowiedzUsuń
 9. Jeśli ta telewizja miałaby zastąpić tą dzisiejszą... to dobrze, że i tak wolę oglądać rzeczy w internecie. Tam przynajmniej sobie obejrzę nieocenzurowanego Harry'ego Pottera.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie przegapiaj tego,co napisaliśmy: cenzura to tylko pierwsze i zresztą krótkie stadium transformacji mediów. Potem nie będzie potrzebna w ogóle - scenariusze, filmu, programy itp - będą tworzone na bazie serca, z życzliwością, empatią, taktem, łagodnością, odpowiedzialnością... Efekt możemy sobie wyobrazić. ;)

   Usuń