2020/10/01

Kraśnik uruchamia przełomowy proces odbudowy lechickich fortec i regionów

  


     Transformacja przyspiesza - co przynosi ukojenie wielu świadomym, dumnym i wrażliwym Lachom. W sercu powinno być już tylko miejsce na inspirację, zapał do czynu wyzwoleńczego i radosne wyczekiwanie wschodzącego Wolnego Kraju.
     Kuriozalne manewry systemowych polityków dowodzą także tego, że dotychczasowa niewolnicza struktura bezpowrotnie idzie w proch i pył. Politycy nabrali z nagła "słowiańskiej woli" ratowania Przyrody, lasów, parków, zwierząt, dbałości o finanse rodowe, zasiłki, zapomogi. W dalszej kolejności pieniądze dla lechickich Rodów wprost się posypią, i piszemy to z pełnym przekonaniem. Zostaną też zniesione wszelkie antynarodowe, antyludzkie, de facto: antyplanetarne restrykcje - od covidowych po szczepionkowe. 
     To, że bardzo antysłowiańsko zaznaczeni urzędnicy zmieniają swoją dotąd nienaruszalną strategię działania, mówi o tym, że znaleźli się pod nieodpartym ciśnieniem kilku czynników - Lechickiego Odrodzenia, energii transformacyjnych planety oraz tajnych układów wszelkich sił decydujących o ewolucji społecznej i losie ras Gai. Jeśli nawet niżsi rangą politycy nie mają do tej wiedzy dostępu - wykonują instrukcje, kombinacje samoocalenia - lub po prostu też budzą się i opuszczają mroczną stronę systemu (prezydent Zielonej Góry).
     Skutek jest taki, że świadomie lub nie - przygotowują przestrzeń Kraju do już opracowywanych przez lechickie zmobilizowane dusze reform w duchu rodzimym, wedyjskim (na przykład redukcja ministerstw to wstęp do zniesienia władzy instytucjonalnej w ogóle).
     Decyzje radnych w Kraśniku także są wstępem - uruchamiającym potężne energie, o skutkach większych, niż to część Rodaków dziś postrzega. Dostrzegli to z kolei Chazarowie (niczego nie przegapiają), stąd iście desperacka, gwałtowna ofensywa zjadliwej masowej nagonki na tychże radnych i Kraśnik jako ciemnogród. Te aroganckie wysiłki ośmieszenia i sabotowania autonomicznej wolnej woli władzy lokalnej zostały wsparte przez nieświadomą część mieszkańców miasta i Ojczyzny, w tym znacznie zaprogramowaną i łatwo sterowalną młodzież.
     O ile co do LGBT można mówić o dominującej wiedzy i właściwej postawie Narodu, to w kwestii promieniowania 5G jest dużo gorzej. Nie wszyscy wiedzą, że tę technologię przyswaja dla korzyści ludzkości dopiero wersja Tesli, a nie dotąd wprowadzana (w ramach iluminackiej operacji).
     Skąd taka zjadła i wściekła nagonka chazarsko-masońskich mediów? Wynika ona z tego, że wrogowie Wolnych Lachów doskonale zdają sobie sprawę, co takie kuriozum uruchamia. Otóż prawdziwa siła Kraju leży w niezależnych, rozumujących, w wolnej woli i odwadze decydujących Regionach i Rodach. To jest esencją niepodległości, niezłomności, kreatywności i Mocy Ojczyzny - a nie kontrolowany i kontrolujący centralny ośrodek władzy. 
Powrót do lokalnych praw i uchwał, do wieców (referendów) oznacza, iż z góry spreparowane reguły, ograniczające i destruktywne, będą odrzucane z całą stanowczością przez Wolnych Lachów, włodarzy na swych lokalnych gniazdach.

     Przytomni, zelektryzowani i poderwani do walki o wolność ziemi i Rodziny, Polacy zaczynają już rozpoznawać wroga chazarskiego - po szyderczej ocenie niezależnych postaw ich Rodaków. W tym leży klucz do zneutralizowania tegoż wroga. Nie ma bowiem żadnych rozumnych podstaw dla wolnych, rozumnych i życzliwych dusz słowiańskich - aby krytycznie, złośliwie, szyderczo kwitować wybory i uchwały swych Braci i Sióstr.  
 
     Silny Kraj - to Kraj silnych Regionów i silnych Rodów. 
     Lachy wstają - i obalają system regionalnie. Ani kroku wstecz wobec chazarskich restrykcji i prób związania nas sznurami w niewolnicze zrezygnowane stado. Odrzucamy maseczki i mandaty, odrzucamy wszelkie próby zniewolenia i upokorzenia w naszym Domu. Prawa są po naszej stronie. Transformacja dokłada sił nam - a przeciwnikom odbiera.       
     Wobec chazarskiej nagonki na Wolnych Lachów w Kraśniku - wspierajmy ich Mocą naszych serc, myślą, Słowem, czynem. Lach do Lacha!
     Czcibor i Edyta


     Ilustracja: mrok zniewolonej przestrzeni Ojczyzny, niczym rozpalające się słońca, rozjaśnią kolejne zmobilizowane lokalne fortece lechickie - miasta i Regiony. Pomyśl, Rodaku, co możesz zrobić u siebie. Moc w tobie!





Silny Kraj - to Kraj silnych Regionów i silnych Rodów

2020/09/27

Czym się różni prawo masońskie od prawa słowiańskiego




     Prawo masońskie jest skupione na podtrzymywaniu przestępczości na obszarze objętym kontrolą, lub generowaniu jej na wyższe poziomy w zależności od potrzeb. 
     Prawo Słowian jest skupione na zwalczeniu przestępczości, a przy obniżeniu jej do poziomu zero, na pilnowaniu tego poziomu. 

     Prawo obecnie panujące w Kraju Lachów jest prawem masońskim (a także babilońskim i chazarskim). Prawo Słowian, bardzo surowe wobec przestępców, było sukcesywnie eliminowane z przestrzeni słowiańskich w miarę przejmowania nad nimi kontroli przez rasę Draco osadzoną w Nowym Babilonie (Watykan), loże masońskie i Chazarów.
     Prawo masońskie nigdy nie było stworzone do zapewnienia ochrony poddanym jemu społeczeństwom. Wynika to choćby z nadawania przywilejów i praw przestępcom, a ograniczaniu ich ofiarom i ich Rodzinom.
     Do szczególnie traumatycznych przestępstw należą gwałty, okaleczenia, zabójstwa, oraz wszelkie krzywdy wyrządzone dzieciom, włączając zastraszenia, upokarzania, pobicia i porwania. Wszystkie bowiem te rodzaje przestępstw mają szczególnie mocno i długo rezonujący charakter nie tylko w ofiarach - ale w ich całych Rodach, włączając nienarodzone jeszcze linie potomne. 
     W związku z tym każde tego rodzaju przestępstwo powinno być osądzone zgodnie z prawem Słowian, co oznacza:
     - wyrok nienaruszalnego dożywocia w przypadku sądu administracyjnego/wiecowego
     - dowolny wyrok zasądzony przez Ród/ofiarę

     Prawo masońskie nie skazywało nigdy należycie za takie przestępstwa. Wystarczyło, aby robiono tak od zakończenia wojny - a traumy uniknęłyby setki tysięcy polskich dzieci, kobiet i Rodzin. Ucierpieli oni bowiem z dwóch przyczyn:

     - zjawiska recydywy. Tak patologicznego rozwiązania nie toleruje sąd Słowian - za szczególnie ciężkie przestępstwa grozi nienaruszalny wyrok dożywocia. Wyklucza to wciąż rezonujące i krzywdzące naszych Rodaków zjawisko recydywy. 

     - podtrzymywania/podnoszenia poziomu przestępczości z przyczyn strategicznych (okupacja Kraju) i systemowych (korupcja, brak woli ukarania zbrodniarzy, demoralizacja sędziów, układy prawników za zamkniętymi drzwiami, przekazy programujące przemoc w mediach).

     Prawo masonów oparte jest na absurdzie - sprawcy nie może osądzać ofiara lub jej Rodzina, ponieważ emocje wszystkich dotkniętych krzywdą byłyby "subiektywne".
     Prawo Słowian, oparte na rozsądku i sprawiedliwości, mówi wprost przeciwnie: osoby postronne nie odczuwające rezonansu krzywdy nie mogą należycie osądzić całego rozmiaru krzywdy. To właśnie emocje ofiary lub jej krewnych należycie wyliczą karę dla agresora.
     Beznamiętność urzędowych sędziów nie pracuje dla ofiar, tylko dla sprawców. Tym zaś nie należą się przywileje, lecz ukaranie. Nikt nie musi być ukarany - nikt nie jest zmuszony do napaści na drugiego człowieka i na jego dobra.

     Prawo masońskie każe nam zakładać, że przestępczość jest nie do zlikwidowania, nie zakłada z kolei nieskuteczności tak zwanej resocjalizacji (bo nic z tym nie robi). Prawo Słowian jest surowe i konsekwentne i dąży z przekonaniem do obniżenia poziomu przestępczości do poziomu zero.
     Masoni, iluminaci, Chazarowie, obce rasy drapieżne panujące nad społeczeństwem, oprócz ustalenia prawa niezabezpieczającego dzieci, kobiet, Rodów, Narodu - komponują w przestrzeni kontrolowanego społeczeństwa czynniki generujące i wspierające przestępczość: narkotyki, alkoholizm, prostytucję, ubogość (niskie płace i zasiłki), przekazy przemocowe, toksyczne pokarmy i napoje, promieniowanie i ściąganie migrantów dla zachwiania równowagi. 
     Wolni Słowianie eliminują wszystkie te czynniki. 
     Masoni oferują systemową ograniczoną, słabo skuteczną lub wręcz destruktywną pomoc dla ofiar przestępstw: niepełną, bo poddaną systemowej manipulowanej edukacji psychologię oraz psychiatrię - skupioną na farmaceutycznym ogłuszaniu cierpiącej duszy. Nie robią nic na polu czyszczenia astralnego, duchowego i rodowego, mimo że na posiadają wiedzę na ten temat.
     Wolni Słowianie uzdrawiają ofiarę na każdym polu, włączając zdejmowanie traumy rodowej.
     Prawo masonów jest oparte o kalkulacje i zwodzenie, prawo Słowian o świętości. Największe świętości powzięte pod ochronę to dzieci, kobiety, Rody i Przyroda.

      Prawo masonów chroniło dotąd masowych zabójców lub masowych gwałcicieli - albo z powodu taktycznego zaniedbania ochrony poddanych im społeczeństw, albo z powodu taktycznego przymierza (liczne ukrywane zbrodnie przeciw dzieciom, kobietom, Rodom kapłanów babilońskich). Ten czas dobiega końca.
Polskie sądownictwo weszło w proces wstrząsów, rozliczeń i ostatecznych reform.
     Do Kraju Lachów wróci prawo Słowian. Od tego momentu zacznie się spadek przestępczości aż do całkowicie możliwego poziomu zero. Jego ostatecznym warunkiem jest wycofanie przekazów przemocowych, uzdrowienie żywności, odcięcie programów kontroli umysłu oraz wyzwolenie zwierząt (ich mordowanie i spożywanie ściąga na planetę byty demoniczne). Dodatkowo niezbędna jest edukacja dzieci w duchu wedyjskim i stałe łącze z najlepszym lekarzem duszy i umysłu - Przyrodą. Wyeliminowanie przestępczości i powszechne poczucie bezpieczeństwa i życzliwości będą wyznaczać nową jakość życia - dziewczęta i dzieci będą mogły bez zagrożenia udawać się na spacery nie bacząc na porę czy miejsce. Jak przed wiekami. Jednocześnie osadzeni wcześniej więźniowie nie będą mogli być darmozjadami. Pozbawieni luksusów i dóbr, dostęp do światła, pokarmu i ciepła będą musieli gwarantować sobie solidną pracą.
     Taki czas jest wprost przed nami.
     Prawo w Wolnym Lechistanie ustali wolna wola Narodu poprzez wiec/referendum. Być może obowiązujące prawa będą takie same dla całej Ojczyzny - być może różne w regionach. 
     Silne regiony, mocne i wolne Rody - tworzą silną, mocną, wolną Ojczyznę. 
     Darz Bór, Lachy, wam i waszym dzieciom.
     Czcibor i Edyta

     Nietykalność jako Pierwsze Prawo Lacha: https://lechickieodrodzenie555.blogspot.com/2020/08/prawo-sowian-nietykalnosc-jako-pierwsze.html


     Prawo Wolnych Lachów nie uznaje przedawnień. 
     Słowianie nie mają obowiązku przebaczania, a ich Sąd prawa odpuszczenia winy przestępcom.
     Odpuszczenia, przebaczenia i unieważnienia lub złagodzenia wyroku dla przestępcy może dokonać tylko ofiara albo jej Ród. 
     Przestępstwo przeciw Rodakowi/Rodowi jest przestępstwem przeciw Narodowi. 

Ostatni rozdział programu szczepień to największe zagrożenia i uszkodzenia - Wolnym Lachom ani kroku wstecz


     Nasilone reklamy i zachęty (w tonie straszenia lub "wyjątkowej okazji") do szczepienia przeciw grypie idą w parze z nowym zjawiskiem: masowym i powszechnym odrzuceniem tego programu przez wybudzających się Lachów. System i jego zdezorientowane obrotem sprawy służby najemne (lekarze, farmaceuci, media, politycy, urzędnicy) dwoją się i troją, aby powstrzymywać ten rosnący w siłę ruch oporu - co czyni wspomniane oferty już jaskrawo trefnymi i groteskowymi. W efekcie nawet ci Rodacy, którzy dotąd nie zawracali sobie głowy pożytecznością czy uzasadnieniem programu szczepień - zaczynają to weryfikować i nabierać nieufności.
     Zgodnie z przewidywaniami - absurdalne i zuchwale przyspieszone manewry systemu zasiliły pobudkę całej ludzkości naszej Słowiańszczyzny.
     Jest to rzeczywistym i radującym serca faktem: Lechickie Rody wychodzą z masońskich programów niewolniczych i zasilają narodowy ruch oporu, odrzucając tak szczepionki, jak same testy na Covid-19, a przede wszystkim - wycofując swoje potomstwo z programu szczepień.
     Ponieważ o składzie szczepionek pisano na wolnych polskich stronach wielokrotnie, uzupełnimy tylko kwestię zawartości i wpływu szczepionek na organizm o rzadziej poruszane kwestie. Niech ten artykuł, być może ostatni na naszych stronach odnośnie szczepień (ponieważ jesteśmy u bram wyzwolenia), posłuży Rodakom na rozdrożu tak ważnych decyzji, stanowiącym o zdrowiu, Mocy i pełni potencjału ich samych i ich dzieciom.
     Przy całym kontrowersyjnym i przestępczo ukrywanym składzie szczepień, przypominamy zatem, że:

     - szczepionki zawierają obce DNA, w tym zwierzęce (!) i z tkanek aborcyjnych płodów (!). Nie dość zatem, że taka substancja wprowadza w organizm toksyny mające szkodliwe skutki dla równowagi biologicznej, energetycznej i duchowej - to mutuje powzięty na cel strategiczny genotyp aryjsko-słowiański. Rozbicie tożsamości narodowej i rasowej na polu mentalnym oraz biologicznym, poprzez mieszanie rasowe i medyczne oraz pokarmowe mutowanie genotypów (GMO, chemtrails) to jedna z podstawowych kampanii masonów i iluminatów, a program szczepionkowy, sprzeczny z rozumem i doskonałością organiczną istoty ludzkiej - jest jej podporą.

     - ...zgodnie z powyższym szczepionka powinna być traktowana tak samo jak żywność o charakterze GMO. Jeśli zatem ktoś unika modyfikowanej żywności, a zarazem poddaje się dobrowolnie szczepieniom, to sabotuje swoje działania ochronne. 

      - w ostatnim etapie walki z Wolną Ludzkością szczepionki są podparte technologią jak nigdy wcześniej, co oznacza tak zawieranie w nich najdoskonalej opracowanych nanochipów, jak rozwinięcia możliwości ich wykorzystania przeciw ludziom. Sprowadza się to między innymi do ingerowania w ich zdrowie i równowagę biologiczną, ale i psychiczną i duchową, ponadto część składników umieszczonych w szczepionce może reagować na zasadzie bomby zegarowej - uruchomić toksyczne działanie z mocno opóźnionym zapłonem. To obala obronne argumenty zwolenników szczepień, którzy zaznaczają, że nawet dłuższy czas po zabiegu nie odczuli żadnych skutków negatywnych.

     - szczepionki powodują asymetrię u noworodków - badania na ten temat opublikował doktor Molulden. Niektórzy z nas zauważyli zapewne na ulicach ojczystych w ostatnich latach nowe zjawisko: asymetrię u dzieci. Na przykład główka nieproporcjonalnie duża do reszty ciała. Zakłócenia proporcji mogą też dotyczyć rysów twarzy, ust czy rozstawienia oczu. 

     - i wreszcie, co szczególnie chcemy podkreślić w tej publikacji - teraz, bardziej niż kiedykolwiek, szczepionki sabotują dostrajanie się do wibracji planety i plany doczekania wolnego i zdrowego życia w nowej rzeczywistości. Codzienne działania na podwyższenie lub obniżenie osobistych wibracji są dziś szczególnie ważne - ponieważ mają odbicie w tym, jak wpływa na nasze organizmy i świadomość rezonans Schumanna. Wprowadzenie toksycznych środków w świętą, boską substancję czyli w krew człowieka oznacza silny wstrząs na wszystkich polach i obniżenie wibracji, a zarazem - odporności i tolerancji fizycznej i psychicznej na zmiany energii planety i wszelkie przejawy transformacji.

     Kto ułożył określenie "antyszczepionkowiec" i wprowadził je do przestrzeni publicznej jako nośnik pogardy i szyderstwa? Zrobiły do iluminackie media amerykańskie, a podchwyciły wszystkie systemowe na planecie, włączając chazarsko-masońskie w Kraju Lachów. Na tej samej zasadzie wygenerowały nazwę "turbolechici" dla tych wszystkich, którzy z odwagą, dumą, wolną wolą i świadomością wzięli się za zgłębianie prawdy o historii ojczystej, dotyczącej między innymi starożytnego dziedzictwa lechickiego. Wroga i jego pachołka pozna się łatwo - brak im podstawowych cnót słowiańskich: życzliwości i odwagi. 
     Jeśli zatem obecnie w mediach z pogardą mówi się o powstałych Lachach, odkrywających rzeczywiste skutki i intencje programu szczepień, odgrzebujących zrabowane dzieje, broniących się przed wmuszanymi szkodliwymi technologiami 5G - to powinno to być jednoznaczne i wybudzające z hipnozy dla wszystkich Lachów z krwi i kości...
     Wróg judzi. Tak go poznamy.

     Lachów nie mających pewności co do wydarzeń jutra pragniemy uspokoić: poczynania naszych rozsiadłych w urzędach wrogów to już tylko ruchy końcowe rozpędzonej i rozpadającej się maszynerii. Żadne siłowe akcje zaszczepienia, w tym na Covid-19, nie zostaną wprowadzone. Ostatnie chwile obłędu i szykan nie zaszkodzą już nikomu, kto wstał z kolan i chroni siebie i swoją Rodzinę.
Niewytłumaczalna pewność siebie figur Matrixa w telewizji, i ich uporczywe trwanie na pozycjach antynarodowych, zaiste są wytłumaczalne: tkwią w demonicznych podczepach, zobowiązaniach, na ich kontach leżą miliony złotych, wisi nad nimi groźba i podpisany cyrograf. Część z nich to klony, hybrydy, podczepieni pod Lachów cudzoziemcy albo Rodacy bezgranicznie utopieni w chciwości. Niektórych da się odzyskać, niektórzy z odwagą Lwów Lechickich wymówili lojalności systemowi i mówią prawdę - reszta przepadnie.
     Warto jeszcze wesprzeć Rodaków mających rozterki - warto przetrwać ostatnie chwile działalności antynarodowych urzędów. Zmiany już się zaczęły i każdy rozumny człowiek, także pośród przeciwników wolnej ludzkości, zdaje sobie z tego sprawę.
     Przymus szczepień zostanie zdjęty, wszelkie restrykcje przeciw Rodom Lachów będą wstrzymane. Po tym cały program szczepionkowy zostanie skasowany definitywnie - pierwsze pozaszpitalnie rodzone Laszęta są żywym dowodem Mocy, że nigdy tego nie potrzebowaliśmy. Że jego wprowadzenie było spiskiem przeciw sile narodów i ras, ograbiającym ich potencjały.
     Tak samo bliski jest koniec antynarodowego terroru "pandemicznego" - lechicki ruch oporu jest już powszechny i niepowstrzymany, a rząd nie ma sposobu na to, by go zneutralizować. Z kolei wszystko, co ów rząd antysłowiański dokłada do "wiarygodności" koronawirusa jeszcze bardziej go pogrąża. Dotyczy to tak wciągania w okłamywanie i zastraszanie społeczeństwa celebrytów (pracują nad końcem swej "ery"), jak absurdalnego do komizmu zawyżania statystyk zachorowań.
     To jest już koniec wielowiekowej okupacji ziemi Lechów królów i koniec rządów niewoli. Wszystko się zmieni.
     Politycy i lekarze odpowiedzialni za swoisty "deep state" (rząd ukryty pod tak zwanym rządem), ale też dziennikarze - mogą spodziewać się licznych procesów sądowych. Bo słowo pisane miało tak samo silny wpływ na decyzje wielu polskich rodzin - także te destruktywne, także przeciw zdrowiu i życiu dzieci.
     Nasze Lachów z kolei mandaty, wszelkie kary zaczynają już w sądzie być unieważniane. Prawo zaczyna odwracać się od satanistów i kryminalistów - zaczyna stawać przy legalnym włodarzu ziemi lechickiej - Narodzie Polskim, Lechickim. 
     Dramatyczne skutki szczepień będą w dużym stopniu odwrócone u wielu uszkodzonych dzieci, co ukoi dusze ich Rodziców - stanie się to dzięki pracy szlachetnych ludzi nad antidotum, dzięki energiom matki Gai, Przyrody, powstrzymaniu generatorów szkodliwej energii i chemtrails. Uwolniony od szkodliwych czynników organizm ludzki objawi Moc boskich możliwości samonaprawy. Nowe technologie oparte między innymi na pracach słowiańskiego posłańca światła - Tesli - uczynią cuda dla uzdrowienia ludzkości.
     Czeka nas świt prawdziwej Mocy. Warto więc teraz trwać niezłomnym i wesprzeć w tym Rodaków, którym osłabła wiara i nadzieja. Razem - Lach do Lacha, po wolność.
     Darz Bór, Lachy!
     Czcibor i Edyta

     O asymetrii niemowląt powodowanej szczepionkami pisaliśmy w artykule Lechicka kampania antyszczepionkowa: odkrycia doktora Mouldena: https://lechickieodrodzenie555.blogspot.com/2020/09/lechicka-kampania-antyszczepionkowa.html
     Stanowisko Lechickiego Odrodzenia i Stowarzyszenia Lechistan Gniezno w kwestii szczepień niezmienne od początku: https://lechickieodrodzenie555.blogspot.com/2020/08/stanowisko-stowarzyszenia-lechistan.html
     Zwycięstwo Lachów i zwycięstwo Wolnej Ludzkości - Polskie Rodziny masowo wycofują swoje dzieci z programu szczepień: https://lechickieodrodzenie555.blogspot.com/2020/08/polskie-rodziny-masowo-wycofuja-swoje.html

     Ponadto amerykańskie i kanadyjskie strony odsłaniają całą satanistyczną podstawę programu szczepień:
     Śmiertelna prawda o genetycznie modyfikowanej żywności i szczepionkach - ludobójstwo: https://presscore.ca/the-deadly-truth-about-the-u-s-genetically-modified-foods/
     Szczepionkowy Ukryty Stan: https://prn.fm/vaccine-deep-state/
    


 System działa już przede wszystkim lokalnie - jak rozpędzony tabor antyludzkiej maszynerii. Od góry postępuje już nieodwracalny rozpad, a satanistyczne posłannictwo tych, którzy mieli dbać o zdrowie ludzkości, dobiega końca...




Program kontroli umysłu (chciwość, władza nad kobietą) i wymieszanie polskich lekarzy z chazarskimi, u schyłku Matrixa oderwały służbę zdrowia od Narodu...



Testy na koronawirus to kolejne narzędzie do zmanipulowania i uszkodzenia Wolnej Istoty Narodu Lechickiego - mamy prawo odmówić ich wykonania.



Stulecia programowania umysłów ludzkości uczyniły ją naturalną w bojaźni i służalczości fałszywym kapłanom. Dziesięciolecia programowania uczyniły ją naturalną w bojaźni o siły swego umysłu i ciała, i skłonną do służalczości wobec fałszywych uzdrowicieli i ich niszczycielskich ofert...



Należy poczuć własnymi dłońmi i sercem delikatność i czystość noworodka, aby pojąć, że wbijanie w niego igieł to satanizm:




Jedyne błogosławione przez Stwórcę "szczepionki" to miłość Rodziców, ochrona Rodu, osobiste wyzwania, zdrowy pokarm, życzliwe myśli i czyny, i łącze z Przyrodą:
  






...a z tak "zaszczepionych" dzieci wyrastają prawdziwi słowiańscy wojownicy, mężowie i ojcowie, matki i żony, Lechici pełni odwagi i siły, radości i miłości oddanej swym bliskim...


MOC W NAS, LACHY

2020/09/20

Prawa Wolnych Lachów dotyczące nauczania

 

     1. Szkoła/nauczyciel domowy uczą dziecko tylko tego, czego ono samo pragnie i na co zgodę wyrażają jego Rodzice.

 
     2. Uczeń nie ma obowiązku przyswajania i zapamiętywania żadnego z przekazów szkolnych. 

 
     3. Wszystkie przekazy szkolne są jedynie dobrowolnym wsparciem i uzupełnieniem nauk dawanych dzieciom w domu przez ich Rodziny. 

 
     4. Poziom wykształcenia i specjalizacje nie warunkują w żaden sposób finansowego i społecznego statusu, ponieważ życie w bogactwie i wolności gwarantuje prawo naturalne Wolnych Istot Narodu Lechickiego.
    

 



Lechicki Przegląd Tygodniowy: zakaz uboju rytualnego to początek końca satanizmu na ziemi Słowian


Zapraszamy do ósmego Lechickiego Przeglądu Tygodniowego, gdzie wydarzenia omawiamy w duchu wartości słowiańskich i narodowych:

     - nasilenie agresji, wypadków, pobić, samobójstw i przypadków zachowań irracjonalnych jeszcze bardziej się nasiliło, o czym uprzedzaliśmy, zapowiadając wiele przejawów transformacji świata. Mimo żalu dla ofiar, szczególnie gdy dotyczy to dzieci i zwierząt, warto pracować nad swoim spokojem i ufnym oczekiwaniem sharmonizowania przestrzeni. Wielu ludzi traci nad sobą kontrolę z powodu nieświadomości po części z własnego już wyboru: Weda na temat jak przetrwać wstrząsy upadającego Matrixa (de facto: pozaziemskich, okupacyjnych struktur i urzędów, tylko formalnie obsadzonych przez ludzi). Upadek dotyczy dosłownie wszystkiego, co stanowiło o "normach" zarządzania krajem i społeczeństwem, nie tylko Kościoła i parlamentów, ale także w szkolnictwa.
     Aby zabezpieczyć się od negatywnych energii ludzi postępujących destruktywnie i sytuacji grożących stresem lub obawą warto się przede wszystkim synchronizować z Gają poprzez chodzenie boso. Mimo że lato odeszło - sezon na bosakowanie nie ma końca zapisanego w swych odwiecznych regułach... 😀
     Poza tym - czynić wszystko, co wspiera Zycie, począwszy od życzliwego nastawienia do siebie i Rodaków, poprzez zdrowy pokarm do gimnastyki i medytacji.
     Każdy Wolny Lach, który programuje się wolą, pragnieniem i radością życia - doczeka Wolnej Ojczyzny.

     - upadek szkolnictwa w porządku masońsko-babilońskim postępuje: kłamstwo Covid-19, restrykcje zaplątanych w zaprzeczeniach i obłudzie polityków, zagubienie nauczycieli i dyrekcji szkół oraz rosnąca frustracja i gniew Rodziców dokładają do wielkiej prochowni, która musi eksplodować. Coraz większa liczba wyrwanych z letargu i zatroskanych o dzieci Rodziców zrywa z biernością (i bezmyślnym zaufaniem do instytucji) - i zaczyna zabezpieczać te dzieci przed szkodliwymi wpływami systemu. Polega to na wręczaniu dyrekcji zatwierdzanych prawnie oświadczeniach o braku zgody na wszelkie procedury medyczne na terenie szkoły, włączając w to szkodliwe, bezmyślne i niewolnicze w charakterze noszenie maseczek oraz dezynfekcję. W uczniach budzi się lechicki duch partyzancki: zaczynają powszechnie oszukiwać i markować zabieg dezynfekcji rąk!... Prosimy tu o wyrozumiałość Rodziców wpajających zasady uczciwości i szacunku swemu potomstwu. 😉
     Coraz więcej Rodów Lechickich wycofuje swe dzieci ze szkół i przenosi je w o wiele bezpieczniejszy tryb nauczania domowego. To świt do wielkiej przemiany nauczania w naszym Kraju.

     - Gruzin mieszkający w naszej Ojczyźnie zasłużył na szacunek po tym, jak znokautował dwóch degeneratów pastwiących się nad dwudziestolatkiem. Życzliwość Lachów w sposób naturalny łączy głos rozumu z życzliwością serca: obcokrajowiec nie może rościć sobie praw do dzielenia władzy i zawodów strategicznych (urzędnik, policjant, nauczyciel) - jednak szanując prawa i obyczaje Lechistanu może liczyć na gościnę w najlepszych tradycjach od tysięcy lat: właśnie z życzliwością, ale też ochroną nas gospodarzy wobec gościa.
Z tego wydarzenia płyną oczywiste wnioski:
     a) cudzoziemiec dokonujący czynów na korzyść naszego Kraju, Rodów, Przyrody, imienia, Mocy, harmonii, wszelkich dóbr - może być spokojny o swój los zabezpieczony wdzięcznością i szacunkiem lokalnych mieszkańców.
     b) cudzoziemiec łamiący prawa i obyczaje, działający przeciw imieniu, sile i dobrom Lechistanu, a szczególnie przeciw dzieciom, kobietom, Przyrodzie - musi być sądzony surowo, a niezależnie od wyroku otrzymać nieodwracalną banicję.
     c) prawo masonów zamiast prawa Słowian nie wyeliminuje bezdusznych przestępców i w procesie wyzwolenia musi to być bezzwłocznie zmienione.
     d) każdy polski młodzieniec powinien być wyćwiczony jak przed wiekami: w swym dumnym, niezłomnym duchu, i swym ciałem - w podstawach walki wręcz, a co najmniej ogólnej sprawności ciała. Każdy agresor musi się liczyć z kontruderzeniem. Każdy Lach zakładający Ród winien emanować z oczu, energii i sprężystości ciała przekazem ostrzegawczym: jestem głową i obrońcą moich bliskich.
      e) powszechne fizyczne i duchowe wzmocnienie Narodu sprawi zanik zjawiska określanego jako "znieczulica społeczna", a wszelkie próby dokonania przemocy w przestrzeni publicznej będą błyskawicznie pacyfikowane.

     - wprost proporcjonalnie do przebudzenia i buntu Narodu, antysłowiańscy politycy nasilają kolejną falę "grozy pandemicznej", między innymi poprzez pomnożone liczby "zachorowań" głoszone przez ich służebne media. Jednocześnie nasilają w jaskrawo już nachalny i zdeterminowany sposób oferty szczepionkowe. Wolnym Lachom ani kroku wstecz - nie warto ani się poddać lękom i dalszym upodleniom, ani tym bardziej szczepionkom rozbijającym Moc aryjskiego genotypu. Podobno zawołanie wojenne Zulusów brzmiało: Jeśli pójdziemy do przodu - zginiemy. Jeśli się cofniemy - też zginiemy. Więc po co się cofać? Nam jednak ani klęska i umieranie nie są już i nigdy nie będą pisane - system upada i trzeba trwać na straży swej dumy, wolności, i zdrowia i bezpieczeństwa dzieci. Lechici wstają! 🔥

     - kolejny przypadek pobicia uczennicy przez inne uczennice potwierdza dramatyczne skutki dwóch destruktywnych czynników nałożonych na Naród Lechicki: programowania umysłu przez media i zatrucia ciała i umysłu toksynami z wody, pokarmu i powietrza. Dokładają do tego także i szczepienia, które zaburzają w organizmie wszystko, włączając równowagę hormonalną i mentalną: chłopcy robią się delikatni i nadwrażliwi, a dziewczęta nieczułe, roszczeniowe i wybuchowe (tracąc podstawową cechę słowiańskiej kobiety-bogini - łagodność). Wypowiadający się w związku z tym wydarzeniem "fachowcy" systemowi, w tym psycholodzy, tradycyjnie obejmują tylko skrawek źródła problemu. Albowiem i ten, i każdy inny problem bierze się od statusu okupacji, po programy kontroli umysłu, edukacyjne programowanie, legalne zatruwanie żywnością zmieniającą mózg biochemicznie, odcięciem dzieci od wychowania rodowego i innymi z tego statusu wynikłemu. Ilu psychologów ujęło te przyczyny, omawiając tę sytuację? Ilu z nich bierze pod uwagę wysokie prawdopodobieństwo astralnego/demonicznego podczepienia takiej agresywnej osoby? Poza tym, że zauważyli, że "tego typu agresja wśród młodych dziewcząt narasta", to nawet jeśli dostrzegą jeszcze wpływ mediów i brak kontroli/wpływu Rodziców - to przecież nie sięgną istoty problemu...
     Agresja i otępienie młodzieży zostaną odwrócone w procesie wyzwolenia. Stanie się to wskutek odcięcia programów kontroli umysłu (w tym religii i programów reality-show), zatrutej żywności, skrócenia czasu nauki/pracy, wydłużenia czasu rodzinnego i czasu interakcji z najlepszym lekarzem zesłanym przez Stwórcę: Przyrodą.

     - wszyscy zauważyliśmy nasilające się pokazy medialne i polityczne szacunku do Przyrody (dobra narodowego Lachów), w tym masowe i nagłaśniane akcje sadzenia drzew. Wynika to  z intencji zmiany swego wizerunku i pokazania się społeczeństwu jako przyjaciela Natury - ze strony tych, którzy dotąd podpisywali, albo zimno ignorowali masowe wyroki na puszcze i miejskie parki. Ponadto, niezależnie od decyzji samych polityków - taki jest teraz proces planetarny. Niszczenie Gai, zatem i Przyrody Lechistanu, dobiega końca.
Mimo tego w lokalnych urzędach wyroki na drzewa i łąki miejskie jeszcze mogą zapadać - warto baczyć na swe otoczenie i reagować na próby wycinki.
     Przypominamy, że blogi lechickie prowadzą kampanię narodowego nasadzania rodzimych drzew (nie tui!) od roku 2018 - w odpowiedzi na antyprzyrodniczą kampanię rządową. 🌳

     - Piątka dla Zwierząt jest mocnym, nieodwracalnym krokiem ewolucyjnym Narodu. Prawdziwe intencje autorów projektu nie mają tu znaczenia - ludzkość musi pójść za planetą, która zmienia swoje prawa, a ich niszczycieli usuwa. Naturalnie, że trudno uwierzyć w miłosierdzie i szacunek do zwierząt ludzi, którzy są jednocześnie odpowiedzialni za depopulację Narodu i dramat nędzy i biologicznej oraz mentalnej degradacji dzieci i Rodzin. Politycy podpisujący ustawy są sterowani przez wyższe figury - jednak nad tymi figurami stoi wielka ewolucja kosmiczna mająca jednego Ojca, a chyba już niewielu z nas przyzna, że nie zauważa wielkiej, definitywnej transformacji świata...
     Rolnicy podejrzewający sabotaż antynarodowy mogą mieć rację, ale muszą zmierzyć się z tym, co ukrywano przez całe wieki, i za co odpowiedzialne są wszystkie kościoły świata, łącznie z katolickim: zabijanie zwierząt nigdy nie było zgodne ani z wolą, ani z miłosierdziem, ani z prawem boskim. Zabijanie zwierząt, jako rytuał morderstwa, od początku było czynem satanistycznym i generującym energie zasilające właśnie Szatana i demony żerujące na naszej planecie. Zabijanie rytualne zwierząt jest już mszą oddającą dusze i usługi takim właśnie siłom mroku. Cała rzeź zwierząt trwająca masowo przy zaprogramowanej znieczulicy społeczeństw, utrzymuje planetę w rozedrganiu i emocjach strachu mających wpływ na wszystkie istoty żywe.     
     Prawdziwe wyzwolenie planety, ludzkości i wszystkich ras i gatunków Gai jest bezwzględnie uwarunkowane całkowitym zaprzestaniem zabijania i wszystkiego co to oznacza: rozbijania Rodzin ludzkich/zwierzęcych, traum rodzinnych, krzywd dzieci, karmienia się energią cierpienia, programowaniem znieczulicy i ściągania istot demonicznych w przestrzeń planety. 
     Słowianie przed wiekami trwali w harmonii, łagodności i kuriozalnej, duchowej misji trwania na straży wolności ludzi i zwierząt. Jeśli mnóstwo dzisiejszych rolników trzyma psy na krótkim łańcuchu, jest to mrocznym owocem dogłębnego wyprucia boskiego światła z ich ducha i zaprogramowania do roli nieczułego biorobota. Wszelkie przejawy okrucieństwa wobec zwierząt i akceptacja ich niewoli i upodlenia jako norm cywilizacji są tym samym: okultystycznym okiełznaniem ludzkości, odciągnięciem ich od świadomej więzi ze Stwórcą i utrzymywaniem w niejawnym satanizmie.

     Ten satanizm zaczyna się właśnie walić w gruzy jak wszystko, co służyło naszej niewoli i nędzy. Dla tych, którzy dzięki bezwzględnym "normom" systemu utrzymują swe Rodziny, przyjęcie kolejnych stadiów wyzwolenia zwierząt jest trudne i szokujące, muszą jednak zrozumieć, że nie ma innego wyjścia do dezaktywacji patologii ogólnonarodowych i ogólnoświatowych, niż całkowita rozbiórka starego "porządku". Mimo że oznacza to trudny proces, to warto być dobrej myśli, ponieważ najbliższe lata to wprowadzanie gwarantowanego przychodu podstawowego - praca nie będzie już warunkować statusu rodowego i społecznego, a tym bardziej - nie będzie go warunkować wykorzystywanie zwierząt.
     Czy to się części z nas podoba, czy nie, czy ktoś się dostraja do kierunku przemian czy też kurczowo wczepia w stary "porządek" - zmiana świata jest nieodwracalna.

     Jeszcze przed wyborami lechicki blog Tajne Archiwum Watykańskie zapowiadał, że obecny parlament nie doczeka końca kadencji, ulegnie rozpadowi, a zacznie się to od wzajemnego zdradzania, wymierzania ciosów i rzucania oskarżeń. Żeby pojawiło się nowe - stare musi się zawalić. Przyjmijmy to ze spokojem.
     Patrzmy w słońce, Lachy - idzie ku nam wszystko, co dobre! 🌞
     Czcibor i Edyta


Jeśli polityk broni projektu zwierząt w klatkach jako normy i "niezłego" statusu życia takich istot, to dowodzi tym samym, że są mu obce podstawy duszy Lacha: miłość do wolności, szacunek do istot żywych, empatia, opór przed zniewalaniem i okrucieństwem - i że taki ktoś ani nie dostrzega wschodu nowego świata, ani tym bardziej nie nadaje się na wodza słowiańskiego Narodu.




Rodzące się dzieci nowej ery mają nieusuwalny zapis w sercu - o życiu ze zwierzętami w harmonii, przyjaźni i poszanowaniu swych wzajemnych praw i potrzeb do wolnego życia rodzinnego i wolnej eksploracji świata: