2020/08/22

Maseczki narzucone przez chazarski rząd to największe masowe upokorzenie Lachów od dłuższego czasu

    
 
     Widok otaczających nas Rodaków noszących maseczki (nieskuteczne, szkodliwe, groteskowe) daje obraz - w przypadku obserwatora świadomego - masowego upokorzenia Narodu. Ten obraz zaznacza co najmniej dwie rzeczy. Jedną z nich jest odessanie Polaków z rozsądku i woli weryfikacji sugerowanej rzeczywistości. Wszak systemowe media mogą tylko SUGEROWAĆ rzeczywistość, to żywy, wolny człowiek, wyposażony w oczy i rozum jest od weryfikacji otaczającego go świata. Oto jest owoc programu kontroli umysłu.
     Druga sprawa jest nie mniej smutna: najbardziej bitny Naród Słowian, Lechici, został najbardziej zepchnięty z koni do pokornych kolan. Obrabowany z odwagi i twardości (na granicy hardości, naszej rozpoznawalnej przez wieki cechy - ale mowa o hardości w zetknięciu z napaścią i wyzwaniem, a nie o bucie). Lachy w Wielkiej Rodzinie Słowian stoją na niepodważalnym z historycznych zapisów szczycie piramidy męstwa i mistrzostwa sztuki wojennej. Z całym mym szacunkiem i umiłowaniem d0 dzielnych i mądrych Rosjan - przez wieki całe przeważające hufce Braci były bite przez Lachów. Spytajcie i Chorwatów, takich u Słowian ludzi wyciosanych z dębów mocnych i surowych - to powiedzą wam, że Polacy to ten królewski szczep u Słowian.
     I ten szczep mocarzy i obrońców wolnego ducha Narodu i Gai, został najbardziej stłamszony i spędzony do stada owiec wsłuchanego w hipnozy telewizyjne i potulnie przetaczającego się pod wskazane położenie.
     Co wszak cechuje Słowian? Wolnych i dumnych Słowian cechuje nie tylko odwaga i determinacja w obronie swych praw życia, ale też otwartość. W tradycji naszej nigdy nie leżało maskowanie twarzy ani tworzenie tajnych bractw. Te osobliwe praktyki i naturalnie wiążące się z nieuczciwą (jak to zakrytą) intencją i działalnością, przyszły do nas z Babilonu i opanowanego przezeń Zachodu Europy. Słowiańskie wspólnoty rodowe budowane były i ponownie będą na całkowitej otwartości i czytelności intencji. Nie da się inaczej konstruować zjednoczonego i niezłomnego Narodu. Noszenie maseczek wibruje zatem i w tej kwestii szkodliwie - koduje programowane przez NWO izolowanie ludzi i zacieranie poczucia więzi i potrzeby komunikacji.
     Słowianin wolny i mądry to okaz siły wewnętrznej i zewnętrznej. Paradujący w maseczkach żołnierze i policjanci nie mogą już kojarzyć się z wojownikami. Wojownik nie boi się niczego: ani wroga, ani tym bardziej wirusa.
     Tymczasem strach przed wirusem, to jest "przeciwnikiem", które całe wieki z uśmiechem pobłażania zwalczały polskie babcie i ciocie, sieją urzędy, funkcjonariusze, dziennikarze oraz lekarze i pielęgniarze. Wszyscy oni, niezależnie od stopnia uczciwości i intencji, tracą ostatki swej godności i prestiżu, uczestnicząc w upokarzaniu i ufających im Rodaków, i siebie samych. To groteskowe finalne sceny zachodzącej rzeczywistości.
     Minister zdrowia Szumowski brnie daleko w aktach upokarzania, kłamstwa i oczywiście groteski, która nad nim zaciąży.
     Powiada on:
     Epidemia może potrwać nawet półtora roku. Skąd takie celowane rokowania? Na czym konkretnie oparte? Czy nie przeczą sensowi kwarantanny i restrykcji rujnujących ludziom plany i konstrukcje?
     Nie wrócimy do normalności bez szczepionki. Bardzo jasny przekaz marionetki rządu antysłowiańskiego, że podstawowe cele klik kontrolujących Lechistan i Europę Zachodnią są od początku "pandemii" takie jak zawsze: generować postępujące zniewolenie, chorowitość i depopulację. Narzucanie każdemu jednemu człowiekowi profilaktyki, leczenia i wreszcie metody leczenia to łamanie podstawowych praw wolności na poziomie satanistycznym. Czysty obłęd, niewidoczny tylko, gdy jest się tym zepchniętym do stada owiec.
     Musimy się maksymalnie izolować. Czyli degradować poczucie wspólnoty i wzajemną motywację i inspirację działań zaradczych - to jest flagowych zdolności Lachów. Ponadto izolowanie się (i noszenie maseczek) natychmiast wszczyna proces obniżania odporności biologicznej i duchowej.
     Wybory tradycyjne nie będą możliwe przez dwa lata. Takie prorokowanie powinno wybudzić z owczego letargu kolejnych Rodaków; jasno wskazuje na wiarę tego i innych urzędników obcych interesów w "epidemię" i jej "zwalczanie". Odsłania wszystko to, co napisałem wyżej. Intencją jest postępujące spędzanie zaszczutych owiec w jeszcze gorsze położenie i utrzymanie antynarodowej władzy z nasilonymi programami umysłu.
     Na jesieni do koronawirusa dojdzie problem z grypą. Kolejne jasnowidzenie. Trzeba jednak zapytać, czym jest koronawirus, jeśli nie grypą, bo wszak nie dżumą. I czemu jesień z grypami miałaby być straszniejsza od wszystkich poprzednich. No chyba że Szumowski ujawni prawdę: jest coraz gorzej z ludzką odpornością, bo pozwoliliśmy, aby unicestwiały ją chemtrails, GMO i trutki w lekach i żywności.
     Ale Szumowski, aby to ujawnić, musiałby być Ziębą, Czerniakiem albo Jaśkowskim. A nie jest.
     Dobry termin wyborów będzie wtedy, kiedy będzie szczepionka. Czyli plan jest taki: utrzymując lud lechicki w obozie koncentracji, przedłużyć władzę nad nim i... I to już nieważne, co ministrze. Władza jest u kresu, nie będzie ani tych zmanipulowanych i zwyczajowo fałszowanych wyborów, ani szczepionki. Gdyby nawet była ta szczepionka - nikt już jej nie przyjmie. Zespół dochodzeniowy prezydenta Trumpa ujawni w tej kwestii wszystko to, co otwartym na prawdę i wolność Amerykanom i Polakom ujawniali Wakefield i Zięba. Siłowe, manipulacyjne, antyżyciowe programy szczepieniowe i ich promotorzy zostaną rozliczeni.
     Słowo honoru, nie wiem jaka data wyborów będzie zaproponowana. Co wspólnego z honorem ma człowiek, który z satysfakcją przykłada rękę do zrzucenia z koni potomków harcowników, husarzy i ułanów?... Największa bieda jest z tym, gdy się nie ma ani honoru, ani faktycznej wiedzy o tym, kto i po co rozgrywa urzędnika czy ministra... A brak wiedzy o tym, jak najbliższe tygodnie i miesiące zmienią rzeczywistość, będzie bolesną lekcją.
     Albowiem w nowej rzeczywistości reguły życia będą zupełnie inne. Nim nastanie prawdziwa władza ludowa Lachów, wiecowa, i powszechna, ewolucyjne rządy nigdy już nie pozwolą, aby jakiekolwiek prawa zmuszały nas do przyjęcia narzuconych prawd, ograniczeń i metod leczenia. Wolny, mocny, energetyczny Słowianin nie ucieka przed wirusem - a taką destruktywną taktykę proponuje Matrix - lecz wychodzi mu naprzeciw i odpiera.
     ŻADEN PRAWDZIWY RZĄD LACHÓW NIGDY NIE POZWOLI, BY COKOLWIEK ODEBRAŁO NAM I NASZYM DZIECIOM DUMĘ I ODWAGĘ.
     Niech się stanie. 🌳
     Czcibor
     [artykuł opublikowany na stronie Stowarzyszenia Lechistan Gniezno w kwietniu 2020, kiedy to jeszcze minister Szumowski miał swój masoński wpływ na losy Narodu Lachów]

     Na rysunku: najstarszy tradycyjny hełm słowiański. Nie cechowała go usilność opancerzenia i zakrycia twarzy, lecz intuicyjnie, wedyjsko zaprojektowany kształt wydłużonego stożka, w celu interakcji z energiami kosmosu i wzmocnienia ochrony. Sztuka wojenna Słowian była oparta przede wszystkim ma mądrości współdziałania z Przyrodą i niezwykłej sile i ciała, i ducha.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz