2021/03/28

Apel do Zarządu Zakładu Zieleni Miasta Gniezna, władz miasta oraz Prezydenta - czyli kampania Stowarzyszenia Lechistan Gniezno w obronie drzewostanu

 

W imieniu członków Stowarzyszenia Lechistan Gniezno oraz mieszkańców miasta uważających zasoby zieleni gnieźnieńskiej za wspólne dobro priorytetowe -

 

                Apelujemy do Zarządu Zakładu Zieleni Miasta Gniezna, władz miasta oraz Prezydenta o rozważenie naszego stanowiska – aby każdy projekt na terenie miasta, budowlany, publiczny, prywatny, rozrywkowy, sportowy, kulturowy, usługowy, itp. – przedstawiany do akceptacji władzom miasta, w tym Zarządowi Zakładu Zieleni oraz opiniodawcom architektonicznym – spełniał dwa warunki wstępne:

1.       wymagał akceptacji większości mieszkańców (osiedla, ulicy, dzielnicy, całego miasta – zależnie od charakteru/zasięgu projektu).

2.       traktował priorytetowo nienaruszalność lokalnej Przyrody (nade wszystko drzewostanu).

 

Uważamy, że taka klauzula warunkowa powinna być na wstępie wręczana każdemu deweloperowi, projektodawcy i projektobiorcy.

Udział mieszkańców w kształtowaniu miasta tak w kwestii architektonicznej, jak rozrywkowej i wszelkiej innej uważamy za podstawowe prawo słowiańskie, a przy tym jest on znakomitą gwarancją uniknięcia nieudanych i frustrujących Gnieźnian projektów, których nie zabrakło niestety w ostatnich latach.

Na uwadze mamy ochronę Przyrody, przywileje mieszkańców oraz rozkwit miasta w zgodzie z jego unikalnym duchem słowiańskim i charakterem lechickiej stolicy.

           Z poważaniem

           Tomasz Czcibor Edyta Semikowie

            Zarząd Stowarzyszenia Lechistan Gniezno

 

     Stowarzyszenie Lechistan Gniezno prowadzi równoległą komunikację mailową, listową i telefoniczną, i publikuje jej przebieg, a także swoją działalność, na forach publicznych

 

***** 

E-maile oraz listy zostały nadane do wspomnianych urzędów nadane z powodu kilkuletniej obserwacji planowej dewastacji lokalnego dobra Ziemi Gnieźnieńskiej: Przyrody, w szczególności drzewostanu oraz siedlisk zwierząt i owadów.  

Foto do ilustracji tytułowej ze strony Polskie Szlaki https://www.polskieszlaki.pl/gniezno.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz