2022/08/30

Pracowite lato Rdzennych Amerykanów. Przekaz dla papieża


     Dzięki Jacqueline-clarissie wiemy, jak bardzo zaawansowani są Rdzenni Amerykanie w odbudowę swoich niezależnych struktur narodowych wspartych o ich naturalne prawa. Podobne procesy przywracania rodzimych praw i obyczajów trwają na całym świecie. Kuriozalnym także w znaczeniu duchowej i kreacyjnej energii było także spotkanie Rdzennych Amerykanów z papieżem w Watykanie.

    Dziękuję Si pih ko za to, że wstawia się za wszystkimi niewinnymi przodkami, którzy zaznali niepotrzebnych cierpień - zaznaczyła nam Jacqueline-clarissa. - Potem powiedziała mi, że tego dnia zawarła z papieżem pokój, ponieważ było zbyt wiele do udźwignięcia. 

***

    Si pih ko stacjonująca przed gmachem legislacyjnym i domagająca się przywrócenia praw naturalnych rdzennym ludom:

 


Stanąwszy przed papieżem, czego nie przewidywał żaden oficjalny plan, zaśpiewała coś, co nazwała oryginalnym hymnem narodowym. Papież odebrał od Si pih ko przekaz, którego się raczej nie spodziewał:

    Niniejszym doręczono ci zgodne z prawem powiadomienie:

   Prawo międzynarodowe to czas zanim prawem międzynarodowym stało się prawo Kolumba. Nie utrzymuj, że masz jurysdykcję nad naszymi sprawami, twoje fakty są błędne. Mamy prawdę w naszych sercach, powiadomiliśmy przełożonych, którzy wciąż twierdzą, że masz tę jurysdykcję.

    My, córki Wielkiego Ducha, i suwerenni członkowie plemienia Żółwiej Wyspy, możemy być niepodporządkowani żadnemu prawu, które nie jest zgodne z Wielkim Prawem. Wyznaczyliśmy Wodza na naszych terytoriach. Zarządzaj sobą odpowiednio.

     Swój przekaz Si pih ko zakończyła słowami hai-hai, znaczy tyle co "nie mam nic więcej do powiedzenia".


***

     Walka o wyzwolenie trwa na całym świecie i uczestniczą w niej wszyscy świadomi ludzie. Energia uwalniana dzięki ich intencjom i działaniom ma wpływ na wszystkich we wspólnym Domu. Ostatni rozdział odpierania sił ciemności i demontowania fałszywych praw jest uciążliwy - tym bardziej warto pokrzepiać się tym, że ani Słowianie, ani Rdzenni Amerykanie, ani inne ludy budzące się ze snu niewoli nie są same - Ziemia jest wspólnym Gniazdem, warto połączyć siły i zwieńczyć to w odpowiednim momencie Strażą Nad Światem Ludzkości. Już kiedyś tworzyliśmy taką Straż z Rdzennymi Amerykanami, i przywrócimy ją ponownie. Błogosławmy zatem i wspierajmy intencjami Braci i Siostry zza mórz i oceanów, bo i dla nich jest budującą nowiną, że mają nas po swojej stronie.

    Czcibor i Dobromiła

 


          NATURALNE PRAWO:                                   PRAWO LUDZI (JAKO OSÓB):

  Oparte na Zasadach i Prawdzie                   Oparte na wierzeniach dogmatycznych

(nieodłączne od stworzenia).                        (konstrukty umysłu).

 Zharmonizowane dzięki Wiedzy                   Pełnione ze strachu przed karą.

i rozumieniu.                                                          

  Uniwersalne; istnieje i funkcjonuje           Różni się lokalizacją, bazuje na

w dowolnym miejscu Wszechświata            kaprysie ustawodawców (relatywizm

niezależnie od lokalizacji.                                moralny).                              

  Wieczne i niezmienne;                                       Zmienne w czasie jako oparte o

funkcjonuje tak długo, jak istnieje                kaprys ustawodawców (relatywizm

Wszechświat i nie może zostać                       moralny).

zmienione. 

 

    [ze strony Rdzennych Amerykanów, prowadzonej między innymi przez Jacqueline-clarissę i Oko Orła).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz