2020/08/23

TVP, TVN, RMF, WP, Onet, Interia i inne media systemu zostaną zlikwidowane za działalność i treści antynarodowe. Telewizję Wolnych Lachów czeka rewolucyjne uzdrowienie     Wszystkie tak zwane mainstreamowe media służą obcym interesom, stanowiąc faktyczną broń taktyczną wymierzoną w Naród Lachów. Wszystkie te media zostaną skasowane lub znacjonalizowane, a właściciele i pracownicy rozliczeni za swoją działalność i wpływ na społeczeństwo.
     Do surowego rozliczenia i zamknięcia stacji/gazet zgodnie z prawem Wolnych Lachów, wystarczy udział w kłamstwie Covid-19, co oznacza poparcie restrykcji na Rodach oraz rozciągnięte w czasie manipulowanie, zastraszanie i skłócanie Polaków, zatem faktyczny współudział w ograniczeniu ich wolności, zdrowia i środków finansowych.

     Antysłowiański i antynarodowy charakter tych mediów to szeroko opracowana strategiczna operacja rozciągnięta do następujących destrukcyjnych działań przeciw Narodowi:

     - seksualizacja, która zostanie przez sąd słowiański potraktowana jako ciężka zbrodnia, mająca przeniesienie na ogromne osłabienie zdrowia, świadomości i potencjałów całej generacji Polaków.
     Ostatnie lata obserwacji dają obraz zmienionych zachowań młodzieży, rosnącej liczby rozwodów i rozpadów Rodzin, co ma bezpośredni związek z programowaniem świadomości, mentalności i kodeksu moralnego przez wszystkie przekazy telewizyjne i medialne (filmy, seriale, reportaże, plotki, zdjęcia, teledyski, reklamy).
     Młodzież programowana jest przez media (taktyczne środki iluminatów, masonów, Chazarów) na beztroskę seksualną i rozrywkową, co degraduje nie tylko świadomość i istotne osobiste potrzeby dumy i szanowania swej formy i rangi - ale niszczy potencjał biologiczny tak programowanej młodzieży, jak w rezultacie potomstwa.
     Zdecydowana większość filmów i programów w telewizji ma charakter degenerujący i taktycznie programuje pokolenia dzieci i młodzieży Lechistanu na mentalność niewolniczą i autodestrukcję.
     Do szczególnie surowego rozliczenia skierowane zostaną kwestie rozgraniczeń wiekowych i czasowych programów, które przemycają seksualizację (i traumy) na dzieci poniżej 14 roku życia.
     Wulgarność i seksualizacja obejmują już komedie oraz kabarety, a wysiłki ochrony świadomych rodziców nie mogą dać stuprocentowej gwarancji ich dzieciom narażonym przez system inwazyjnie i z premedytacją.

     - programowanie mieszania rasowego poprzez filmy, programy, reklamy (klucz: biała dziewczyna-czarny mężczyzna), co całkowicie lekceważy rodzime Wedy, zasady telegonii i osłabia DNA i siły duchowe lechickich Rodów.

     - degeneracja duchowa i mentalna. Większość programów telewizyjnych (w tym sieciowych YouTube, Netflix i innych) nie tylko nie stymuluje duchowej sfery odbiorcy, ale ignoruje ją, a zazwyczaj niszczy. Programy rozrywkowe w ciągu 30 lat obniżyły się do nikczemnego poziomu, co programuje najmłodsze pokolenia na pozbawionych mądrości, empatii, dumy i odpowiedzialności obywateli państwa matrixowego. Producenci i reżyserowie od dziesięciu lat wprowadzają taktycznie (lub wedle odgórnych instrukcji) do swoich produkcji gejów, cudzoziemców, transseksualistów oraz osoby emanujące nonszalancją, brakiem godności i taktem w sferze intymności, co bardzo dobitnie programuje młodzież, i co sprawia, że ich rodzice i dziadkowie są zafrapowani takim rozdźwiękiem poziomów wartości i godności między pokoleniami. Jedną z najbardziej widocznych zmian w przestrzeni publicznej jest chamski i wulgarny język nastolatków (w tym treść seksualna) oraz odtwarzanie wulgarnych filmów lub muzyki w telefonach przy jednoczesnym ignorowaniu obecnych obok dzieci, Rodziców, dziewcząt, kobiet, osób starszych. To wyjątkowe stadium degeneracji wynika z zaniedbań zapracowanych, zaprogramowanych i odessanych z woli i energii Rodziców, lecz jeszcze bardziej z programowania medialnego (przy taktycznym braku cenzury, zabezpieczeń i reagowania urzędowego).
     Producenci, reżyserowie, kierownicy i dyrektorzy wszystkich takich stacji i rozgłośni zostaną rozliczeni.

      - podtrzymywanie depopulacji i degradacji biologicznej Narodu, poprzez długotrwałe ukrywanie przed nim skutków chemtrails, 5G, spożywania GMO i pokarmu z dużą ilością cukru, glifosatu, wszelkiej chemii.

     - podtrzymywanie przekonania w Narodzie o dobroczynnych skutkach wyprzedanej i rozbitej gospodarki PRL  i korzystnych skutkach z należności do masońskiej Unii Europejskiej.

     - ośmieszanie patriotów i promowanie polityków niesłowiańskich i masońskich.

     - programowanie obcych mód, trendów i kultury, przy całkowitym pomijaniu rodzimych. Dotyczy to:
     a) architektury i dekoracji wnętrz. Zauważalne jest przy okazji programów o remontach nakierowanie gustów Polaków na białe, szare, zimne wnętrza bez ciepła, kolorytu i wesołości charakterystycznych dla Słowiańszczyzny)
     b) muzyki. Dla przykładu rozgłośnie takie jak RMF promują obcą nam muzykę latynoską i masoński pop oraz murzyński rap, przy jednoczesnym ignorowaniu muzyki o brzmieniu słowiańskim. Ponadto wielu nieodpowiedzialnych lub nieświadomych artystów tworzy i popularyzuje przekazy podtrzymujące życie z alkoholem i nieodpowiedzialnością seksualną i rodową.
     c) stylu ubierania się. zamiast przywracania rodzimych obyczajów na ubieranie słowiańskiej, godnej, radosnej, harmonijnej i zdrowej odzieży, nieustannie kontynuowane jest programowanie pokazami mody z Zachodu i Ameryki, których trendy pogłębiają się coraz mocniej w szkodliwym wpływie na mentalność, duchowość i zdrowie Lachów (seksualizacja, zakłócenie obiegów energii, w tym macierzyńskiej).
 
     - manipulowanie i okłamywanie Narodu w sferze ekonomii, historii i polityki. Media mainstreamowe ponoszą odpowiedzialność i zostaną osądzone za ignorowanie, zatajanie lub wyszydzanie informacji na temat prawdziwej historii Kraju, w szerokim zakresie, począwszy od starożytności po spisek chazarsko-masoński skutkujący zniszczeniem silnej gospodarki PRL i pogłębieniem stanu niewoli i depopulacji Narodu.

     - rozsiewanie kłamstw, trosk i strachu w polskich Rodzinach, gdy tymczasem telewizja jako powszechne wici Narodu ma obowiązek podstawowy głosić prawdę, stymulować dumę i poczucie siły, pokrzepiać i instalować w odbiorcach poczucie wartości i bezpieczeństwa. Wszystkie media systemowe zostaną rozliczone za sianie strachu na sfałszowanych zagrożeniach inwazji rosyjskiej, epidemii Covid-19 i innych.

     - inwazyjne promowanie kultury chazarskiej przy pomijaniu innych prawdziwie zasłużonych dla Lechistanu mniejszościach narodowych, i jednoczesne ignorowanie i zatajanie agresji i nienawiści Chazarów do Słowian i Polaków.

     - nieodpowiedzialność w pasmach reklamowych (ale też teledyskach muzycznych). Coraz więcej reklam zawiera manipulacyjne, antynarodowe przekazy, stanowiąc taktyczny element walki z wolnością i zdrowiem Narodu Lachów, takie jak homoseksualizm, mieszane rasowo pary czy seksualizację - przy czym dzieci są z premedytacją narażane na destrukcyjne przekazy zgodnie ze strategią władających mediami masonów i satanistów.
     Szczytem manipulowania wyborami Narodu jest wykorzystywanie w reklamach dzieci.

     - stałe i przyspieszone w ostatnim dziesięcioleciu obniżenie wszelkich norm taktu. Dotyczy to reklam środków intymnych dla kobiet, środków wspomagających mężczyzn czy operacji obszarów intymnych. Wszystkie takie formy reklamy są zbędne (jako że człowiek potrzebujący 20, 30 lat temu potrafił bez reklam znaleźć takie w aptece lub u lekarza) i szkodliwe - ściągają zainteresowania dzieci w nieadekwatne jeszcze tematy i tak je, jak całe społeczeństwo, zobojętniają na wszelkie ostatnie granice taktu i poszanowania intymności w przestrzeni publicznej.

     - wulgaryzacja polszczyzny. Ostatnie dziesięciolecie to zauważalny gwałtowny upadek poziomu języka na ulicach ojczystych miast. Co szczególnie wymowne, dotyczy to także nastolatków i dzieci, co wcześniej praktycznie nie miało miejsca.
     Odpowiedzialność za to spoczywa na polskich reżyserach, producentach, scenarzystach i celebrytach, którzy bezpośrednio wyprogramowali taki poziom języka w Narodzie. Każdy bystry obserwator musiał zauważyć, że od kilku lat puszczają ostatnie granice: poziom języka w tłumaczeniu gier na komputery i Play Station gwałtownie się zwulgaryzował, a teksty lektorów filmowych nabrały dosłownie tłumaczonej wulgarności - czego wcześniej nie było, i co stanowiło ochronny filtr dla Narodu przed degradacyjnym wpływem gnijącej kultury Zachodu.

     Za wszystko powyżej wymienione odpowiedzialne są wymienione stacje, pozostające nie w słowiańskich, a w obcych rękach, a rzeczywisty poziom dokonanej na naszym Narodzie, a w szczególności dzieci, będzie dopiero ustalony. Nie ma jednak wątpliwości, że jest on tak potężny, że powszechnie widoczny.
     Dzięki tym mediom (oraz dzięki odwiecznie antysłowiańskiej działalności Kościoła watykańskiego/babilońskiego) Lechickie Odrodzenie zostało opóźnione, mnóstwo dzieci skrzywdzonych a wielu prawych Rodaków nie doczekało wyzwolenia.
    Odbiorcy poniżej dwudziestego roku życia mają za małe spektrum obserwacji, aby zdać sobie sprawę, że nowoczesne programy zamieniają je w bioroboty zdegenerowane świadomościowo, mentalnie, etycznie, duchowo i biologicznie - nie filtrują nieomal niczego. 
     Wszystkie odpowiedzialne za antynarodowe treści i działania media zostaną skasowane lub znacjonalizowane, a winni rozliczeni.

     Co dalej z mediami Wolnego Lechistanu?
     W mediach mainstreamu zaczyna się proces odwracania kota ogonem. Aby przetrwać, mogą one zdecydować się na stopniowe eliminowanie negatywnych treści i zastępowanie je przekazami troski o Przyrodę, hipotezami o Lechitach, wątpliwościami co do Unii i innymi. Będzie to jedynie zwrot taktyczny, który nie zmieni tego, że wszystkie te stacje czy pisma z zimną krwią i cynizmem traktowały Naród jak trzodę durni i pachołków, dokładając do jego ogromnych strat i zubożenia. Sąd Wolnych Lachów nie zapomni o tym.
     Coraz więcej świadomych Rodaków pozbywa się telewizora i zastępuje to interakcją z Przyrodą, zaś wiadomości czerpie ze źródeł niezależnych i własnych obserwacji (do czego zmierzamy wszyscy). Taki ruch dla wzmocnienia osobistej Mocy i świadomości jest wyjątkowo korzystny i osobiście popieramy wszystkich, którzy tak uczynili. Telewizja zostanie w przyszłości wyeliminowana, miedzy innymi z powodu wzniesienia ludzi na wyższy poziom sczytywania informacji, ale...
     Większość z nas wciąż odczuwa przyzwyczajenie, przyjemność i odprężenie dzięki telewizji, dlatego w pierwszej kolejności nasze wysiłki reformowania i uzdrawiania Kraju musimy skupić na przeobrażeniu mediów, a nie wyeliminowania ich. Między innymi z dwóch powodów: po pierwsze dlatego, że większość Rodaków będzie jakiś czas pozostawać w silnym nawyku czerpania wiedzy i inspiracji z telewizji czy radia. Po drugie: jeśli potężne (iście okultystyczne) działo potrafiło tak potężnie zaczarować masy ludzkie w zagubionych, bezwolnych i przyjmujących swe wyniszczanie niewolników - to teraz wypada odwrócić działanie tego działa i jego skutki. Telewizja zacznie programować w dzieciach, młodzieży i Narodzie wyłącznie wartości słowiańskie i zwyczaje sprzyjające sile, zdrowiu, Rodom, Przyrodzie i stabilności Kraju.
     Internet zostanie objęty rzeczywistą kontrolą duchowych patriotów, a szkodliwe kanały w rodzaju YouTube oczyszczone lub wyrzucone z przestrzeni Ojczyzny.
     Wszelkie negatywne formy przekazu wymienione wyżej znikną z ekranów telewizorów na zawsze. Z czasem wyeliminowane zostaną także wszelkie reklamy; uraz do manipulacji pozostanie w Lachach zbyt wielki. Powróci zapomniany słowiański obyczaj polecania usług i towaru Słowem, twarzą w twarz. Znikną sieci, rozkwitną lokalni wytwórcy. Siła Kraju powstanie na rodzimej gospodarce i kreacji.
      Wkrótce będą uruchamiane pierwsze wolne słowiańskie stacje informacyjne i rozrywkowe, wolne od obcych wpływów i szkodliwej zawartości, a dopuszczalne częstotliwości dźwięku (432 hz i inne) będą służyć harmonizowaniu odbiorcy na wszystkich jego poziomach.
     Osobiście zgłaszam siebie i moją Żonę do pracy w wolnym, lechickim portalu, jeśli jego twórcy uznają, że nasza praca im się przyda.
     Lachy! Odwróćcie się od antysłowiańskich mediów tu i teraz, i odetnijcie im zasilanie.
     Czcibor i Edyta

     O telewizji pisałem w poprzednich artykułach:
     Co dalej z tą telewizją, Lechici? https://lechickieodrodzenie555.blogspot.com/search?updated-max=2017-12-17T13:33:00-08:00&max-results=5&start=45&by-date=false
     Aktorstwo to program przeciw duszy, który zniknie w wolnej Lechii http://lechickieodrodzenie555.blogspot.com/2018/11/aktorstwo-to-program-przeciw-duszy.html
     Superbohaterowie bronią upadającej hollywoodzkiej twierdzy iluminatów https://lechickieodrodzenie555.blogspot.com/2019/06/superbohaterowie-bronia-upadajacej.html 
     Seksualizacja jako najpotężniejsza broń przeciw Słowianom: http://lechickieodrodzenie555.blogspot.com/2018/10/seksualizacja-jako-najpotezniejsza-bron.html
Rozgłośnie promujące obce kultury i obyczaje ("singiel"), programujące grozę Covid-19 i degradacje szczepionkowe stracą koncesje, a jeszcze wcześniej swoich słuchaczy:


Harry Potter, Rodzinka.pl, Disney Channel... Powszechny przekaz dla dzieci uczy je nazywać Rodziców "moimi starymi" i traktować bez wdzięczności i szacunku.Chłopaki do wzięcia - seria pełna przekazu seksualnego, wulgarnego i patologicznego - dozwolona dla dzieci od lat 12. Który psycholog i który dyrektor stacji to zatwierdził?
Netflix, flagowy okręt iluminatów przeciw wolnej ludzkości: wulgaryzm, mieszanie rasowe, przemoc i homoseksualizm kodowane w większości programowych ofert tej platformy. Do natychmiastowego wyrzucenia z przestrzeni Lechistanu.


4 komentarze:

 1. Pan po prostu chce wprowadzić cenzurę i tyle.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bez cenzury w mediach mogą być pozbawione granic przekazy przemocy i seksualizacji. Plus - kłamstwa antynarodowe. Co lepsze? A czy cenzura jest złem samym w sobie? Czy Rodzice nie cenzurują swym dzieciom, nie stawiają granic?

   Usuń
 2. Czemu tak bardzo nienawidzisz homoseksualistów? Wśród Słowian też można ich znaleźć. Też nazwiesz ich nienaturalnymi wytworami masońskiej propagandy?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie ma mowy o nienawiści, ani gniewie. Znam homoseksualistów i lubię ich. Przy czym uczciwie mówię, że jest to zaburzenie - zresztą odwracalne. :)

   Usuń