2020/09/05

Lachy murem za Jerzym Ziębą jako liderem oporu przeciw depopulacji


      Gdy swego czasu Facebook zaczął banować poprzednie konto Czcibora (ostatecznie zlikwidowane), można było się zastanawiać, co w wytkniętym zdjęciu profilowym bardziej naruszyło chazarsko-masońskie "standardy": słowiański kołowrót, czy napis JERZY ZIĘBA PREMIEREM POLSKI. Ten napis stał przy zdjęciu profilowym jakieś dwa lata, dopóki nie zastąpiło go logo Stowarzyszenia Lechistan Gniezno. Ale duchowo poprzednie tło profilowe trwa dla nas cały czas - nadal wspieramy swoją energią myśli i Słowa pana Ziębę jako premiera wolnego Lechistanu.
      Jest dla nas oczywistym, że wykształcona wiedza pozostaje nieomal bez wpływu na fachowość wodza Narodu, ponieważ decydujące o jego pożytku dla tej funkcji, to jest dla korzyści Rodaków, są nie wyedukowane w masońskiej akademii prawidła, nie nominacje, odznaczenia, tytuły, koneksje i markowe ubiory - jak to wszystko określa w Matrixie "prawdziwego polityka". To rzeczywiście tworzy szefa państwa, w cywilizacji łacińskiej, babilońskiej czy niewolniczo-słowiańskiej, i w efekcie albo podtrzymuje, albo pogrąża poddane takiej władzy narody w mętnym trzęsawisku upodlenia i niewoli.
      Czy nie tak pogrąża się Zachód i zaczarowani jego "luksusami" Słowianie?
      Prawdziwym wodzem dla wolnych Lachów winien być nie człowiek z wykutym systemowo ego i talentem do kunktatorstwa, a charyzmatyczny i empatyczny zarazem Słowianin (i tylko Słowianin), z aryjskim DNA, czystą duszą i czystą intencją zapisaną w sercu. Człowiek tak zdeterminowany (w obronie siły i dóbr Ojczyzny), jak wrażliwy na krzywdę i położenie wszystkiego, co tę Ojczyznę tworzy: ludu, zwierząt, drzewostanu, czystości wód i nieba, całej harmonii tak w Przyrodzie, jak w gospodarce, polityce, lecznictwie, edukacji, jak w każdym polskim Rodzie.
      Tylko tyle i aż tyle stanowi o premierze czy prezydencie Kraju.
      Takiego wodza nie mamy od dawna, stąd i stoimy dziś po szyję w bagnie upadku i niewoli. W sam raz, by zebrać siły i wyjść - bo możemy to zrobić i zrobimy, okazując nie pierwszy raz Moc Lacha.
      Wodza lechickiej Ojczyzny zawsze powinna ustanawiać wola Narodu, a nie układy antynarodowych szachrajów, obce siły czy fałszerstwa nad urnami. Wodzem winien na chwilę dziejową stać się człowiek, który w danej chwili odgrywa przełomową rolę w odwracaniu położenia swoich Rodaków z gorszego na lepsze. W tradycji Słowian funkcja wodza jest tymczasowa, powoływana w wyjątkowych okolicznościach, do rozstrzygnięcia szczególnych trudności. Takim kimś jest w dzisiejszym położeniu Kraju między innymi Jerzy Zięba - bo nie znaczy to, że tylko on może być premierem; mamy już rosnący hufiec ludzi, którzy przez serce dla Ojczyzny zaryzykowali wszystko.
      Mając szacunek dla nich, od dawna obserwując i popierając ich działania dla wyzwolenia, których nic już nie wymaże (Czerniak, Jaśkowski, Kudliński, Potocki, Jabłonowski i inni), skupiamy artykuł na Jerzym Ziębie. Od początku rezonują z nim nasze lechickie serca, nawet jeśli szlachetnie zaangażowany w walkę o prawa Rodów Polskich do zdrowego życia, nie jest zarazem zainteresowany historią starożytną i spiskiem przeciw Słowiańszczyźnie. Zięba pozostaje jednak  Wojownikiem, który wyróżnił się szczególnie na polu powstrzymania planowej depopulacji Polaków. To on wyszedł daleko w pole reagowania w różnych kwestiach, począwszy od wpływu pokarmu na funkcjonowanie organizmu, przez mutagenne skutki szczepień, po osobiste reakcje w przypadku tragicznych działań medyków i krzywdy dzieci. To on wyszedł w systemowe agresywne media i warszawsko-chazarski parlament, co jest szczególnie mocnym rezonansem, oznaczającym nasilony atak wrogów (bardzo wielu i bardzo silnych) na nie tylko reputację, ale i życie.
      Zadzieranie z przedstawicielami systemu zamontowanego w polskiej administracji to zadzieranie z niebywale rozłożoną siecią przeciwników, wśród których są nie tylko targowiczanie i chciwi cynicy, kłamliwe, wytrenowane w zdeptywaniu prestiżu i godności media - ale i Chazarowie, Babilon (Watykan), iluminaci i masoni, a za częścią z tych sił stoją praktyki okultystyczne i wsparcie demoniczne.
      Jerzy Zięba zareagował na rozwój sytuacji w Polsce jak prawdziwy patriota i uczciwy, wrażliwy człowiek - każdy, kogo rani, frustruje czy gniewa krzywda zwierząt, dzieci, Rodzin, Rodaków, rabunek Ojczyzny i cynizm rabusiów czy tak zwanych lekarzy, zareagowałby podobnie. Dobry, uczciwy, prawy i odważny człowiek po prostu nie odwraca się plecami do sytuacji, która potrzebuje godziwej reakcji.
      Jerzy Zięba wyszedł w pole działania wszędzie: w Sieci, w telewizji (skupionej na zmiażdżeniu go), w Kraju i zagranicą, okazując niewyobrażalną nie tylko cierpliwość i odporność ducha, ale też zasoby swej żywotności, energetyczności, wydolności. I już te ostatnie powinny udowadniać sceptykom, że wybory Zięby służą życiu, a nie przeciw niemu.
Dziś jedno na pewno możemy ustalić wspólnie: mało kto jest w stanie wyobrazić sobie, jaką energię furii wywołał Jerzy Zięba, jakie ściągnął na siebie ataki (mówiimy nie tylko o tym, co znamy z mediów, ale UDERZENIACH ENERGETYCZNYCH). Niewątpliwie dopiero z czasem odkrył on ze zgrozą, jakim siłom się przeciwstawił i jakie to mroczne siły przejęły kontrolę nad Krajem...
      Mało też kto może ujrzeć dziś PEŁNE SPEKTRUM ODDZIAŁANIA, jakie wygenerował w naszej przestrzeni, kiedy pewnego dnia podjął decyzję, żeby obudzić utopionych w truciznach Braci i Siostry.
      Dopiero przyszłość w wolnym Lechistanie odsłoni potężną skalę dokonań Zięby dla nas wszystkich. Liczbę ocalonych jeśli nie w życiu, to co najmniej w czystości DNA, pełni potencjału twórczego, dzieci polskich, należy liczyć w dużych tysiącach.
      Oczywiście tam samo wdzięcznie postrzegamy rezonans wywołany działalnością wymienionych panów Czerniaka, Jaśkowskiego, Taratajcia, Potockiego, Jabłonowskiego i innych. Ludzka pamięć bywa zawodna i może zatrzeć taki "drobiazg", że czyjś przekaz uruchomił w nas szczególne przełamanie czy zaintrygowanie rozdźwiękiem między sugerowaną rzeczywistością (Matrixem), a prawdziwą (Rody lechickie w klatkach omamienia). Często przecież przełamanie rozpoczyna się cicho w podświadomości i niekoniecznie kojarzy się z wpływem danej osoby na nasze "oświecenie". Czasem myślimy o kimś znajomym z wdzięcznością, że nas wybudził, poderwał do boju o wolność i Wedy - a nie wiemy, że inspirował go wcześniej Zięba lub Jabłonowski. Tak działa rezonans - jak kręgi w wodzie po tym, gdy ktoś pierwszy wrzucił kamień. Dlatego podkreślamy, że wdzięczność niech wzejdzie w naszych Lachów duszach dla wszystkich tych, którzy pierwsi tworzyli szereg z otwartą przyłbicą. Być może nikt nigdy nie poda liczby przebudzonych w rozumie i czynie patriotów, którzy ci pionierzy zmotywowali swym Słowem i energią.
      Zwróćmy uwagę, że w specyfice Lechickiego Odrodzenia każda sfera znalazła swego lechickiego mistrza mobilizacji - w tradycji wojskowego patriotyzmu Jabłonowskiego, w słowiańskim współdziałaniu z Przyrodą i sztuką przetrwania Kudlińskiego, w lechickiej myśli technologicznej i duchowej Taratajcia, w tradycji szlacheckiej i salonowej II Rzeczpospolitej Potockiego, w obudzeniu ducha bojowego Lechitów i odzyskiwaniu Wed Bieszka, i tak dalej... Czyż to nie wymowne, doskonałe i inspirujące? Niech to zadziwiająco kompletne rozłożenie zdolności służy nie swarom, a tylko zjednoczeniu i zwarciu szeregów w najlepsze w historii naszej POSPOLITE RUSZENIE.
     W medycynie twardo stanęło trzech szermierzy: Zięba, Czerniak i Jaśkowski. Zięba, który ściągnął na siebie największe oficjalne, medialno-instytucyjne ataki furii, odegrał bezcenną rolę w ponurym nurcie szczepień. Na temat składu, idei, skutków i całej polityki szczepieniowej, sprowadzonej na nas Lachów, Zięba powiedział wystarczająco dość, byśmy mogli cokolwiek uzupełnić.
      Możey tylko podziękować mu tą drogą jak Rodacy Rodakowi u progu wolności i dopisać to, co już kilkakrotnie pisałem z własnego odczucia i przekonania:

     JAK CZŁOWIEK ROZUMNY, PRZYTOMNY, WOLNY MÓGŁ KIEDYKOLWIEK DOPUŚCIĆ MYŚL, ŻE ISTOTA LUDZKA, JAKO TWÓR BOGA, ZOSTAŁA ZAPROJEKTOWANA TAK NIEDOSKONALE, ŻE ABY ŻYĆ Z PEŁNIĄ SWEGO ZDROWIA I FUNKCJONOWANIA, MUSI U PROGU SWEGO ŻYCIA WESPRZEĆ SIĘ SERIĄ SZCZEPIEŃ?
     KTO W TO WIERZY JEŚLI NIE BIOROBOTY, OFIARY MASOŃSKIEJ EDUKACJI I PROGRAMÓW KONTROLI UMYSŁU?
     DLACZEGO CZŁOWIEK, ABY ŻYĆ, MUSI POSIŁKOWAĆ SIĘ SZCZEPIONKAMI, SKORO NIE MUSZĄ TEGO ROBIĆ SZYMPANSY, ZEBRY, SŁONIE, NIEDŹWIEDZIE, ŻADNE STWORZENIA WSPÓŁISTNIEJĄCE NA PLANECIE?
     KTO ZAPROJEKTOWAŁ I ROZWLÓKŁ TĘ NIEDORZECZNOŚĆ W NASZYCH LUDZI UMYSŁACH, JEŚLI NIE SATANIŚCI I WROGOWIE WOLNEJ LUDZKOŚCI?...
...
      Czekamy na dzień, aż każdy Lach pojmie, że szczepienie to mutagenna bomba skierowana przeciw jego aryjskiemu DNA, wolności umysłu, sile ciała i pełni zdolności - i wstanie z kolan na zawsze.
      Jesteśmy u progu takiego dnia.
      Jerzy Zięba należy do Wojowników, którzy przyczynili się do zmiany algorytmów naszej przestrzeni i mniej lub bardziej świadomie wykreowali nam nowy świat.
      Dlatego wszelkie oszczerstwa, obelgi i kłamliwe zarzuty skierowane tak wielokrotnie przeciw niemu uważam za przejaw najbardziej zuchwałego trollizmu, nikczemności, targowicy lub obłędu i głupoty prowadzącej do kompromitacji.
      Nim ktokolwiek zarzuci panu Ziębie wyrachowanie biznesowe, niech pomyśli, co jest złego w zarabianiu na zdrowych suplementach, a jeśli cokolwiek jest, to co takim fantem, jak płacenie lekarzom za nieskuteczne lub szkodliwe zabiegi i medykamenty?
      Nim ktokolwiek jeszcze raz wyrzuci panu Ziębie, że "niepotrzebnie mieszał się do polityki", niech odpowie mi na pytanie, czy jest na tym świecie sfera, do której to ta polityka się nie wmieszała? Czy jest możliwe dla kogokolwiek z nas wolne i bogate życie z pełnym wykorzystaniem talentów i potencjału, skoro polityka włamała się już nawet w prawa i przestrzenie Rodzin?
     Czy w obecnych okolicznościach niemieszanie się do polityki jest możliwe, jeśli w kimś obudzi się Lew, wzburzony zapędzonym zuchwalstwem wroga?
      Czy Jerzy Zięba musiał to robić? Wychodzić przed szereg, rzucać rękawicę wszystkim, narażać tak swoje interesy, jak reputację i życie? Czy mógł ograniczyć się do handlowych ofert na stronie internetowej...
      W tym roku jeszcze działalność trolli i oszczerców zostanie rozliczona, szczegóły ich działań i pobieranych opłat upublicznione.
      Media czy firmy, które okazały albo oszczerczą, albo tchórzliwą postawę wobec publikacji Jerzego Zięby, poniosą swoją cenę. Zapamiętamy.
      Nie jest to tak, że we wszystkim zgadzamy się z panem Ziębą; mamy inne zdanie w kwestii spożywania mięsa (sprzeczne z wolną wolą zwierząt) i hipnoterapii (ryzyko astralnego podczepienia lub przejęcia ciała). Ale wszak co Słowianin, to odrębna wolna dusza i swoiste widzenie spraw. Nie zmierzamy do Ojczyzny klonów, lecz zbratanych, indywidualnych, wyjątkowych w swej kreacji dusz. Szanujemy czyjeś wybory na drodze życiowej ewolucji.
     To, co jednak jest tak samo ważne i dla pana Zięby, i dla nas patriotów z lechickich stowarzyszeń, i dla Polaków od morza do Tatr, to wolność i bogactwo Ojczyzny, wolność i zdrowie dzieci i Rodzin. To są podstawy silnego Kraju.
     Dlatego widzimy Jerzego Ziębę jako doskonałego premiera w istotnym ewolucyjnym stadium naprawianej Polski, tak samo, jak pan Potocki może zostać ewolucyjnym prezydentem na moście między Polską, a Lechistanem. Ewolucyjni wodzowie i politycy mają istotną do odegrania rolę rozmontowania okupacyjnych struktur i urzędów, nim z kolei zostaną z przestrzeni słowiańskich usunięte wszystkie obce naszej tradycji i Wedom metody sprawowania władzy (to jest kontroli nad społeczeństwem). Jerzy Zięba to człowiek tak skromny, jak dumny i na propozycję objęcia władzy może się żachnąć, jak to już kilka razy u niego widziano. O tym, czy on, czy inny zdeterminowany i inspirujący pionier zostanie premierem, decyduje dusza, lud, nadświadomość, linie czasowe... Dlatego artykuł nie powstał po to, by wywrzeć presję na człowieku, który zatrzymał depopulację Lechitów.   Artykuł powstał jako słowo uznania i wdzięczności, jako deklaracja, że Stowarzyszenie Lechistan Gniezno wspiera słowem i swą siłą Jerzego Ziębę jako Rodaka z sercem Lwa.
      Czy zatem to Jerzy Zięba, czy inny zacny i mocny Lach, zostanie wodzem Lachów, zapisał on już swoją wielką kartę w naszej historii. Stowarzyszenie Lechistan Gniezno stoi za nim murem zawsze i wszędzie, i niech ten mur obejmie cały wstający po wolność Kraj Lechów. Niech się stanie.
      Artykułem tym dziękujemy wszystkim wymienionym w nim wojownikom Lechistanu, jako że inspirowali nas oboje w woli walki, zasilając wschód wolności osobistej i ojczystej, w szczególności panu Jerzemu Ziębie i założycielowi bloga Tajne Archiwum Watykańskie.    
     Stójcie mocno jak dęby, Lachy.
🌳🌳🌳
      Czcibor i Edyta
      Stowarzyszenie Lechistan Gniezno, dnia 20 kwietnia 2020

      Trolle najemni i agentura chazarska zostaną ujawnieni w tym roku. O taktyce trollów w artykule na blogu lechickim:
https://lechickieodrodzenie555.blogspot.com/…/kiedy-wygina-…
      Przełomowy blog Lachów TAJNE ARCHIWUM WATYKAŃSKIE:
https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/
      Jerzy Zięba nagrał ogromną ilość przekazów dla Polaków, z których każdy jeden wzmacnia instynkt obronny, wolę zdrowia i świadomość.
O 5G:
https://www.youtube.com/watch?v=DqnOH2W-RZw
      O mutowaniu tysięcy Lasząt poprzez szczepienia:
https://www.youtube.com/watch?v=-uDfUywNNvc
      O szczepieniu kobiet w ciąży:
https://www.youtube.com/watch?v=muxvEexOVEA&t=2s
      O szczepieniach przeciw HPV, które promował gnieźniankom obecny prezydent miasta:
https://www.youtube.com/watch?v=eg2V_f3kgKs
      O koronawirusie:
https://www.youtube.com/watch?v=5uAELGHIU_E
      W parlamencie wołał do marionetek na temat skutków GMO i eksperymencie na Polakach:
https://www.youtube.com/watch?v=og8nC4bIp9w
      O Żydach, jako dumny a rozsierdzony Lach z krwi i kości:
https://www.youtube.com/watch?v=8IMYp3G4ciA
      Jerzy Zięba wyjechał, by zregenerować siły po heroicznej batalii dla nas wszystkich, i nabrać nowych Mocy. Co nie znaczy, że jak Paderewski nie wróci... Jednak cały czas trzyma rękę na pulsie i walczy o wolność i prawdę:
https://www.youtube.com/watch?v=zdVeyBxWjno&t=172
      ...i nowy, zabezpieczony przez niezależną platformę kanał J. Z.:
https://www.bitchute.com/jerzy-zieba/…

4 komentarze:

 1. Odpowiedzi
  1. Dziękuję, poszło sporo z serca w ten artykuł, ponieważ pan Zięba jest moim premierem. :)

   Usuń
 2. Wielki człowiek i patriota , chyle czoło i pujdę za jego radom w każdych okolicznosciach.Jeszcze Polska i my nie zgineliśmy dopuki tacy są w śród nas.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. ...i nie zginiemy. A zasługi pana Zięby to najlepszym rachmistrzom długo by liczyć... :)

   Usuń