2020/11/19

Jak działamy i jak można nas wspierać - artykuł organizacyjny grupy Zdrowe Media Słowian


     Mimo że charakter zaplanowanych działań zapisaliśmy w zasadach grupy, dodajemy także artykuł. Jest to wygodne z racji możliwości wstawienia go w jakąkolwiek dyskusję, gdzie może szybko posłużyć za odpowiedź bądź wskazówkę. Wiadomo też, że nie wszyscy czytają zasady.

     Od poniedziałku rozpoczynamy działania zgodne z zapisanymi regułami grupy:

     1. Priorytet to ochrona dzieci - dlatego szczególnie reagujemy na przekazy medialne, na ogół telewizyjne, szkodliwe dla równowagi psychicznej i mentalnej dzieci.

     2. Weryfikacji poddajemy treść filmu/przekazu, porę emisji, przekaz reklamy w paśmie filmu, wyznacznik wiekowy widza, kulturę języka i inne.

     3. Interweniujemy przez maile, listy i telefony do zarządów stacji, teatrów, szkół, instytucji, redakcji, mediów i organizacji chroniących dzieci. Wszystkie interakcje publikujemy w celu rezonansu w Narodzie.

     4. Podjęliśmy taką działalność, ponieważ każda akcja wywołuje skutek, świat już się zmienia, po wielu działaniach na rzecz zwierząt i Przyrody pora dołożyć wysiłków dla zdrowia i Mocy dzieci i Rodów Lechickich. Słowo i myśl mają wpływ!

     5. Działamy po to, by dołożyć do demontażu destruktywnych programów medialnych, tak, aby na zawsze zniknęły z nich przekazy seksualizujące, przemoc, wulgarność, anglicyzacja języka, promowanie mieszania rasowego, LGBT i niezdrowego trybu życia, kłamstwa polityczne i historyczne, przekazy i rytuały religijne.

     6. Zabiegamy o likwidację takich przekazów, ponieważ stoją w sprzeczności z wartościami Narodu Lechickiego, tradycjami Słowiańszczyzny, z naukami Wed, ze smakiem i taktem wobec starszych i kobiet, z dobrem dzieci, z godnością i dumą nas Lachów.

     7. Co zatem przyniesie przyszłość naszym narodowym mediom? Szkodliwe, zgodne z kierunkami masonów, satanistów i skorumpowanych polityków przekazy zostaną całkowicie zastąpione przez treści łagodne dla dzieci, podnoszące widzom zdrowie, jasność myślenia, mądrość, dumę i świadomość.

     Uzupełnienie zasad dotyczących Członków Grupy znajduje się w dziale Reguły Grupy https://www.facebook.com/groups/595121354539786/manage_rules

     Dodatkowe kwestie:

     - czy każdy Członek grupy musi wspierać każdą akcję podjętą przez administratorów lub innych członków? Nie - ponieważ działamy z zgodności z wedyjskimi zasadami rasy słowiańskiej: wolność Słowa, wolność poglądu, dobrowolność działania. Każde wsparcie powinno wziąć się z pełnego przekonania i głosu serca. Ponadto dopuszczamy, że możemy czasem mieć różne widzenie niektórych podjętych tematów.  Z tego też powodu każda interwencja będzie mieć osobny artykuł.

     - priorytet to ochrona dzieci, dlatego szczególnie liczymy na wsparcie Członków grupy oraz Gości strony w sprawach skupionych na bezpieczeństwie, komforcie i równowadze dzieci naszego lechickiego Narodu (i innych mieszkających gościnnie w Polsce, ponieważ taka jest powinność gospodarza). 

     - każda akcja ze strony administracji oznacza równoległe w czasie: list polecony, mail oraz telefon. Jednakże w jednej sprawie możemy wchodzić w interakcję nie tylko ze stroną bezpośrednio zaangażowaną - na przykład producentem reklamy telewizyjnej, ale dodatkowo z zarządem stacji, rzecznikiem praw dziecka, stowarzyszeniem psychologów, urzędem miasta, lokalnymi mediami i tak dalej.

     - pomoc, jaką mamy nadzieję uzyskać od Członków i Gości, też dotyczy takich działań: telefonów, maili, listów, interwencji u lokalnych instytucji, mediów.

     Od poniedziałku rozpoczynamy interwencje związane między innymi z seksualizacją dzieci (reklama Iladian firmy Aflofarm) oraz związane z wulgaryzacją i anglicyzacją języka polskiego w przekazach medialnych, a także z zarejestrowanymi przypadkami zaniżania kategorii wiekowej odbiorców dla programów przemocowych i seksualizujących w kanałach telewizyjnych. 

     Artykuły będą publikowane na bieżąco.

     Serdecznie dziękujemy za wszelkie wsparcie Członkom Grupy i Gościom:

     - tradycyjne:

   

     

     - oraz duchowe, które też się liczą, ponieważ jak wiemy Słowo, myśl, afirmacja, medytacja i wiara mają myśl sprawczą:

    

     

     Doceniamy każdą pomoc! 🔥

     Czcibor i Edyta

 

   

Zdrowe Media Słowian są podgrupą Stowarzyszenia Lechistan Gniezno, utworzoną osobno, aby z pomocą świadomych Rodaków, zwłaszcza Rodziców, skupić działania na transformacji wszystkich mediów.

Priorytet to ochrona dzieci. 

2 komentarze: