2021/01/23

Dlaczego tylu polityków i celebrytów nagle określa się satanistami? Słowiańska definicja satanizmu

     

 

     System przyzwyczaił nas, że satanizm to oddawanie czci zbuntowanemu przeciw Bogu i jego prawom (Miłości i Wolnej Kreacji) Szatanowi, i wprogramował dominujące skojarzenie. Do dziś zatem wielu ludzi postrzega satanistów jako buntowników bluzgających na Boga, i dokonujących na część Szatana rytuałów mniej lub bardziej krwawych (ofiary ze zwierząt albo ludzi).

     Ściślej rzecz ujmując, Szatan jest mrocznym wykonawcą zleceń dla istoty górującej nad nim Mocą: dla Lucyfera, który jest jeszcze bardziej przebiegły, jest arcymistrzem zwodzenia.

     Definicja satanizmu jest w rzeczywistości bardziej szeroka i tłumaczy, dlaczego dotyczy tak wielu znanych nam z mediów ludzi:

     Bóg jako Źródło Wszystkiego uwolnił do istnienia ludzi jako stworzonych na swoje podobieństwo. Prawa nadane ludziom to prawo do życia, zdrowia, Mocy, bogactwa i Wolnej Kreacji. Ludzie żyją według praw boskich.

     Każdy, kto występuje przeciw prawom boskim, wspiera Szatana. Każdy, kto występuje przeciw Wolności i Życiu ludzi, jest satanistą. 

     Sataniści projektują przeciw świadomości, wiedzy, wolności i wolnej ewolucji istot boskich, w tym: ludzkości.

     Każdy celebryta, urzędnik, polityk, lekarz, naukowiec, który wsparł projekt na krzywdę dziecka, Rodziny, Narodu, człowieka i zwierzęcia - jest satanistą.

     Długotrwałe działania Szatana i obcych ras miały wpływ na obyczajowość i postrzeganie norm na naszej planecie:

     - zniewalanie, dręczenie i zabijanie zwierząt uwalnia rozciągłą w lokalnej i planetarnej przestrzeni energię cierpienia i strachu, co stanowi pożywkę dla wszystkich istot demonicznych, w tym Szatana i Lucyfera.

     - wojna jest projektem tak antyboskim, niedorzecznym, idiotycznym i destrukcyjnym, że Ludzkość nigdy by na taki nie wpadła. Wyprawianie się jednych na drugich... - ten projekt został wmanipulowany w obyczaje ludzkości przez Szatana i okupacyjne rasy pozaziemskie.

     - zwyczaj jedzenia mięsa został ludzkości wprogramowany przez agresywną rasę pozaziemską Annunaki - w celu nieprzerwanego emitowania energii cierpienia i strachu i utrzymywaniu ludzi w nawyku zabijania i akceptowaniu niewolnictwa. W niektórych społecznościach zabijanie zwierząt ma charakter rytualny i na pewno nic nie mający wspólnego z prawami boskimi.

     - sataniści stworzyli systemy religijne, aby ograniczyć ludzkości wiarę w swój boski potencjał i świadomość swego boskiego pochodzenia i praw, wpoić poddańczość i odsunąć od Źródła. 

     Słowian dotknął paradoks: omamienie religijne zyskało na sile dzięki ich cnotom - dobroduszności, ufności i wysokiej duchowości. Niezwykle bitni, niezłomni i uporczywie oddani boskim wartościom wolności, zostali szczególnie mocno zaatakowani okultyzmem i programami religijnymi, i ostatecznie weszli w nie silnie z racji swej duchowości. Kiedy już Słowianin zawierzy jakiejś "świętej" sprawie, oddaje się jej całym sercem.

     Satanistą jest ten, kto występuje przeciw prawom boskim świadomie, a nie ten, który wspiera takie projekty bez świadomości czynienia krzywdy. Oczywiście nie dotyczy to ludzi, którzy jedzą mięso zwierząt, co jako program objęło większość ludzkości, natomiast dotyczy już producentów szczepionek i tych, którzy je z przymusem lub wyrachowaną manipulacja stosują na dzieciach. Satanizm definiują intencje. Dusza wdzięczna Bogu za Życie nie spiskuje. Stan nieświadomości nie uwalnia od destrukcyjnych dla duszy i ciała skutków, ale dobra nowina jest taka, że postępuje Wielka Pobudka, a siły ciemności ustępują. Wszyscy, dzięki wzrostowi naszej świadomości, zyskujemy siły i narzędzia do zdejmowania z siebie narzuconych programów kontroli - i odzyskując Moc i światło w sercu, znów czujemy w nim Źródło. Tym samym ludzkość wraca do tego, co jej podarował Stwórca: do świata radosnej i wolnej kreacji. Czas satanizmu na naszej planecie się skończył.

     Czcibor i Edyta

1 komentarz: