2021/04/18

Lechicki Przegląd Tygodniowy. Lechici nie klękają. Żyjemy i będziemy żyć!


     Zapraszamy do świątecznego 14 Lechickiego Przeglądu Tygodniowego, gdzie wydarzenia omawiamy w duchu wartości narodowych i słowiańskich. Dziś między innymi:

     - system okupanta demontuje się sam szczepiąc swoją administrację

     - Słowianie nie klękają

     - Pospolite Ruszenie Gnieźnian odpiera atak ratusza na Przyrodę

     - kolejne hańby i kolejne bunty w policji to nieodwracalny proces przeobrażeń

     - co pięknego przygotowało nam Źródło w zamian za utratę tylu bliskich dusz?  

     Zapraszamy do artykułu:

     - system sam się demontuje, a czyni to poprzez włączenie wszystkich instytucji podtrzymujących jego moc sprawczą i okupacyjno-rabunkowe możliwości. Założenie chazarskie wyznacza taktyka, lecz jest to taktyka obłędu i rzeczywistej autodestrukcji. Poddawszy presji i taśmowemu szczepieniu administrację, służby medyczne i mundurowe, okupanci usuwają fundament Matrixa, który ich stworzył, to jest instytucje tylko pozornie służące społeczeństwu. Zmasowany ostrzał armat niszczących DNA i ogólną siłę ciała i umysłu obejmuje bowiem głównie tych Polaków, którzy świadomie lub nieświadomie wspierają tych okupantów wojnę i status. Chazarskie plany, zakładające zneutralizowanie lub eliminację słowiańskiej inteligencji i wojowników (służby mundurowe, sportowcy) się nie spełnią, ponieważ prawdziwym Wojownikiem jest świadomy, dbający o umysł i duszę Wolny Lach, a nie urzędnik albo wyszkolony funkcjonariusz. Trzon lechicki pozostanie nienaruszalnym i rosnącym w Moc bastionem, zaś przeciwnicy, mimo unikania szczepień, będą kruszeni uderzeniami wibracji planety i siłami powstającego Narodu. 

Niewesoło, oczywiście, przyjąć nam, duszom wrażliwym i życzliwym, że bezlitosny przeciwnik Życia i Wolności osiąga nawet i takie cele, ale musimy pamiętać, że ostatecznego wyboru - kapitulacji, albo wyzwolenia - dokonuje każda dusza. Masoneria światowa i polska stosują kłamstwo i strach, lecz fizycznie nie może nikogo wprowadzić do gabinetu szczepień. Wyczekujmy ze spokojem owoców naturalnej ewolucji w czasach przełomu. Jaki zatem będzie efekt zaszczepienia kadr systemowych? Ludzie objęci szczepieniami, jeśli je przetrwają, dotknięci utratą zdrowia, charyzmy, Mocy, poparcia i poczucia pożytku z siebie samych, opuszczą wszelkie pozycje strategiczne dla losu, siły i rozwoju Narodów Lachów. W miejsca te wstąpią świadomi, silni, dumni i wolni Lechici o czystych i nieustraszonych sercach. 

     - autentyczny przypadek z prokuratury na Pomorzu: walcząca o swoje prawa Wolna Laszka wchodzi do gmachu, który kojarzy jej się z jedną z cytadel systemu. Od strażniczki dowiaduje się, że wszyscy pracownicy w budynku poddali się szczepieniu, nawet z ochotą. Tylko owa strażniczka nie dała się namówić (ale i nikt jej nie zmuszał). Po chwili rozmowy okazuje się, że strażniczka nie tylko ma rozeznanie i upodobanie w dziejach słowiańskich, ale też znajomych organizujących pikniki i wiece wedle rodzimego obyczaju. Potem rozmowa schodzi na temat słowiańskiego porodu lotosowego i ginekologii, co do której strażniczka zgadza się, że nie powinna być rękach męskich, co jest nienaturalną manipulacją wprowadzoną przez system. Pod koniec  niezwykle radosnej, energetyzującej rozmowy (co jest charakterystyczne dla Wolnych, Świadomych, Wdzięcznych z Natury Ludzi) - strażniczka częstuje Laszkę pestkami moreli (zabójca komórek rakowych) i jak wyznaje, też pija wrotycz (najsilniejsze zioło Słowian).

     Co za budujący ducha wniosek płynie z tego zdarzenia? Po pierwsze: nasi są wszędzie. Przybywa Rodaków wyzwolonych i Gotowych na Nowe Życie. Po drugie, niepodważalnym odkryciem stało się chyba już powszechnie, iż tych, którzy mają DNA aryjskie, serce lechickie, świadomość i dumę słowiańską - cechuje przytomność umysłu, wola życia, wola dzielenia się Wedą, i że wszyscy oni odrzucają szczepionki na tak zwany Covid-19. Żyjemy i będziemy żyć!

     - przed meczem Anglia-Polska nasi piłkarze nie klękali, jak wiele innych drużyn w ostatnim czasie. Nie klękały też reprezentacje innych słowiańskich narodów, na przykład Czesi. Jeden z polskich posłów nie wytrzymał tej niezależnej postawy i wyraził swoją dezaprobatę, mówiąc, że przecież "nic by się nie stało". Otóż stałoby się. Klękanie jest pozycją poddańczą, a co najmniej hołdującą i żadne Wolne Istoty tego nie czynią, tym bardziej nie należy poddawać nikogo presji, by postąpił wbrew swemu poczuciu siły i godności. Klękanie zostało Polakom wprogramowane przez katolickich kapłanów. Ponieważ wiemy, że moralnymi apelami i demonstracjami w Europie i innych miejscach świata sterują masoni i babiloński Kościół, nie ma sensu ani wiara w ich intencje, ani ryzykowanie utraty swojej energii i siły osobistej świadomości. Kto stoi prosto, jest dębem nie do ruszenia. Prawdziwa życzliwość dla wszystkiego, co żyje, nie wymaga oddania pokłonu, lecz jedynie dobrej myśli, szacunku i wsparcia w potrzebie. Słowianie nie klękają, klękają niewolnicy, którym wyrwano Lwa z piersi.

     - rosnąca świadomość Polaków rozpala coraz liczniejsze i coraz większe lokalne Ogniska Lechickiej Pobudki. W Gnieźnie, masowy protest, przy głosach gniewu i niedowierzania, wstrzymał obłąkany projekt wycinki 700 drzew pod Wzgórzem Lecha. Na ile trwałe jest to wielkie zwycięstwo mieszczan nad ratuszem, okaże się, bo, jak wiemy, w ratuszach mnogo jest od urzędników całkowicie pozbawionych słowiańskiej świadomości. Co więcej: zazwyczaj i słowiańskiego DNA. Co zaś gorsze - Zakłady Zieleni to wciąż instytucje systemu, a zatrudnieni tam ludzie NIE CZUJĄ PRZYRODY, co jest podstawą słowiańskiego przyrodnika (Strażnika Przyrody). Na przykład respekt okazują tylko drzewom posadzonym ręką człowieka, a te samo posiane postrzegane są jako "chwasty", seryjnie skazywane pod topór. Przyrodnik z lechickim sercem, stając pod drzewem, natychmiast czuje tego drzewa ducha, natychmiast myśli o wszystkich owadach, zwierzętach i ludziach, których to drzewo obdarowuje jako dom lub uzdrowiciel. Takich przyrodników będziemy mieli w Wolnym Lechistanie. Nie tylko w Zakładach Zieleni. W każdym domu.

     Niezależnie czego jeszcze spróbuje ratusz gnieźnieński w kwestii wyrzynania Przyrody, Gnieźnianie odnieśli kuriozalne zwycięstwo i rozpalili kolejny ogień wyzwoleńczej transformacji w Kraju. Nic już nie będzie takie, jak przedtem. Odkryliśmy intencje administracji, lokalnej i krajowej. Niektórzy już lata temu, inni dzięki kłamstwu Covid-19 i represjom nasuwających okupacyjne odczucia. Lechici wstają i - Chazarowie będą jeszcze przez chwilę udawać, że tego nie widzą - odbierają stery zarządzania swą świętą ziemią. Coraz liczniejsze publikacje będą odkrywać to, czego wypatrywaliśmy: urzędy będą realizować projekty zgodne z interesami i oczekiwaniami lokalnych społeczeństw. 

     - kolejna hańba policji, przemoc na dziewczynie, przyspiesza to, co nieuchronne, co stanowczo zapowiadaliśmy w publikacjach w poprzednich latach. Policję polską czeka proces surowych rozliczeń i potężnych przeobrażeń. Sami funkcjonariusze są już na granicy wyczerpania położeniem, w którym są zmuszeni do pacyfikacji i pognębiania Rodaków. Dlatego narasta w nich niechęć do munduru i pracy, i bunt. Bunty już są i będą - właśnie z tego, co napisane wyżej, nawet jeśli media systemu podawać będą inne. Wielu z nas zna policjantów i wie, że to nasi Rodacy i przyzwoici ludzie. Wspierajmy ich, nie atakujmy. Szumowiny zaś czeka ponura zapłata, i kto czujny, kto sensytywny, czuje już to w powietrzu...

     Mundur, który negatywnie wpływa na mentalność, blokując siłę duchową i podstawowe cnoty Istoty Ludzkiej: empatię i intuicję, zostanie w przyszłości całkowicie wyeliminowany w Polsce i wszędzie indziej.

     - narastanie afer we wszelkich sferach Matrixa także zapowiadaliśmy jako niezbędny dzwon Pobudki dla ludzkości, a przy okazji dzwon pożegnania dla starego świata panów i niewolników. Afer nie da się już nawet liczyć i zauważyć wszystkich - dotyczą już nie tylko polityków, księży i medyków, ale też profesorów, wykładowców, producentów filmowych i w sumie wszystkich, którzy swoją funkcją albo projektem podtrzymywali dotychczasowy "ład" świata (regularne inwazje, wojny, zepsucie, prostytucja, przemoc seksualna, porwania, tortury, eksperymenty, materializm, niesprawiedliwość, strach). Teraz takie afery zaczęły eksplodować w Polsce, bo i tu wszystko musi się zawalić, aby uwolnić energię i miejsce do tworzenia Wolnego Świata Mocnych Rodzin. Czego uczą zatem doniesienia o upokorzeniach, molestowaniach i agresji wykładowców na uczelniach, w tym w szkole filmowej? Czego dowodzą postawy władcze, aroganckie, nieczułe, zadufane, dręczące? Tego, że system nigdy tak naprawdę nie stworzył ani jednej instytucji zagwarantowanej kadrą czystych dusz. Że za wszystkim stoi plan pogłębiania etycznej degeneracji społeczeństw, rozbicia Rodów i doprowadzenia statusu niewiedzy i niewoli do samego dna. Że bez duchowości słowiańskiej, bez współdziałania z Mocami Przyrody, bez błogosławieństwa Stwórcy i Przodków, bez miłości i wdzięczności nie można zbudować niczego, co rozwija dusze i Narody. 

     Pamiętajmy, że sztuka teatru i filmu jest oparta na fikcji, w którą wkładane są intencje i energie wszystkich osób, które się w takie projekty zaangażowały. Miarą tych intencji i energii jest postawa wymienionych w związku z masońskim planem Covid-19 - i każdy emitowany program, który przemocą, wulgarnością i seksualizacją przenika przez umysły odbiorców dorosłych i niedorosłych...

     Wzywamy wszystkich do wsparcia kampanii blogu Lechickie Odrodzenie oraz Stowarzyszenia Lechistan Gniezno w uzdrawianiu polskich mediów. 

     - zaczął się czas pożegnań na granicy światów i nawet tym, którzy od dawna się na to przygotowywali, jest czasem niełatwo i smutno. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że dobrej duszy trudno patrzeć na destruktywne wybory Rodaków i na krzywdę dzieci (rozpady Rodzin, osieracanie). Okazuje się, że wielu z nas jest teraz nieprzyjemnie zaskakiwanych: bliska osoba albo dobry znajomy, ktoś, kto z uwagą słuchał naszej Wedy i zdawał się czerpać i objawiać świad0mość, nagle ujawnia, że poddał się szczepieniu. Jest to często tak nieoczekiwane, że uderza i ściska serce, odbierając entuzjazm. Spieszymy zatem z nowinami pocieszenia: 

     1. Dusze wybierają i nawet ze smutkiem, przyjmijmy ich wybory, okazując spokój i życzliwość. Jeśli ktoś był prawdziwie oddanym nam towarzyszem przez wiele lat, a teraz swoją decyzją zaryzykował ostateczne rozstanie, jest to dobry czas, by wyciągnąć z serca prawdziwe i słuszne pokłady wdzięczności. 

    2. Pamiętajmy, że wbrew intencjom masonów i Chazarów, Kraj Aryjski się czyści. Silni sercem i rozumem Rodacy, z duszą i genami hyperborejskimi po szczepienie nie pójdą. Świadomość i Wola Życia nie pozwolą dokonać samozniszczenia. Większość Rodaków, którzy poddają się szczepieniu, to hybrydy, istoty z oddzieloną duszą, albo zmieszani Polacy - prawdziwych Lachów wróg nieomal nie dosięgnie. Większość Lechitów się nie zaszczepi. Mimo szacunku dla wyboru dusz i skupienia energii nad wzmocnieniem naszych Rodów - nieustannie, do końca, nie szczędźmy Słowa Prawdy i Wedy, i duchowej podpory wszystkim naszym Rodakom, tak jak do tego wzywa czyste, szlachetne serce boskiej istoty. Szczepionka nie  musi być zabójcza dla wszystkich, a szlachetni ludzie pracują nad środkami odwracającymi skutki medycznych uszkodzeń i zatruć.

Statystyki rządu kłamią, przecząc w swym optymistycznym przekazie rozpędzonej machiny jednoczesnym alarmistycznym alertom o mnóstwie Polaków wierzących w kłamstwo rządu i inne teorie spiskowe oraz kurczowemu dopytywaniu "specjalistów" o inne sposoby przekonania społeczeństwa do szczepień. Chazarowie pozbawieni boskiego światła w sercu do końca tkwią w swoich strzelnicach, ale kłamstwo Covid-19 się wali postępującą lawiną. Coraz więcej funkcjonariuszy systemu, w tym ratownicy medyczni, dręczeni sumieniem, zaczyna nagrywać filmy z raportami prawdy o spisku i ludobójstwie. Bunty europejskie nasilają się, a rządy lawirują, by przetrwać. W tym lawirowaniu zaczęto już oficjalnie dopuszczać zniesienie obowiązku noszenia maseczek na zewnątrz, co wynika ze świadomości nie tylko tego, że ludzkość otwiera oczy, ale też ze świadomości tego, powszechne zbuntowanie w upalnym słońcu i w energiach Wiosny jest ponad kontrolę wszelkich szumowin...

     3. Najpiękniejsze zaś, co nam przygotowało Źródło, zaczyna się właśnie teraz. Żegnając tych, którzy towarzyszyli nam tak długo, nie musimy obawiać się samotności. Zaczniemy coraz częściej spotykać ludzi z takimi duszami jak nasze w najróżniejszych miejscach i okolicznościach, a spotkania te będą radosne, a nawet wzruszające. Jakby po długiej wędrówce swój spotkał swego... Jest nas coraz więcej - powiedziała strażniczka w gmachu prokuratury, i miała rację. Aryjskie DNA zostaje.

     Wszystkim Wam życzymy teraz mnóstwa Mocy i Radości w poznawaniu bogactw nowego świata. Spotykajcie swoje bratnie dusze! 

     Czcibor i Edyta


Duszy Ennio Morricone dziękujemy za ten kolejny raz, gdy tchnął w nas Moc podczas pisania...


 

     O przemianach policji pisaliśmy w artykułach Przyszłość policji na Ziemi Lechów https://lechickieodrodzenie555.blogspot.com/2017/11/przyszosc-policji-na-ziemi-lechitow.html 

     oraz Przechodząc na stronę Narodu, policja uruchamia proces swojego słowiańskiego przeobrażenia https://lechickieodrodzenie555.blogspot.com/2020/05/przechodzac-na-strone-narodu-policja.html

     O Pospolitym Ruszeniu Gnieźnian przeciw wycince drzew pisaliśmy w artykule Powszechny opór Gnieźnian wstrzymuje rzeź na drzewostanie https://lechickieodrodzenie555.blogspot.com/2021/04/powszechny-opor-gnieznian-wstrzymuje.html

OD ROKU 2017 BLOG LECHICKIE ODRODZENIE PROWADZI DZIAŁANIA ODWODZĄCE RODAKÓW, LECHICKIE RODY I ICH DZIECI, OD WSZELAKICH SZCZEPIEŃ


OD POCZĄTKU ISTNIENIA, OD STYCZNIA 2020, STOWARZYSZENIE LECHISTAN GNIEZNO, PRZEKAZUJE TĘ SAMĄ WEDĘ NARODOWI LACHÓW

 

Słowianie nie klękają, klękają niewolnicy, którym wyrwano Lwa z piersiCOVID-19 NIE ISTNIEJE. ISTNIEJE HOLOGRAM. WYŁĄCZ GO I WYJDŹ NA ŁĄKĘ, LACHU


 

ŻYJEMY I BĘDZIEMY ŻYĆ!

26 komentarzy:

 1. Dziękuję Wam za kolejne, cudowne wiadomości ❤️❤️❤️

  OdpowiedzUsuń
 2. Piękne, budujące. Dziękuję ❤️❤️❤️ NIECH SIĘ SPEŁNI

  OdpowiedzUsuń
 3. Dziękuję za dobry przekaz.
  Sława.
  Daniel Pyrzanowski

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękujemy Wam serdecznie - czyli Z SERCA. :) NIECH SIĘ DZIEJE.

   Usuń
 4. Ta wiadomość o tej strażniczce prokuratury wzbudza we mnie wielką nadzieję! Ja też mam raczej mieszane DNA, (na pewno mam geny tatarskie i ormiańskie), ale na pewno w programie tzw. szczepień Mengele+ nie wezmę udziału.

  OdpowiedzUsuń
 5. Ja również dziękuję Kochane Bratnie Dusze.

  OdpowiedzUsuń
 6. SERCE SIĘ RADUJE A WIARA I MIŁOŚC ROŚNIE W SIŁĘ

  OdpowiedzUsuń
 7. Super <3 - dobre wieści :)

  OdpowiedzUsuń
 8. Dzięki wielkie. Musimy być zwarci i gotowi. Super wiadomości.

  OdpowiedzUsuń
 9. Dziękuję za te piękne słowa otuchy i nadziei :)

  OdpowiedzUsuń
 10. Odpowiedzi
  1. Dużo Mocy Wam za pozytywne Słowo, tak, wypatrujmy i kreujmy Naszego Pięknego Świata. :)

   Usuń
 11. Jesli zaszczepili sie moi rodzice i brat a ja czuje sie Slawianka to chyba nie byli hybrydami jak piszecie tylko ludzmi ktorzy zawierzyli tv. I takich jest duzo. Tak wybrali. Tekst jak zwykle porywajacy i cudowny dla Duszy. Dziekuje

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witaj, nie piszemy, że wszyscy poddający się szczepieniom są hybrydami, natomiast dusze podejmują decyzje u tych naszych Rodaków, których umysł zbyt silnie utkwił w programach kontroli - albo z takich czy innych powodów kończą już swoje doświadczanie na Ziemi i wybierają się gdzie indziej. Tak czy inaczej można decydować. Co do osób zaszczepionych, to trwają prace nad środkami odwracającymi skutki różnych przyjętych substancji. WARTO ZAWSZE GENEROWAĆ W SOBIE I INNYCH ŻYCZLIWE I PROŻYCIOWE NASTAWIENIE. Dziękujemy Ci, Piękna Duszo. :)

   Usuń
 12. Ciepło się robi w sercu i na Duszy jak czyta się takie słowa :-) Dziękuję!!

  OdpowiedzUsuń
 13. https://youtu.be/sG-keh9ikNs
  LACHY MY!!!

  OdpowiedzUsuń
 14. Sława i Cześć Wolnym Ludziom ❤️

  Anamika

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. S Ł A W A ! Dziękujemy za stałe wsparcie Twym Słowem i Mocą. :)

   Usuń
 15. Swietny przekaz, dokladnie opisujacy moje uczucia, ktorymi darze niektorych przyjaciol. Ciezko mi to jest przyjmowac ze spokojem, ale absolutnie ich nie oceniam ani nie krytykuje, tylko serce krwawi.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak... to znany nam stan. Typowy dla duszy Słowianina, który nabierając mądrości i spokoju, pozostaje wrażliwy.

   Usuń
 16. A co sądzicie o propagowanym przez pana Lalaka resecie cywilizacji 676?

  OdpowiedzUsuń
 17. Санкт-Петербург в 1850-х годах
  https://www.youtube.com/watch?v=VxTq-8bHsFE

  Главный символ Единой Допотопной цивилизации
  https://www.youtube.com/watch?v=SEYEEVVYJ2A&ab_channel=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%9F%D0%B8

  OdpowiedzUsuń