2023/01/16

Sprzeciw dla fajerwerków - podsumowanie sylwestrowe 2022

 

    List przekazany na ręce dyrektorów szkół podstawowych nr 2 i 3, na ręce pracownika szkoły nr 5 oraz przesłany drogą pocztową do dyrekcji szkół podstawowych nr 1, 7, 8, 9, 10, 12 oraz do podstawowych szkół prywatnych "Prymus" i "Rodzice Dzieciom"w Gnieźnie, wraz z afiszem przedstawionym poniżej:

    Szanowni Państwo,
    przesyłamy do części szkół gnieźnieńskich, kształtujących najmłodszych Polaków, plakat
w ramach naszego wkładu w powszechnie już zauważalny proces odchodzenia - naszego i
innych narodów - od obyczaju sylwestrowych fajerwerków (i innych praktyk krzywdzących
lub niosących ryzyko skrzywdzenia zwierząt). Nie ingerujemy tą inicjatywą ani w Państwa
program nauczania i modelowania postawy etycznej uczniów, ani tym bardziej we wzorce
przekazywane im przez rodziców. Uważamy jednak, że warto pokazać - zwłaszcza w kwestii
tak wrażliwej i aktualnej - alternatywne spojrzenie na tradycję stosowania petard i rakiet,
która przez długie dekady nie była przedstawiana w pełnym zakresie konsekwencji. Zawsze
warto dać dzieciom przekaz, który może podnieść ich poziom świadomości, empatii i
odpowiedzialności. Wydaje się, że takich przekazów nigdy za wiele.
    Plakat niczego nie wymusza, ale ma zachęcić do zastanowienia. Dlatego zwracamy się do
Państwa o niezwłoczne wywieszenie go w widocznym dla wszystkich miejscu, czy to holu,
czy na wewnętrznych, chronionych od wilgoci drzwiach wejściowych, lub w innym, które
Państwo uznają za najlepiej eksponujące. Prosimy o utrzymanie plakatu do dnia 31 grudnia,
bo jest całkiem możliwe, że wpłynie on na decyzje niektórych dzieci nawet w ostatniej
chwili.
    Plakatu naturalnie proszę nie odsyłać. W przypadku uszkodzenia możemy natychmiast
przesłać e-mailem wersję do wydruku.
    O całej akcji zostaną poinformowani: Prezydent Miasta Gniezna, profesor Łukasz Łuczaj,
gnieźnieńskie portale informacyjne oraz fora dostępne na Facebooku tak dla gnieźnian, jak
rodaków z innych regionów w kraju (co ma na celu inspirowanie do podobnych akcji). W
związku z tym prosimy o przesłanie nam na podany adres e-mailowy podjętej decyzji oraz -
jeśli Państwa szkoła popiera akcję i samą ideę zwiększonej ochrony zwierząt - przesłanie nam
także zdjęcia z wywieszonym plakatem.
    Idea wycofania się z noworocznych fajerwerków obejmuje od kilku lat coraz intensywniej
cały świat i można logicznie przewidywać, że jest to proces nieodwracalny. Warto, aby i
Gniezno zapisało chlubną kartę w tej kampanii, tak na tle Polski jak i innych krajów. Warto
tym bardziej, że może to jedynie uszlachetnić wychowanków polskich szkół.
    Z pozdrowieniami,
    Edyta i Tomasz Semikowie
    Stowarzyszenie Lechistan Gniezno - Serce Rodu
    Adres kontaktowy: lechistangniezno@gmail.com

 

    Dziękujemy pracownikom biblioteki tak dziecięcej jak i dla dorosłych oraz personelowi sklepów, które wywiesiły plakat przeznaczony dla gnieźnian. Dokładanie własnej pracy (zatem nas jako autorów projektu), jak i Was jako współpracujących z nami Ludzi Serca do przemian lokalnej przestrzeni i społeczności to rozpalanie kolejnego ogniska przemiany całej Ojczyzny.


    Dziękujemy Rodakom, którzy wywiesili nasze plakaty w tak ważnej sprawie (wyzwolenie zwierząt, przywrócenie rodzimych praw i obyczajów) w innych regionach Kraju: Wiesławie - afisze pojawiły się w Olsztynie - oraz Ewelinie - która zadziałała w Gdyni. Moc wdzięczności i błogosławieństw dla Was za wolę, za wkład w naszą rekonstruowaną Słowiańszczyznę!
PODSUMOWANIE

    Zeszły rok był wyjątkowy i przełomowy dla procesu odchodzenia od fajerwerków sylwestrowych dla dobra zwierząt i zresztą dobra nas wszystkich - wszystkich Istot żyjących w jednej przestrzeni. Tak to już bowiem jest, że Równowaga i Harmonia stanowią pole wibracji, które wszystkich w nim zawartych obejmuje czy to zasileniem, czy rozchwianiem. Grudzień był przełomowy - mogliśmy to zauważyć wszyscy. Już nie tylko kolejne facebookowe profile empatycznych Rodaków dołączały do tego szlachetnego szeregu - pojawiły się plakaty na placówkach usługowych wywieszone z inicjatywy samych właścicieli, powiększyła się ilość magistratów rezygnujących bądź wręcz zakazujących tej praktyki, temat dużo mocniej zabrzmiał w mediach. Kilka razy słyszeliśmy przekaz radiowy osadzony bardzo trafnie na nie potępieńczej i nie napastliwej, a na refleksyjnej i drążącej osi Czy ta chwila rozrywki warta jest cierpienia zwierząt?

    Świat się zmienia, zmienia się i Polska. To prawda, że magistraty i media szybciej transformują swoje podejście - ponieważ są pod presją przemian światowych (co czasem ma rezonans dobry, a czasem nie). Przemiany mentalne całego Narodu, uwikłanego w mechanizmy i programy, zabiorą trochę więcej czasu. Decyduje tu przecież i własna empatia i tak zwane przyzwolenie otoczenia. Tym bardziej podkreślamy Dzieci jako najważniejszych i decydujących odbiorców przekazu - tego i wszelkich innych związanych z wyzwoleniem zwierząt i Lechickim Odrodzeniem. Dzieci nie mają nawet połowy balastu krępującego świadomość i wolę dorosłych. Będą tworzyć Nowy Świat.

    Ale nie muszą być w tym same - i możemy to przyspieszyć dosłownie w każdej sferze. Łącząc siły, wolę, Moc kreacji i działania, jesteśmy w stanie urzeczywistnić powszechne wycofanie obyczaju noworocznego strzelania w kilka lat. Działajmy zatem, Lechici, a już kolejny Sylwester pokaże dużą zmianę w dobrym kierunku. 

    Czcibor i Dobromiła


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz