2023/02/09

Lechicki Przegląd Tygodniowy: Polacy odrzucają robaczywy poczęstunek satanistów

 


    Zapraszamy do 18 Lechickiego Przeglądu Tygodniowego, w którym wydarzenia omawiamy w duchu wartości słowiańskich i narodowych. Dziś w przeglądzie:

    -  Od czasów wojny Polskie Koleje Państwowe niezmiennie odbierają godność Narodowi

    - Upadająca brytyjska chirurgia a lancety zaszywane w ciałach pacjentów

    - Czym naprawdę powinien być motywowany bojkot igrzysk olimpijskich?

    - Dlaczego w Polsce ochroniarz może bić chronionego czyli skandaliczna studniówka w Lesznie

    - Co takiego jest w świerszczu, że został wybrańcem?

    - niedawny przypadek zasłabnięcia pasażera w pociągu stanowi kolejne potwierdzenie upadku Polskiej Kolei. To prawda, że mnóstw zapaści wywołują efekty poszczepienne, ale też jest cała góra przyczyn, które dramatycznie osłabiają ludzi, szczególnie starszych. Choćby niedotlenienie. Kolej Polska przed wojną była elitarnym i stale rozwijającym się środkiem transportu, a obecnie mimo technologicznych atrakcji w rodzaju gniazdek na Internet - uwsteczniła się nawet wobec dekad PRL. Kolorowe fotele i firanki, dostęp do Sieci i klimatyzacja nie są po prostu żadnym priorytetem dla pasażerów, mimo że podróż wielu z nich umilają. Priorytety, które czynią kolej elitarną, to przestrzeń, punktualność, rozsądna cena, optymalna ilość połączeń i wreszcie maniery samej obsługi pociągu. Od czasów PRL przetrwało tylko to ostatnie, choć podczas publicznej schizofrenii wywołanej kłamstwem K-19 wielu kolejarzy nie popisało się godną i przyzwoitą postawą wobec swoich żywicieli - pasażerów. Ubyło zatem przestrzeni - stąd zasłabnięcie człowieka w stłoczeniu absurdalnym jak na ponad 30 lat po upadku jakoby zacofanego PRL - ubyło składów, co zresztą odcięło wiele miejscowości od świętego dotąd dobra, to jest krajowej komunikacji zwiększającej wszak nie tylko komfort dojazdu do pracy, ale i samą szansę na pracę. Mamy zapchane składy z sytuacjami urągającymi godności Słowian i mamy spóźnienia, które były czymś nieznanym przed wojną. Tyle, że wtedy kolej była elitarna kompletnie: od komfortu samej jazdy, przez żelazną punktualność, do manier samych kolejarzy właściwych oficerom. 

    Co możemy zrobić? Przypomnieć sobie, że nawet publiczny transport to dziedzina strategiczna, mająca specjalne znaczenie zarówno w warunkach pokoju (generuje sprawność rozwoju kraju jako wspólnoty synchronizujących się Kreatorów), jak i w czasach wojen i kryzysów, kiedy efektywność komunikacji ma znaczenie odpowiednio większe. Zatem kolej musi być nie w rękach prywatnych jakichś Rodzin, a pod kontrolą państwową - to jest: pod kontrolą jakościową i rozwojową wiecu słowiańskiego. Zaraz po odzyskaniu niepodległości. 

    - WP podaje, że lata 2021-2022 to okres rekordowy w Wielkiej Brytanii pod względem pozostawionych po operacjach skalpelach, wiertłach i innych środkach medycznych. Nie na stołach. W ciałach pacjentów. Proces jest wyraźny, co kilka lat liczba takich wypadków przeskakuje, odpowiednio z 138 na 156, i aktualnie do 291 we wspomnianych latach, przy czym nie dotyczy to już tylko ludzi starszych wiekiem, ale już i maluchów nawet. Całe to nieszczęście ma wiele przyczyn, w tym postępującą utratę równowagi energetycznej i mentalnej u ludzi ściśle wspierających ustawienia systemu - który się rozpada. Medycyna masońska, która jest poza prawami boskimi i na prawach szatańskich obniża godność Istoty Ludzkiej - rozpada się. Dekoncentracji pracownikom medycznym, czy to pielęgniarkom i salowym, czy nawet mistrzom chirurgii, dokłada chaos wywołany hologramem K-19 i naturalnie szczepionki. Ktokolwiek je przyjął i trafił na te "właściwe" - pogrzebał swoją równowagę. Innymi słowy, nikt, czy to lekarz, czy policjant, czy kierowca autobusu, ktokolwiek został zaszczepiony preparatem satanistów, nie powinien mieć wpływu na innych ludzi, ponieważ jego możliwości kontroli i sytuacji, i własnej przytomności i sprawności, nie są już na poprzednim, normalnym poziomie

    Stary "porządek" tak czy inaczej upada, ponieważ jest niewzorcowy. Dlatego i znaczące, niejako symboliczne wypadki, i większe dramatyczne katastrofy dotyczące ścisłych podpór funkcjonalnych Matrixa będą się zdarzać aż do jego kompletnej dezinstalacji. Medycyna zaś, jak wiemy, przechodzi już w zapisach Przestrzeni (wspartych naszym kreowaniem) w oparte na harmonii połączenie możliwie nieinwazyjnej medycynie konwencjonalnej z naturalną, to jest opartą o dary Matki Ziemi i aktywowane moce człowieka. I na tym ostatnim proces ten się ostatecznie szczęśliwie zakończy. 

    - WP podaje, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski chce, aby podczas igrzysk olimpijskich w roku 2024 wystartowali sportowcy z Rosji i Białorusi. Na początek mają wystartować w Igrzyskach Azjatyckich i walczyć o kwalifikacje na tym kontynencie. MKOI tłumaczy to rozdziałem sportu od polityki i tym, że sportowcy nie powinni być karani ze względu na paszport. Bojkot igrzysk zapowiedziały władze Łotwy, a polskie podejmują temat... Prawda jest taka,  ze zarówno spektakle sportowe jak i wojenne są projektami tych samych ciemnych sił i sterowane zgodnie z taktyką utrzymania podziału Ludzkości i żerowania na niej. To prawda, że wojny formalnie zatwierdzają rządy i korporacje, a nie rzeczywiste, rdzenne ludy, Rody skoncentrowane na wartościach i rozwoju. Jednak jedyną słuszną taktyką dla nas jako Ludzkości poddanej inwazji i programowaniu jest ustalona procedura do błyskawicznego jednoczenia całego świata, wszystkich narodów, włączając te, które w samoochronie ukryły się przed cywilizacją i jupiterami Matrixa - wobec każdego jednego ogniska zapalnego do wojny, czy to lokalnej, czy wielonarodowej. Tylko tak wykorzystamy potencjał i zapobiegniemy kolejnym rabunkom i holokaustom sił szatańskich. Nie chodzi zatem o to, aby nie zapraszać na imprezy narodów obwinianych za agresję i terroryzm - bo to nie narody je inicjują. Wszystkie zrównoważone i prawdziwe rodziny tego świata chcą pokoju i harmonii w całej przestrzeni poddanej ludziom, i wszystkie chcą dobrostanu i nietykalności nie tylko własnych - ale po prostu wszystkich Dzieci Ziemi. Bojkot wybranych ludów, zamiast imprez, jako takich, nie jest rozwiązaniem, tylko ułudą kryjącą mrocznych i drapieżnych sprawców. Co zaś gorsze: samo kontynuowanie igrzysk podczas terroru zadającemu traumy jakiemukolwiek narodowi jest praktyką o jedynie złych konsekwencjach. Przede wszystkim czyni to bierność tych, którzy są odizolowani od terroru, czyni to bierność i nieaktywność niezwykłej Mocy sprawczej połączonych narodów Ludzkości, która stałaby się potężnym generatorem magii. Takiej, która gasi ogień wojny natychmiast i blokuje zadawanie cierpienia i traum. Musimy nauczyć się, że tylko pełne i czujne zjednoczenie Ludów Rdzennych w Straż Ziemi, opartą na najlepszych technologiach, i na najwyższych częstotliwościach zaawansowanych treningów i rytuałów duchowych - otoczy pokojem i polem siłowym na wszystkich. Dopóki jedna część świata tańczy i całuje puchary, kiedy inna pada na kolana i całuje przestrzelone hełmy bliskich, nie ma mowy o wolności Ziemian. 

    Dajmy sobie zatem spokój z bojkotem igrzysk z takiego to powodu, że wybiera się na nie naród obwiniony. Winni są nie ludzie - a demony i hybrydy, które oddały im usługi. Już dziś mobilizujmy swe boskie moce i intencje na wypieraniu tych demonów za drzwi naszego świata. Już dziś bojkotujmy wszelkie huczne imprezy, które organizują ci sami magnaci, którzy opłacają czołgi i myśliwce. Prawdziwym słowiańskim aktem honoru i godności nie jest deklaracja bojkotu zawodów z powodu udziału jakiegoś źle postrzeganego narodu, a deklaracja rezygnacji z hucznych i euforycznych imprez dopóki jest przelewana krew wszystkich naszych Braci Słowian - i nie tylko Słowian. Każda jedna wojna jest wyświetlana na naszych telebimach jako straszak...i norma cywilizacji człowieka jednocześnie. Z chwilą, kiedy wszyscy pojmiemy, że krzywda zadana jednemu Dziecku w jakimkolwiek miejscu jest atakiem na nasze wszystkie Rodziny, z chwilą, gdy przyjmiemy, że inwazja na jakikolwiek naród ludzi jest inwazją na wszystkie pozostałe - wkroczymy na prawdziwy szlak wolności. 

    Reakcja na atak na jakikolwiek naród świata musi oznaczać mobilizację pozostałych na poziomie jeszcze większym, niż ma to miejsce w przypadku kataklizmów. Jak aktualne trzęsienie ziemi w Turcji. Jakże porusza dusze taki zryw wielonarodowy ku pomocy. A gdyby wszyscy ludzie na miarę swych środków i wojny stawali przeciw wszelkiej iskrze wojennej? Przeciw hipokryzji instalowanych polityków? I tak właśnie się stanie...

    - WP podaje, że studniówka maturzystów z Leszna zakończyła się interwencją policji. Dlaczego? Ponieważ zatrudnieni ochroniarze zaczęli terroryzować uczniów. Jeden z nauczycieli został zastraszony, a ucznia skuto kajdankami i pobito pałką teleskopową. Nawet gdybyśmy dopuścili fantastyczny scenariusz, że studenci zainicjowali rozróbę mimo obecności nauczycieli i prowokowali ochroniarzy do bójki, to przecież wiadomo, że ustalone przywileje ochroniarzy zabraniają im nie tylko że bicia ludzi w zabezpieczonej przestrzeni - ale odbierania im godności. Sam fakt zatrudniania ochroniarzy na imprezę szkolną jest kuriozalny i tu zacytujemy komentatora z forum portalu: Moja matura była w 1978. W szkole. Rodzice przygotowali poczęstunek, muzyka była z adaptera i magnetofonu. Porządku pilnowała 1 woźna i 1 rodzic z komitetu. Dyrektor i 4 wychowawcy byli na sali, nikt za nich nie płacił, bo oni tez przynieśli składkowe. Patologie biorą się z patologii. Przyszło nam jako Narodowi, i niestety naszym Dzieciom, mierzyć się w ostatnim rozdziale Matrixa z natężeniem zjawisk patologicznych, które wynikają tylko z tego, że nasza rzeczywistość nie opiera się o zdrowe zasady słowiańskie, które wszelkie patologie po prostu wykluczają. Wobec tego zdarzenia, analizując je pod kątem rodzimych praw i obyczajów, możemy powiedzieć, że:

    a) przeniesienie imprezy szkolnej i poddanie jej niezweryfikowanej prawnie i etycznie firmie ochroniarskiej to zarazem gest braku rozwagi, jak i gest oparty o dzisiejsze potrzeby ego, aby za wszelką cenę imponować oprawą "obserwatorom zewnętrznym". Wiele wesel polskich przemieściło się z remiz strażackich do wykwintnych sal pałacowych właśnie dlatego, że zapominamy, że istotą radosnej zabawy i szczęśliwego wspomnienia jest blask serca, a nie wystroju, mimo że ten także raduje i czyni atmosferę.

    b) brak rozwagi dotyczy bezkrytycznej ufności wobec firm ochroniarskich, ponieważ publikacje dające orientację na temat wysokiego ryzyka zawodności i przestępczego podłoża wielu takich firm występują od lat 90'. W Polsce brakuje surowego prawa słowiańskiego weryfikującego wszelkie formy ochrony, kontroli oraz ingerencji medycznej i urzędowej pod względem poziomu duchowego ludzi, którym powierza się innych ludzi. Bezkarność w takich kwestiach jest w prawach Słowian niedopuszczalna. 

    c) prawo Słowian nie dopuszcza błahego traktowania szkód wyrządzonych dla czyjegoś dobrostanu, godności, zdrowia i życia. W tym przypadku konsekwentne śledztwo oraz adekwatne kary powinny dotyczyć samego zatrudnienia takiej a nie innej ochrony (kto i na jakiej podstawie, na jakich gwarancjach zatrudnił), naruszenia nietykalności ludzi ze strony tych, którzy mieli ich przecież chronić (prawo Słowian nie przegapia paradoksu), i wreszcie - zanieczyszczenia traumą wspomnienia, które dotyczy niepowtarzalnej w całym życiu zabawy. Dla sądu słowiańskiego nie jest zatem w takim przypadku ważny tylko sam akt pobicia, naruszenia nietykalności, ale i godności rodowej (!). Albowiem oferta ochroniarza złożona klientowi jest niczym deklaracja pieczy i nietykalności tego człowieka złożona jego Rodowi. Podkreślamy: naruszenie godności i uczynienie traumy jest u Słowian poważnym przestępstwem, mającym charakter ataku nie tylko na ofiarę, ale i jej Ród. Z tego też powodu - uwaga - po przywróceniu praw rodzimych w Polsce tak ofiara przestępstwa jak i jej Rodzina będą mieć decydujący wpływ na wyrok.

    - Mąka ze świerszczy stała się nie tylko legalnym w Unii Europejskiej i podległej jej Polsce, ale wysoko rekomendowanym produktem spożywczym. Będziemy zatem mogli sięgnąć po chleb, pączki, herbatniki czy placki wytworzone z takiej mąki. Cała kampania promująca dobroczynność spożywania pomordowanych świerszczy opiera się na sprawdzonym wielokrotnie środku taktycznym iluminatów - oszustwie, jakobyśmy żyli na wyjałowionej, właściwie wykończonej planecie z resztkami tlenu, wody i pokarmu. Hasła ratowania planety, akcentowania wspólnej odpowiedzialności za nią wobec jej dewastacji. Zuchwalstwo polega na tym, że to hasło narzucają nam nasi okupanci, najeźdźcy, którzy zdewastowali Ziemię ustawieniami Matrixa. Takimi jak zblokowanie czerpania z darmowych energii naturalnych. Takimi jak archaizm i wandalizm stosowania kopalni, co wnosi i zacofanie, i degradowanie oraz wypadki ludzi, i niemiłosiernie pooranie świętej Matki Ziemi wykopami, które de facto są zupełnie zbędne. Wszelkie paliwo jest wokół nas. Inwazyjne drążenie ziemi, naszego źródła Życia, jest sprzeczne z Wedami i zaszczepione przez reptyliańskie i demoniczne byty upodobane w mrocznych rozpadlinach.

    Nim nasi Rodacy, czy to z ciekawości, czy pójścia za modą (wyjątkowo perfidny i skuteczny program kontroli umysłu), czy z potrzeby zaimponowania towarzystwu sięgną po jakiś naleśnik "uszlachetniony" prochami świerszcza, niech przemyślą kilka spraw:

    a) jesteśmy jako Naród i Ludzkość na froncie intensywnej konfrontacji Sił Światła z Siłami Ciemności. Pożywne i zdrowe świerszcze promują te same media, które promowały hologram K-19 i preparaty torpedujące czakrę serca. Moda, czy to odzieżowa, czy meblująca mieszkanie, czy na potrawy, nigdy nie była przypadkiem. Zawsze jest aktem strategii. Zawsze zdradza to, co napisaliśmy powyżej: te same media, ci sami właściciele mediów: masoni, iluminaci, sataniści. Pomijają już kwestię zdrowego rozumu i intuicji, które pozwalają przyglądać się promowanym tendencjom z należytą rezerwą.

    b) argument o ekonomii planetarnej to banialuk adresowany co prawda do ludzi wrażliwych, ale niestety poddających się podsuwanym programom. Ziemia nie potrzebuje Ludzkości jedzącej krowy i robale, żeby się uzdrowić. Jej wibracjom przysłuży się z kolei przejście całej Ludzkości na weganizm, co jest tylko kwestią czasu i to niedługiego. 

    c) pytanie, które powinno nurtować: dlaczego wybrano akurat świerszcza? Nie rzecz bowiem w tym, że zdarzyło się nam bez intencji jeść owady już wcześniej, czy to w postaci barwnika w galaretce, czy przy okazji jedzenia warzyw i owoców wolnych od chemikaliów. Rzecz w tym, że teraz mamy programowany pokarm  konkretnego, zademonstrowanego hucznie owada. Dlaczego to on jest tym usilnie (jakże usilnie) promowanym wybrańcem? Świerszcz może wnosić w organizm człowieka witaminy i minerały, ale to przecież nie ma żadnego znaczenia dla tych, którzy uruchomili program świerszczożerstwa. Ten owad musi zawierać w sobie wyjątkowo degradujący składnik, skoro postawili na niego okultyści. Mający wiedzę niestety szeroką. Możemy być pewni, że nie chodzi tylko o procesowe degradowanie zdrowia i funkcjonalności człowieka, po tym, jak chemtrails tak bardzo zawiodło rachuby. Jest tu coś więcej - i niszczenie DNA, i siły duchowej, i wygaszanie woli i świadomości, i ściąganie oszukanego człowieka w czeluść niskich, zabójczych wibracji...

    d) ...i jest w tym szyderstwo tak ze Stwórcy jak z wyboru duchowego Lechitów. Przecież odstawiamy mięso, prawda? Jeden po drugim, w swoim tempie woli i potencjału, przestajemy odbierać czyjeś życie, żeby nasycić własne. Ziemia idzie jednoznacznym kursem na wegetarianizm i weganizm. Robale w każdym filmie grozy są forpocztą szatańskiego uderzenia. Przypadkiem? Świerszcz to istota, który żywi się i zgnilizną, i padliną, a nawet własnymi krewniakami, jeśli nie ma innych możliwości stołowania. Tym chcą nas uraczyć w herbatnikach i rogalach. 

    Można łatwo przewidzieć, że świerszcz nie jest ostatnim owadem, który programuje ludzi. Potem mogą ogłosić, że regularne spożywanie świerzba zwalcza komórki rakowe i zatrzymuje proces starzenia. Kto odmówi? Raczej nie ci, których oswoi i przetransformuje już świerszcz. 

    Poza tym wszystkim świerszcze to żywe istoty, które nie mają wobec ludzi żadnego obowiązku służalczego. Są wbrew swej woli i planom eksplorowania świata kolejnymi ofiarami hodowli niewolniczej, a nas zachęca się do współudziału w tym niewolnictwie i zabijaniu. Jest zatem ta satanistyczna oferta kpiną i z naszego Stworzyciela Wszystkiego, i z naszych wyborów, Rodacy. Odrzucamy to. Trzymamy się szlaku. Lach do Lacha.

    - Sataniści i ich hybrydowe pułki swoje, a Ludzie Wolnej Woli swoje. Pobudka Istot Boskich trwa w niepowstrzymanym procesie, trwa i Odrodzenie Lechitów i powrót do tego, co wspiera aktywację ich pełnych potencjałów: powrót do rodzimych symboli, rytuałów, obyczajów i wartości. Cytujemy wpis z naszego bloga - Dziewanna: Kilka dni temu moim przyjaciołom urodził się wnuczek. Rozmawiam więc przez telefon ze szczęśliwą babcią (która doskonale rozumie, dlaczego rodzice na razie nikogo do domu nie zapraszają) i pytam ostrożnie: "A coś czerwonego nad łóżeczkiem wisi?" "Wisi czerwony dzwoneczek". Drążę więc dalej: "A czy coś jeszcze do tego?" I pada odpowiedź, że starszy brat (dwunastoletni) zamierza zrobić Adriankowi czerwoną bransoletkę, żeby go chronić przed złym okiem i żeby nikt na niego uroku nie rzucił - tak właśnie to określił! ...Tak, Weda wraca. Młode pokolenie jest na nią szczególnie wrażliwe i przyjmuje ją chętnie, jako coś naturalnego.

    Wraca Weda, wraca Moc, wróci i stare prawo Gospodarzy, wróci powszechny dobrostan Lechowych Rodów.

    Czcibor i Dobromiła 

    Ilustracje ze stron:  https://snacksafely.com/2021/02/cricket-flour-mealworms-the-insects-are-coming-and-may-put-people-with-food-allergies-at-risk/ , https://www.istockphoto.com/pl/wektor/piek%C5%82o-firmy-kucharz-diab%C5%82y-kuchni-szatan-w-kuchni-firmy-kucharz-gm508485916-85289871 , https://summitforwellness.com/keto-chocolate-chirp-cookies/ .

    Powszechny narodowy powrót do rodzimych symboli, ubiorów i obyczajów zapowiadaliśmy w artykule: ...powrót do Domuhttps://lechickieodrodzenie555.blogspot.com/2020/07/powrot-do-rodzimych-symboli-amuletow.html .

Polska odsiecz czyli naród do narodu w potrzebie. Szwedzi witają polskich strażaków. Poruszające - i dające namiastkę tego, co będzie, gdy wobec wszelkiego zagrożenia wszyscy ludzie tego świata zmobilizują się dla kogokolwiek, gdziekolwiek, w potrzebie:


Jedna ze Szwedek napisała pod nagraniem:
Jest coś magicznego w widzeniu, jak dwa kraje pomagają sobie nawzajem w ten sposób, a potem pozdrawiają i dziękują. Wiem, że to mała rzecz i przysługa. Ale przecież wszyscy jesteśmy ludźmi, a Polska pomaga Szwecji. Piękne. Pokochałam to!

 

Liczne przekazy Polaków krytykujących promowanie mąki z owadów potwierdzają rosnącą silę Lechickiego Odrodzenia. Wciąż jednak mamy równoległe dwa światy, Nowy i Stary w procesie rozdzielania się. Kiedy to się skończy? Kiedy już wszyscy ludzie o woli życia i wolności definitywnie staną w jednym z tych światów, a drudzy, ostatecznie rezygnując ze swych boskich praw, w drugim.

 Dopóki jednak część naszych Rodaków stoi wciąż na rozdrożu, z Mocy swego serca wskazujmy im światło i rozpraszajmy mrok. 


 
TWÓRZMY I ROZSYŁAJMY LISTY PRODUCENTÓW, DYSTRYBUTORÓW (I) TOWARÓW SPOŻYWCZYCH O ZAWARTOŚCI WSPIERAJĄCEJ SATANIZM A OSŁABIAJĄCEJ MOCE LUDZI

6 komentarzy:

 1. Jeśli szkoła wychowywałaby dzieci na porządnych ludzi, co do czasu studniówki robi przez 12 lat… Do dobrze ukształtowanych ludzi nie trzeba ochrony, bo oni wiedzą, jak się zachować! Widocznie coś systemowej szkole nie wychodzi.
  - mama edukująca domowo
  .
  Odnośnie wyniszczonej ziemi. Jestem w pełni za szacunkiem do Natury i nie twierdzę, że jest dobrze. Jestem za ekologią, permakulturą. A jednak z tylu głowy wciąż mam słowa Cejrowskiego, który kiedyś powiedział, że dziś ludzie ściskają się w miastach i to tu i wokół nich jest źle. A poza miastami są ogromne przestrzeni ziemi, którą nikt się nie interesuje, nie uprawia, pozostawionej w nienaruszonym stanie (Afryka, Azja). Do tego, jak jest źle faktycznie, dokłada nam się w mediach jeszcze więcej strachu. No i te kopalnie i plastik też nie są z woli „Kowalskiego”.
  .
  Dziękuję za Waszą stronę, to ciepły promyk nadziei, dający poczucie, że rodzi się zdrowa wspólnota :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, ochrona i szkoła to patologia tej dekady. Poza tym - w zdrowym i wolnym narodzie słowiańskim młodzi mężczyźni są już wojownikami ze względu na własną siłę i fizyczną, i charakteru.
   Co do miast, masz rację, to zaprojektowane hale niewolnicze. Istoty wolne, świadome i zasobne przenoszą się w zdrowe przestrzenie Przyrody, a zjawisko to będzie się nasilać. :)
   Dziękujemy Tobie za piękne słowa! :))

   Usuń
 2. To co proponujecie w punkcie drugim, to dyskryminacja ludzi zaszczepionych. Przecież dyskryminacja ze względu szczepień to podobno domena rządów satanistów?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przeciwnie, prowadzimy kampanię jedności. A powierzyłbyś władzę nad ludźmi człowiekowi otrutemu strychniną albo ogłuszonemu granatem? Nie chodzi o odrzucenie, a rozwagę. A ona wskazuje, że nasi zaszczepieni Rodacy powinni skupić siły na oczyszczaniu się i ratowaniu życia, ponieważ tykający zegar zmniejsza nie tylko sprawność zmysłów, ale i ich szanse. Bądź zatem życzliwą duszą i wskaż wszystkim Ci znanym Rodakom po szczepionkach nasz tryptyk K-19, który tu zamieściliśmy dla ich ratowania. Walczmy o każdą duszę!

   Usuń
  2. Wątpię, że przekonam np.: chirurga, że straci pracę dla własnego dobra, bo ktoś w internecie mówi, że przez szczepionkę rzekomo nie nadaje się do wykonywaniu zawodu, podczas gdy on się czuje dobrze.

   Usuń
 3. skoro "świerszcze to żywe istoty, które nie mają wobec ludzi żadnego obowiązku służalczego" to czym są ŚWINIE !!?, które też zjedzą zgnite, spleśniałe, a nawet szczura jak złapie ...- to fakt. do tego mają takie DNA , ŻE HODUJĄ na nich organy do przeszczepów !!! więc spożywanie = KANIBALIZM ..!!
  podobnie jak uczestnictwo w rytualnej MSZY na której nakazywane jest SPOŻYWANIE CIAŁA LUDZKIEGO (jezus) i pita jest jego KREW !! JAWNE SZERZENIE KANIBALIZMU i propagowanie przemocy i męczeństwa poprzez krzyże ze ZWŁOKAMI !!
  kim więc jest ten CO GO BOGIEM ZWĄ !! ??
  i gdzie jest , skoro jest JEGO PRZECIWNA FORMA .. ??
  bo to to ciągle WYBRAŃCY CIEMNOŚCI DECYDUJĄ - od czasów starożytnych cywilizacji ...
  które niby skąd przybyły ,, ??
  z NIEBA ... statkami .. a ci co mieli z nimi kontakt cierpieli na CHOROBY POPROMIENNE ...
  taka bozia ...

  OdpowiedzUsuń