2023/02/09

Podsumowanie sezonu 2022. E-mail Stowarzyszenia Lechistan Gniezno - Serce Rodu do Zakładu Zieleni Miejskiej i Urzędu Miasta Gniezna

 


    Dzień dobry Państwu.

    Z racji tak własnej potrzeby duchowej jak i impulsu działania społecznego (dla obszaru lokalnego i ogólnokrajowego) przyglądamy się pracy urzędów i instytucji gnieźnieńskich od roku 2016. Szczególnie dotyczy to kwestii stanowiących jednocześnie i dobro wspólne mieszkańców, i znaczenie wizerunkowe (prestiżowe, zatem i ekonomiczne) - zatem architektury i zieleni. 

    Mijające lata to i obserwacje, i wnioski, i interwencje Stowarzyszenia Lechistan Gniezno - Serce Rodu w przypadkach szczególnie kontrowersyjnych publicznie, a dla nas - jednoznacznie szkodliwych dla wspomnianego dobra wspólnego. Interwencje - zgłoszenia do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - dotyczyły między innymi rewitalizacji ścisłego zadrzewienia terenu szpitalnego przy ulicy Poznańskiej 15 w roku 2018, rewitalizacji obszaru przyjeziornego pod Wzgórzem Lecha w roku 2020, rewitalizacji Lasku Dziekańskiego w roku 2022. Wszystkie te tak zwane rewitalizacje miały charakter ignorowania procedur ochronnych drzew i żywopłotów, albo niepojęte w liczbie i uzasadnieniu redukowanie drzew. 

    Nasze obserwacje, niepozbawione działań, w roku 2022 prowadzą do wniosków, które poddajemy Państwu pod rozwagę. Czynimy to w imieniu nie tylko własnym, ale i mieszkańców miasta, którzy przekazywali nam swoje spostrzeżenia i dokumentację lub zamieszczali krytyczne opinie na forach naszych lokalnych portali informacyjnych. 

    1. Rok 2022 odbieramy za kontynuację taktyczną Ratusza i Zakładu Zieleni, to jest prowadzenia nagłaśnianych, licznych nasadzeń przy jednoczesnym nieustającym wycinaniu drzew dorodnych, zdrowych i cennych z w związku z tymi walorami (tlen, cień, ozdobienie). Taktyka ta - co bezsprzecznie potwierdzają głosy gnieźnian - przestała działać w zeszłym roku. Przypominamy zatem to, co przekazujemy już Państwu od kilku lat: nasadzone drzewo, mimo niepodważalnego pożytku, nie jest najmniejszym zamiennikiem dla wyciętego drzewa w stanie okazałym. Nawet w przeliczeniu 20 do 1. Wartość utraconego drzewa okazałego można odzyskać przy pomocy nasadzeń dopiero za lat 20-40 lub więcej, w zależności od gatunku. Zatem, nasadzając drzewa, Zakład Zieleni czyni cenny dar dzisiejszym dzieciom i wnukom. Zatem, odpowiednio, wycinając drzewa, Zakład Zieleni czyni niepowetowaną stratę wszystkim pełnoletnim, a szczególnie starszym mieszkańcom Gniezna (to jest aktualnym odbiorcom dobra przyrodniczego) zmniejszając im dostęp do cienia, schłodzenia, tlenu latem, i walory widokowe (mające i znaczenie dla regeneracji psychicznej).

    2. Rok 2022 był kolejnym rokiem, który zredukował gnieźnianom obszary naturalnych łąk i traw. Tak jak wcześniej przy ulicy Jeziornej projekt parkingowy zlikwidował łąkę z "odwiecznym dostępem" do wartościowych ziół słowiańskich, w tym wrotyczu - tak kolejne wyrugowanie większej, naturalnej, obfitej w rośliny łąki na terenie przyległym do boisk piłkarskich nie miało żadnego uzasadnienia i zachowuje charakter trwałej szkody. W zeszłym roku kolejna redukcja obszaru łąkowego przesunęła się do ulicy Kostrzewskiego, gdzie ospale powstaje jakiś budynek użyteczności publicznej.

    Naszą sugestią jest, aby Państwo zaczęli traktować nie tylko drzewa, ale i naturalne łąki i trawy miejskie jako dobro istotnej wartości tak dla mieszkańców, jak i wszelkich owadów i zwierząt, które takie obszary odżywiają i chronią. 

    3. Nasza kampania dla zniesienia mechanicznego koszenia i zredukowania tego procederu jako takiego - na obszarze Gniezna (i innych miast polskich) trwa od roku 2018. W roku 2022 zauważalny był pewien stopień redukcji koszenia, ale i brak konsekwentnych ustaleń. Przykład to ulica Poznańska, na której rejestrowaliśmy systematyczne koszenie w okresie kilku tygodni (w upały!), potem kompletne odstąpienie od koszenia przez kilka tygodni, następnie skoszenie połączone z brakiem uprzątnięcia, co uczyniło chodnik wzdłuż ulicy czymś w rodzaju pola po sianokosach. Do tego doszła osobliwość w rodzaju skoszenia tego obszaru w listopadzie

    Przypominamy, że jako pionierzy w Kraju, w roku 2021 zgłosiliśmy do administracji mieszkaniowej URBIS projekt, aby mieszkańcy każdej wspólnoty mieszkaniowej - bloku/ulicy/osiedla mieli przywilej przegłosowania decyzji o koszeniu lub niekoszeniu traw i łąk w otoczeniu, zgodnie z upodobanie i wolą większości. 

    4. Tablica po ukończonej rewitalizacji Lasku Dziekańskiego informuje między innymi o tym, że prace wykonano z dbałością o zachowanie względnie nienaruszonego stanu zieleni. Nie ma na niej z kolei ani słowa o tym, że jeszcze nim zainicjowano faktyczne prace, interweniowaliśmy u pani konserwator z Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Przyjechała ona na naszą prośbę, a następnie ujawniła, że pierwotny plan miasta zakładał usunięcie większości drzew (nawet 80%!) i dołożenie nowych ścieżek (kosztem, co oczywiste, zieleni). Pani konserwator dokonała w planie poprawek redukujących. Tym samym mamy pełne prawo uznać swój wkład w ostateczny projekt - tak jak czynimy stały wkład, na miarę naszych możliwości, w ochronę zieleni miejskiej. Treść tablicy pozostawiamy tu bez dodatkowego komentarza.

    Nasze działania i interakcje z instytucjami zawsze publikujemy na forach lokalnych i publicznych, aby miały pożyteczny i pokrzepiający, a jednocześnie mobilizujący rezonans dla wszystkich Rodaków. 

    Nie ma to nigdy charakteru ani intencji wojowania z Zakładem Zieleni i innymi urzędami, mimo krytycznego postrzegania ich traktowania tak Przyrody (świętości Lechitów), jak woli mieszkańców. Czynimy to wszystko dla zasilania transformacji praw i obyczajów, aby ponownie stały się one słowiańskie. 

    Z pozdrowieniami i nadzieją na dobre obserwacje w roku 2023,

    Dobromiła i Czcibor

    Stowarzyszenie Lechistan - Serce Rodu

    Gniezno, dnia 10.02.2023

    E-mail z załączoną wyżej treścią został przesłany do Zakładu Zieleni Miejskiej, Urzędu Miasta Gniezna i do Prezydenta Miasta Gniezna.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz