2020/09/27

Czym się różni prawo masońskie od prawa słowiańskiego
     Prawo masońskie jest skupione na podtrzymywaniu przestępczości na obszarze objętym kontrolą, lub generowaniu jej na wyższe poziomy w zależności od potrzeb. 
     Prawo Słowian jest skupione na zwalczeniu przestępczości, a przy obniżeniu jej do poziomu zero, na pilnowaniu tego poziomu. 

     Prawo obecnie panujące w Kraju Lachów jest prawem masońskim (a także babilońskim i chazarskim). Prawo Słowian, bardzo surowe wobec przestępców, było sukcesywnie eliminowane z przestrzeni słowiańskich w miarę przejmowania nad nimi kontroli przez rasę Draco osadzoną w Nowym Babilonie (Watykan), loże masońskie i Chazarów.
     Prawo masońskie nigdy nie było stworzone do zapewnienia ochrony poddanym jemu społeczeństwom. Wynika to choćby z nadawania przywilejów i praw przestępcom, a ograniczaniu ich ofiarom i ich Rodzinom.
     Do szczególnie traumatycznych przestępstw należą gwałty, okaleczenia, zabójstwa, oraz wszelkie krzywdy wyrządzone dzieciom, włączając zastraszenia, upokarzania, pobicia i porwania. Wszystkie bowiem te rodzaje przestępstw mają szczególnie mocno i długo rezonujący charakter nie tylko w ofiarach - ale w ich całych Rodach, włączając nienarodzone jeszcze linie potomne. 
     W związku z tym każde tego rodzaju przestępstwo powinno być osądzone zgodnie z prawem Słowian, co oznacza:
     - wyrok nienaruszalnego dożywocia w przypadku sądu administracyjnego/wiecowego
     - dowolny wyrok zasądzony przez Ród/ofiarę

     Prawo masońskie nie skazywało nigdy należycie za takie przestępstwa. Wystarczyło, aby robiono tak od zakończenia wojny - a traumy uniknęłyby setki tysięcy polskich dzieci, kobiet i Rodzin. Ucierpieli oni bowiem z dwóch przyczyn:

     - zjawiska recydywy. Tak patologicznego rozwiązania nie toleruje sąd Słowian - za szczególnie ciężkie przestępstwa grozi nienaruszalny wyrok dożywocia. Wyklucza to wciąż rezonujące i krzywdzące naszych Rodaków zjawisko recydywy. 

     - podtrzymywania/podnoszenia poziomu przestępczości z przyczyn strategicznych (okupacja Kraju) i systemowych (korupcja, brak woli ukarania zbrodniarzy, demoralizacja sędziów, układy prawników za zamkniętymi drzwiami, przekazy programujące przemoc w mediach).

     Prawo masonów oparte jest na absurdzie - sprawcy nie może osądzać ofiara lub jej Rodzina, ponieważ emocje wszystkich dotkniętych krzywdą byłyby "subiektywne".
     Prawo Słowian, oparte na rozsądku i sprawiedliwości, mówi wprost przeciwnie: osoby postronne nie odczuwające rezonansu krzywdy nie mogą należycie osądzić całego rozmiaru krzywdy. To właśnie emocje ofiary lub jej krewnych należycie wyliczą karę dla agresora.
     Beznamiętność urzędowych sędziów nie pracuje dla ofiar, tylko dla sprawców. Tym zaś nie należą się przywileje, lecz ukaranie. Nikt nie musi być ukarany - nikt nie jest zmuszony do napaści na drugiego człowieka i na jego dobra.

     Prawo masońskie każe nam zakładać, że przestępczość jest nie do zlikwidowania, nie zakłada z kolei nieskuteczności tak zwanej resocjalizacji (bo nic z tym nie robi). Prawo Słowian jest surowe i konsekwentne i dąży z przekonaniem do obniżenia poziomu przestępczości do poziomu zero.
     Masoni, iluminaci, Chazarowie, obce rasy drapieżne panujące nad społeczeństwem, oprócz ustalenia prawa niezabezpieczającego dzieci, kobiet, Rodów, Narodu - komponują w przestrzeni kontrolowanego społeczeństwa czynniki generujące i wspierające przestępczość: narkotyki, alkoholizm, prostytucję, ubogość (niskie płace i zasiłki), przekazy przemocowe, toksyczne pokarmy i napoje, promieniowanie i ściąganie migrantów dla zachwiania równowagi. 
     Wolni Słowianie eliminują wszystkie te czynniki. 
     Masoni oferują systemową ograniczoną, słabo skuteczną lub wręcz destruktywną pomoc dla ofiar przestępstw: niepełną, bo poddaną systemowej manipulowanej edukacji psychologię oraz psychiatrię - skupioną na farmaceutycznym ogłuszaniu cierpiącej duszy. Nie robią nic na polu czyszczenia astralnego, duchowego i rodowego, mimo że na posiadają wiedzę na ten temat.
     Wolni Słowianie uzdrawiają ofiarę na każdym polu, włączając zdejmowanie traumy rodowej.
     Prawo masonów jest oparte o kalkulacje i zwodzenie, prawo Słowian o świętości. Największe świętości powzięte pod ochronę to dzieci, kobiety, Rody i Przyroda.

      Prawo masonów chroniło dotąd masowych zabójców lub masowych gwałcicieli - albo z powodu taktycznego zaniedbania ochrony poddanych im społeczeństw, albo z powodu taktycznego przymierza (liczne ukrywane zbrodnie przeciw dzieciom, kobietom, Rodom kapłanów babilońskich). Ten czas dobiega końca.
Polskie sądownictwo weszło w proces wstrząsów, rozliczeń i ostatecznych reform.
     Do Kraju Lachów wróci prawo Słowian. Od tego momentu zacznie się spadek przestępczości aż do całkowicie możliwego poziomu zero. Jego ostatecznym warunkiem jest wycofanie przekazów przemocowych, uzdrowienie żywności, odcięcie programów kontroli umysłu oraz wyzwolenie zwierząt (ich mordowanie i spożywanie ściąga na planetę byty demoniczne). Dodatkowo niezbędna jest edukacja dzieci w duchu wedyjskim i stałe łącze z najlepszym lekarzem duszy i umysłu - Przyrodą. Wyeliminowanie przestępczości i powszechne poczucie bezpieczeństwa i życzliwości będą wyznaczać nową jakość życia - dziewczęta i dzieci będą mogły bez zagrożenia udawać się na spacery nie bacząc na porę czy miejsce. Jak przed wiekami. Jednocześnie osadzeni wcześniej więźniowie nie będą mogli być darmozjadami. Pozbawieni luksusów i dóbr, dostęp do światła, pokarmu i ciepła będą musieli gwarantować sobie solidną pracą.
     Taki czas jest wprost przed nami.
     Prawo w Wolnym Lechistanie ustali wolna wola Narodu poprzez wiec/referendum. Być może obowiązujące prawa będą takie same dla całej Ojczyzny - być może różne w regionach. 
     Silne regiony, mocne i wolne Rody - tworzą silną, mocną, wolną Ojczyznę. 
     Darz Bór, Lachy, wam i waszym dzieciom.
     Czcibor i Edyta

     Nietykalność jako Pierwsze Prawo Lacha: https://lechickieodrodzenie555.blogspot.com/2020/08/prawo-sowian-nietykalnosc-jako-pierwsze.html


     Prawo Wolnych Lachów nie uznaje przedawnień. 
     Słowianie nie mają obowiązku przebaczania, a ich Sąd prawa odpuszczenia winy przestępcom.
     Odpuszczenia, przebaczenia i unieważnienia lub złagodzenia wyroku dla przestępcy może dokonać tylko ofiara albo jej Ród. 
     Przestępstwo przeciw Rodakowi/Rodowi jest przestępstwem przeciw Narodowi. 

8 komentarzy:

 1. Czy jesteś z wykształcenia prawnikiem?

  OdpowiedzUsuń
 2. A gdzie jakieś przykłady popierające tezę?

  OdpowiedzUsuń
 3. Nie trzeba być prawnikiem, aby w głębi serca być przekonanym i wiedzieć, co stanowi prawdę, a co jest po prostu łajdactwem, którego wszędzie dookoła. Jakie sądy, jakie prawo? Czy naprawdę sprawiają, że jesteśmy, my i nasze dzieci, bezpieczni??? Tak Czciborze, Twoje widzenie rzeczy bardzo jest mi bliskie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bardzo dziękuję i cieszę się - bo to po prostu płynie z mego serca.
   Być prawnikiem = mieć przywilej i zasadność wypowiadać się o prawie. Co z tym fantem? To prosta sprawa: u naszych przodków nie było prawników, bo PRAWO [NATURALNE/WEDYJSKIE] znał/CZUŁ KAŻDY. I do tego wracamy. Systemowo wyedukowanym Rodakom może sprawić trudność, by to zrozumieć i zaakceptować. Niestety wykształcenie prawnicze na zasadach masońsko-babilońskich (czyli - okupacyjnych, czyli - uznających za normę kasty, warstwy, nierówności i ruchomość wyroków) - tylko utrudnia prawdziwe pojmowanie praw człowieka.

   Usuń
 4. Czy to znaczy, że nie musimy (jak to niektorzy przekonują) wychodzić z Matrixa, bo Matrix opuści nasza rzeczywistość sam?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Matrix się sypie. Można wyjść z niego szybciej i skupić się na budowaniu Mocy i radosnym życiu jeśli umożliwia to status (na przykład dom w Bieszczadach i dostęp do żywności, bogactwo finansowe itp). Ale podstawa niezależnie od fazy wychodzenia z Matrixa to spokój i zadbanie o Równowagę ducha i ciała.

   Usuń