2020/09/16

Wezwanie Lachów do powszechnego sadzenia dębów i innych rodzimych drzew - Ruszenie Jesienne 2020


     Stowarzyszenie Lechistan Gniezno oraz Gniezno-Fakty-Interwencje dołączają do lechickiego ogólnopolskiego pospolitego ruszenia sadzenia dębów i innych rodzimych drzew, zainicjowanego w roku 2018 przez Tajne Archiwum Watykańskie, Lechickie Odrodzenie i inne słowiańskie blogi krajowe. 
     Powszechne lechickie nasadzanie nie jest koordynowane z działaniami urzędowymi, lecz jest czynem narodowym, społecznym, obywatelskim, rodowym - wspólnym dla Narodu Lachów.
     Wezwanie zainicjowane w roku 2018 było odpowiedzią na zintensyfikowane wycinki puszcz i rewitalizacje parków (czyli trzebienie miejskiego drzewostanu) czynione przez system w skali niespotykanej nigdy wcześniej, oraz na straty spowodowane nawałnicą w roku 2017.
     Czyn nasadzania jest zgodny z duchem Narodu Lechickiego i duchem Słowiańszczyzny. Posadzenie jednego drzewa jest przyjętą powinnością duchową słowiańskiego męża. Sadząc drzewa oddajemy przysługi naszym potomnym i samej Przyrodzie: oznacza to dar także dla zwierząt, w tym ptaków, które są cennym towarzyszem człowieka w przestrzeni miasta. Powiększone i uzdrowione obszary leśne i parkowe zwiększą nie tylko dopływ zdrowszego powietrza i ulgi w letnie upały, ale też zasilających ludzkie dusze i organizmy energii. Drzewo daje Moc.

     Wzywamy Rodaków z ich Rodzinami z ojczystych miast i wsi do wzięcia udziału w tym powszechnym ruszeniu dla dobra i siły naszej Ojczyzny. 

     Bardzo korzystne jest i serdecznie do tego namawiamy - aby do sadzenia zaangażować się rodzinnie. Posadzenie drzewa to dar życia - ma on dobroczynny wpływ na wrażliwość, odpowiedzialność i mentalność dzieci i młodzieży.
     Gdzie sadzić? Wolny Lach nie pyta urzędnika o pozwolenie i wskazanie miejsca - ale sadzić trzeba z intuicją i rozumem: na swej ziemi rodowej, na skraju lasu lub tam, gdzie system ogołocił drzewostan i możemy posadzić drzewo "z odsieczą" Przyrodzie. 

     W przypadku trudności ze zdobyciem sadzonek proponujemy telefonować do lokalnych siedzib nadleśnictwa. Uwaga! Gnieźnieńskie Nadleśnictwo rozda osobom chętnym sadzonki dębów, świerków i być może jeszcze innych drzew - z ogólnej darmowej puli co najmniej 100 sadzonek! Po drzewka można się zgłosić w siedzibie nadleśnictwa przy ulicy Wrzesińskiej 83 w piątek w godzinach 9.00-14.00. 
P O N A W I A M Y   A P E L :
    Przypominamy, że nasadzenie nigdy nie jest rekompensatą dla nas za drzewa wycięte w wyniku decyzji urzędów - są wielkim darem dla Natury i naszych dzieci i wnuków. Dla nas aktualne dobro stanowi obecny dojrzały drzewostan i piecza nad jego zachowaniem  jest ważniejsza od nasadzeń. Apelujemy do Rodaków z Gniezna i innych miast i wsi Ojczyzny, aby regularnie monitorowali stan lokalnego zadrzewienia (ulica, osiedle, dzielnica) i wykonali dokumentację fotograficzną. Akuratną inicjatywą lechicką jest powoływanie lokalnej ochotniczej Straży Przyrody - która może działać do czasu, gdy szacunek i troska wobec Przyrody staną się w Kraju powszechne i codzienne.

     Darz Bór wszystkim miłośnikom Lasu!
     Stowarzyszenie Lechistan Gniezno i Gniezno-Fakty-Interwencje 


 *****


Lechickie Odrodzenie i inne blogi i towarzystwa lechickie prowadzą kampanię nasadzania rodzimych drzew od roku 2018:


Artykuł Lechia Dębowa o przyjaźni Lachów i Dębów: http://lechickieodrodzenie555.blogspot.com/2018/11/lechia-debowa.html


Dobroczynnym dla ducha i charakteru dzieci i młodzieży jest włączenie ich do akcji sadzenia...


...a uczynienie z tego rodzinnego wydarzenia dodaje Mocy wszystkiemu: Rodom, drzewom, lasom, Ojczyźnie:
 Sadzonki czekają na lechickie Rodziny w lokalnych oddziałach nadleśnictwa:W ostatnich latach rząd przeprowadził planową operację przeciw dobru narodowemu Lachów - Przyrodzie:
  Jeśli milion Lachów posadzi jedno drzewo... Albo  połowa polskich Rodzin po tuzinie w ciągu kilku lat... To milionowa Armia Dębowa i inne leśne odrodzą się. 
Wspólnymi siłami możemy naprawić szkody.

 
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz