2021/09/15

Stowarzyszenie Lechistan w obronie zieleni miejskiej. Korespondencja z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w sprawie Tak Zwanej Rewitalizacji Lasku Dziekańskiego


 List/mail Stowarzyszenia Lechistan Gniezno do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu:

 

 

Wojewódzki Wielkopolski Konserwator Zabytków                                                               Edyta i Tomasz Semikowie

Sz. P. Jolanta Goszczyńska                                                                                               Stowarzyszenie Lechistan Gniezn0

Gniezno, dnia 25.07.2021

W związku z zeszłorocznymi rozmowami nt tak zwanej rewitalizacji Lasku Dziekańskiego

                Witamy serdecznie. W nawiązaniu do planów miasta Gniezna wobec terenów zielonych pozostających w łączu z obszarem należącym i objętym ochroną przez Urząd Wojewódzki, oraz w nawiązaniu do naszych zeszłorocznych rozmów, załączamy zdjęcia wykonane w pierwszej połowie lipca oraz jedno z jesieni 2019. Jest to stan u progu prac podjętych przez władze Gniezna.

Zdjęcia podkreślają walory tego naturalnego lasku, to jest występowanie – dzięki izolacji i bogactwie roślinnym – wielu gatunków owadów, i co oczywiste, stanowi to także bazę dla ptactwa.

Pragniemy podkreślić, że podstawową zaletą, zwłaszcza na obszarze miejskim, jest zagęszczenie zieleni – czy wartość, którą likwidowały dotychczasowe rewitalizacje gnieźnieńskie. Gęstwina zieleni chroni faunę, schładza i dotlenia powietrze mieszkańcom okolic, a także stanowi o odprężeniu i regeneracji psychicznej i duchowej spacerowiczów. Nie popieramy zatem likwidacji tak pojmowanej wartości, zielonej gęstwiny, a dokładnie tym owocowały dotychczasowe gnieźnieńskie rewitalizacje, oraz mnóstwo w innych regionach Kraju, odbijające się skandalami medialnymi.

W związku z tym przyjmujemy z satysfakcją poprawki Pani Konserwator wobec pierwotnych planów władz Gniezna i Zakładu Zieleni, zakładających wycięcie większości drzew i wytyczenie nowych ścieżek. Te są na tak zawężonym terenie zielonym całkowicie zbędne, dotychczasowe dwie ścieżki przecinające wszerz wydłużony prostokątnie teren lasku z pewnością wystarczą.

Jednocześnie informujemy, że już pierwsze rozpoczęte prace niwelujące pagórki przylegające do lasku zniszczyły kilka małych dębów, zarejestrowanych przez nas jesienią 2019. To potwierdza, że nasz apel do władz Gniezna o włączenie świadomego przyrodnika do wszelkich działań ingerujących w stan Przyrody – jest po prostu ignorowany. Nie ma bowiem podstaw przypuszczać, aby te nieduże dąbczaki gdzieś przesadzono. Zarówno prace projektowe, jak wykonawcze dotyczące ingerencji w stan Przyrody, szczególnie drzewostan, jak i teren wokół jeziora pod Wzgórzem Lecha, dają nam wrażenie, że nie towarzyszą im świadomi i odpowiedzialni przyrodnicy.

W związku z powyższym apelujemy o monitoring tak zwanej rewitalizacji przez Panią Konserwator, licząc, że sprowadzi się ona do niezbędnego minimum porządków. Co oznaczałoby poszerzenie już istniejących dróg i oczyszczenie jej ścisłych poboczy, i w miarę możliwości przesadzanie drzew posianych w tym obrębie. Jednocześnie popieramy usunięcie drzew ewidentnie zagrażających ludziom, natomiast – kolejny raz to podkreślamy – drzewa przewalone/przełamane i wtopione w otoczenie oddalone od traktów spacerowych  – warto potraktować jako naturalne pomniki Przyrody. Co jest powszechną praktyką w wielu krajach zachodnich i słowiańskich.

 

Pozdrawiamy serdecznie,

Edyta i Tomasz Semikowie

Stowarzyszenie Lechistan Gniezno

 

Wszelkie działania i korespondencje prowadzone przez Stowarzyszenie Lechistan Gniezno są publikowane na forach lokalnych i ogólnokrajowych.

Niniejsza korespondencja do Pani Konserwator Jolanty Goszczyńskiej, stanowiąca element naszej kilkuletniej Kampanii Dla Zaprzestania Koszenia Miejskich Traw i Łąk i Wycinania Drzew, zostaje także przekazana (w charakterze informacyjnym i mającym intencje pozostania w interakcji) do: Prezydenta Miasta Gniezna Tomasza Budasza, Zarządu Zakładu Zieleni Miasta Gniezna, dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka Marka Czaplickiego, profesora Łukasza Łuczaja, profesora Bartosza Piechowicza i do mediów lokalnych, regionalnych oraz ogólnokrajowych, w tym Gniezno-Fakty-Interwencje, Przemiany na Szlaku Piastowskim, Radio Plus Gniezno, Głos Wielkopolski - oraz do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.

 

MATERIAŁ ZDJĘCIOWY:

Lipiec 2021. Walor podstawowy Lasku Dziekańskiego to jest naturalnie rozwinięta gęstwina zieleni, stanowiąca tlen i wytchnienie dla lokalnej społeczności i cenną na obszarze miejskim enklawę fauny.