2021/05/02

Szczepionki - a boska substancja Istoty Ludzkiej, Krew

     Krew jest osobistą, świętą, boską substancją Istoty Ludzkiej. Jako taka ma wpływ na wszystkie funkcje fizyczne i duchowe człowieka. Przenosi zatem informacje nie tylko biologiczne, ale i duchowe, generuje życie, witalność i siły, determinuje poziom Mocy. Z tych powodów powinna być traktowana jako nośnik wartości osobistych i nienaruszalnych. 

     Powyższa definicja ukazuje świadome i duchowe podejście do Krwi człowieka, natomiast system utworzony dla porządku niewolniczego przekierował postrzeganie jej na nieomal dobro wspólne. Medycyna masońska jest we wszystkim nakierowana na utrzymanie kontroli nad ludzkością, zatem jej łaski i dary dla odbiorców są z precyzją - i z premedytacją wyliczone. O skutkach mieszania czy oddawania Krwi pod obcą kontrolę się nie mówi, podtrzymywany jest tylko szlachetny obraz dawców swojej osobistej boskiej esencji Życia. Jakkolwiek są oni w istocie empatyczni i szlachetni, to nie mają świadomości, że ich intencje i wrażliwość są pożywką dla manipulacji i mrocznych procederów, których - jak wszelkich innych - nie ominą ujawnienia. 

     Transfuzja Krwi oczywiście uratowała życie wielu ludziom, ale jest ona stosowana tylko dlatego, że zamienne, a przy tym bezpieczne i nieinwazyjne metody ratowania ofiar wypadków są po prostu zatajane. Przetaczane Krwi ratuje i cieszy wiele Rodzin na świecie, jednak zawsze oznacza zaburzenie Równowagi, w tym mutacje DNA, zmiany fizyczne, psychiczne, osobowościowe. Potwierdza to jak osobistą esencją jest Krew, i potwierdza także, że łączy ona w swej pracy całość strukturalną Istoty Ludzkiej: ciało, umysł i duszę. Ingerencje w Krew muszą naturalnie czynić rezonans we wszystkich tych sferach. Naturalnie musimy odróżnić przetaczanie Krwi między członkami Rodu, a między obcymi sobie genetycznie i duchowo ludźmi.

     Wielu ludzi oddaje Krew i czynią często w wyniki poruszenia czyimś nieszczęściem. Niezależnie od poziomu ich świadomości oraz od własnego krytycznego spojrzenia na system, ludziom oddającym swoją Krew warto wyrazić szacunek za ich szczerą wolę wspomożenia Rodaków. Jednocześnie z dawcami Krwi egzystują natomiast ludzie, których sama myśl o oddaniu osobistej świętej substancji odrzuca, jeśli nie z powodu osiągniętej  Wedy, to z intuicji. System wypuścił w obieg pojęcie "strachu przed igłą", co nie oddaje prawdy o źródle tego świadomego lub podświadomego oporu. Niektórzy od dzieciństwa czują, że oddanie lub przyjęcie obcej Krwi jest jednoznaczne z niekorzystną i niepokojącą interakcją i konsekwencjami. Świadkowie Jehowy byli wielokrotnie krytykowani za swój sprzeciw wobec transfuzji, ale ich konsekwentne stanowisko nie musi mieć podłoża fanatyzmu i fanaberii, lecz być powzięte z wiedzy dostępnej wtajemniczonym.

     Obecne obyczaje tak zwanych nowoczesnych tudzież przemysłowych społeczeństw otwierają liczne możliwości dla zanieczyszczenia swojej osobistej boskiej substancji, na przykład poprzez niektóre zabiegi kosmetyczne. Trzeba też wspomnieć o tatuażu, który u Indian był od wieków oparty o stosowanie barwników roślinnych i synchronizowanych z duszą, mentalnością i Krwią odbiorcy. Tymczasem trudno takim Europejczykom zweryfikować, co dokładnie zawiera powszechnie stosowany tusz do tatuowania ciała - a przecież jego składniki uwalniają się do Krwi.  Raport Komisji Europejskiej z roku 2016 ujawniał, że tusz do tatuażu zawiera często niebezpieczne chemikalia,w tym metale ciężkie i konserwanty, zaś jeszcze wcześniej raport po badaniach zleconych przez rząd Australii wyliczał, że 22% testowanych atramentów zawierało rakotwórcze związki chemiczne. Jest wymownym, że ani te raporty nie wywołały dotąd właściwego rezonansu w świecie, ale też i większość tatuujących się osób nadal nie myśli o weryfikowaniu tego, co pozwalają wpuścić sobie do Krwi - a jak podkreślamy, Krew łączy wszystkie sfery jestestwa jako boska esencja Życia.

     Rosyjskie badania dowiodły, że działania czynione na odseparowanych nawet na niezwykle daleki dystans komórkach tego samego DNA zawsze wywołują wspólny rezonans. Oznacza to, że DNA przenosi każdą informację, w tym energetyczną. Oznacza to, że oddanie próbki Krwi, DNA pod czyjąś kontrolę może sprowadzić na dawcę niespodziewane odczucia i skutki. W dawnych powieściach o Dzikim Zachodzie można było napotkać ironiczne wzmianki o Indianach niepozwalających sobie zrobić fotografii, gdyż "kradnie to dusze". Ponieważ dziś wiemy, że poprzez zdjęcia można ingerować w czyjeś poziomy energetyczne (czyli w życie), na przykład przesyłać energię uzdrawiającą (ale i agresję, uroki), na tę niechęć Indian patrzymy już inaczej. Nie jak na bojaźń dzikiego człowieka, ale jak na mądrość Istoty wsłuchanej w intuicję i znającej prawidła samoochrony. A te dotyczą także i Krwi i DNA. Indianie Nawaho nie zwykli pluć w miejscach, w których intruz mógłby trafić na ich ślinę i dzięki jej przejęciu wykonać jakiś szkodliwy dla nich rytuał. Jeśli ktoś powie, że taka prewencja jest przesadna, to w każdym razie Indianie trzymają się czujnie samoochrony w czasach, w których wielu ludzi białej rasy oddaje swoją Krew i nie zastanawia się, co się z nią dalej dzieje. Nie mówiąc już o koniecznym w takim wypadku rytuale zabezpieczenia siebie przed interakcją energetyczną. Tymczasem w procesie ujawnień dotyczących medycyny, Ludzkość czeka wstrząs dotyczący nie tylko zupełnie nieuzasadnionych i bezprawnych okaleczeń kobiet (usuwanie zdrowych piersi, macic), ale też wykorzystywania części zasobów oddawanej Krwi na mroczny użytek, który szlachetnym dawcom nie mieściłby się w głowie.

     Czystość Krwi jest oczywiście niezwykle zagrożona poprzez procedery szczepionkowe, wprowadzone na planecie po ostatnim resecie w celu dynamicznego i powszechnego spacyfikowania Ludzkości i przetransformowania jej w zbiór bezwolny i niezdolny do Pobudki i Wyzwolenia. Aby to uwiarygodnić i zmusić społeczeństwa do przyjęcia szczepień jako dobrodziejstwa i normy, w świadomość zbiorową wprowadzono oszustwo o skali, jakiej kosmos nie widział: mordercze epidemie. Wypełniono zatem epidemiami księgi i kroniki oraz (zastanawiająco!) liczne (i wciąż projektowane) filmy kinowe, choć jednocześnie nikt żywy z epidemią przewracającą ludzi na ulicach dotąd się nie zetknął. Covid-19 jest takim samym kłamstwem taktycznym mającym rangę masowego terroru i ludobójstwa. 

     Naukowcy i medycy służący systemowi kluczą i plączą się między niedorzecznymi przeczeniami samym sobie, publikując liczne prace o mutacjach genetycznych, a także skutkach żywności modyfikowanej, jednocześnie bagatelizując mutagenne wpływy szczepień na DNA odbiorców. Kiedy przed kilku laty pisaliśmy o tym, że szczepionki zawierają DNA martwych płodów z aborcji, wielu ludzi traktowało to jako wyjątkowo naciąganą teorię spiskową. Medialna afera wokół szczepionki Johnson&Johnson potwierdza, że pisaliśmy prawdę, i że świat jest objęty mrocznymi praktykami satanistycznymi. 

     Lobby naukowców programujących społeczeństwa na ich opinie jako święte prawdy i na bojaźń przed ich weryfikacją, żonglują niekonsekwencjami. Przyznają, że cukier zawarty w żywności negatywne wpływ na zachowanie dzieci, ich zdolności skupienia i odporność, ale jednocześnie wycofywanie takiej żywności z obiegu ma charakter bardzo powolnego procesu. Tymczasem każdy rzetelny rząd prawdziwych oddanych sprawom narodowym dusz powinien dynamicznie zrewolucjonizować jakość towaru dostępnego w handlu. Inspektorzy kontrolujący normy powinni zostać odsunięci od funkcji, jeśli nie osądzeni. Przyznając, że cukier ma wpływ na sfery fizyczne i duchowe Istoty Ludzkiej, naukowcy jednocześnie bagatelizują taki wpływ substancji zawartych w szczepionkach. 

     Czy zatem szczepionki mają silny i destruktywny wpływ na poddane im istoty żywe? Tak, i dotyczy on wszystkich sfer u człowieka:


     Czy obecnie rozprowadzane szczepionki przeciw sfabrykowanemu koronawirusowi Covid-19 są szczególnie niebezpieczne? Tak, ponieważ zostały zaprojektowane do ostatecznego rzucenia Ludzkości na kolana i zredukowania jej wszelako rozumianej siły do poziomu adekwatnego dla bezwolnych, w pełni kontrolowanych, odpowiednio zdziesiątkowanych niewolników. Szczepionki zawierają śmiercionośne kompendium, które obliczono na rozłożone w czasie uwalnianie środków niszczących. Ich moc zaburzenia i rażenia jest tak potężna, że w Polsce są już przypadki zmiany grupy Krwi u osób poddanych szczepieniom. Tym samym odsłaniają się one jako satanistyczne narzędzie do hybrydyzacji ludzi i należy je traktować jako arsenał do rozszczepiania ciała i duszy, nie mówiąc już o łączu z Wyższą Jaźnią.

      Mimo że szczepionki "przeciw Covid-19" zostały taktycznie opracowane na działania rozłożone w czasie, ich destruktywność została mocno przyspieszona procesami planety (potężne skoki wibracji, rezonans Schumanna), na co nie wszyscy przestrzegający przed szczepieniami zwrócili uwagę. 

     Drzwi do pełnej prawdy o szczepionkach zostały już otwarte. Pełne ujawnienie jest tylko kwestią chwili. W sposób taktowny, dyktowany sercem i intuicją, warto niezmiennie wspierać radą Rodaków na rozdrożu decyzji. Wdzięczność ocalonych będzie słońcem w naszej piersi. Prawda jest nie do wyparcia. Proceder szczepionkowy został zainstalowany na Ziemi jako agresja wobec praw boskich i cudu boskiego stworzenia, jakim jest perfekcyjna, samowystarczalna i wszechmocna Istota Ludzka. W dużej mierze to dzięki szczepionkom podawanym tym Istotom natychmiast po urodzeniu degenerowany jest ich potencjał biologiczny i duchowy, w zamian zaś: wzrasta podatność na fałszywe informacje i zniewalające procedury. To dzięki szczepionkom programy kontroli umysłu zyskały na sile i zasięgu, które frapują wielu z nas. Czas tego procederu - dobiega końca.

     W ramach ujawnień i porządków wyzwoleńczo-naprawczych, wszystkie szczepienia na całym świecie zostaną na zawsze wycofane. Ludzkość stanęła właśnie na nieodwracalnej drodze do odzyskania pełni swego boskiego potencjału.

     Dużo Mocy i Radości z dzieci i z Życia,

     Czcibor i Edyta


     Od roku 2017 blog Lechickie Odrodzenie prowadzi Lechicką Kampanię Antyszczepionkową, w ramach której opublikowaliśmy między innymi poniższe artykuły:

     - Szczepienia to taktyczny atak na aryjsko-słowiańską haplogrupę R1a1 - i najbardziej diaboliczna w historii inwazja na Lechistan - https://lechickieodrodzenie555.blogspot.com/2020/09/szczepienia-to-taktyczny-atak-na.html

     -  Lechicka Kampania Antyszczepionkowa: odkrycia doktora Mouldena - https://lechickieodrodzenie555.blogspot.com/2020/09/lechicka-kampania-antyszczepionkowa.html

     - Lechicka Kampania Antyszczepionkowa: 6 czerwca w Warszawie Pospolite Ruszenie Lachów zmienia bieg wydarzeń - https://lechickieodrodzenie555.blogspot.com/2020/06/lechicka-kampania-antyszczepionkowa-6.html

      - Polskie Rodziny masowo wycofują swoje dzieci z programu szczepień https://lechickieodrodzenie555.blogspot.com/2020/08/polskie-rodziny-masowo-wycofuja-swoje.html

     - Ostatni rozdział programu szczepień to największe zagrożenia i uszkodzenia - Wolnym Lachom ani kroku wstecz https://lechickieodrodzenie555.blogspot.com/2020/09/ostatni-rozdzia-programu-szczepien-to.html

      - Lucyferaza. Kampania szczepionkowa uwalnia duchowe i niepodległe społeczeństwo lechickie od chorej tkanki systemowej kontroli (polityków, urzędników, medyków, celebrytów) - https://lechickieodrodzenie555.blogspot.com/2021/01/lucyferaza-kampania-szczepionkowa.html

     - Lechicki Przegląd Tygodniowy. Stanowisko wobec przymusu szczepień kluczowym świadectwem intencji i duszy Lacha https://lechickieodrodzenie555.blogspot.com/2020/05/lechicki-przeglad-tygodniowy-stanowisko.html

     Od stycznia 2020 roku Lechickie Odrodzenie i Stowarzyszenie Lechistan Gniezno koordynują Lechicką Kampanię Antyszczepionkową, publikując między innymi:

     - Stanowisko Stowarzyszenia Lechistan w sprawie szczepień - w świetle restrykcji forsowanych przez radnych i prezydenta miasta https://lechickieodrodzenie555.blogspot.com/2020/08/stanowisko-stowarzyszenia-lechistan.html

     - Lechicka Kampania Antyszczepionkowa: odpowiedź Wolnych Lachów dla Naczelnej Izby Lekarskiej - https://lechickieodrodzenie555.blogspot.com/2020/08/lechicka-kampania-antyszczepionkowa.html 


7 komentarzy:

 1. W wielu artykułach i komentarzach potępia Pan metodologię badań naukowych i nie uważa ich za dobre źródła czy potwierdzenia jakichś tez. A tu proszę, ot tak powołuje się Pan na jakieś badania ;) No i nawet nie podaje Pan linków do tych badań.... Cóż, widzę że jak Panu się wyniki badań podobają, to się na nie Pan powołuje (mimo, że bez źródeł), a jak Panu się wyniki nie podobają, to oczywiście odpowiada Pan coś w stylu "Szukaj odpowiedzi w sobie" czy "Masońska nauka jest niedobra".

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Proponuję zapoznać się z artykułem naukowca - prof. medycyny Joannidisa. Tytuł brzmi po polsku jakoś tak "Dlaczego większość badań z medycyny jest fałszywa".

   Usuń
  2. Po pierwsze, to jest prawidłowość, a wręcz prawo wolności - że to, co nam się podoba, odpowiada, przyjmujemy, a to, co nie - odrzucamy. ;) A jaki inny sensowny wariant byś tu widział? :) Wszelkie narzucane prawdy i normy to ingerencje i pachną manipulacją. Co zaś się tyczy naukowców, to czyżbyś negował, że się lobbują za pokaźne subsydia i sławę? Zdarzają się oczywiście wyjątki, niesprzedajne i morowe chłopaki - i na takich z ochotą będę się powoływać. :)
   Natomiast niezależnie od tego, co tu piszemy i kogo cytujemy, zawsze podkreślamy i akceptujemy czyjeś wybory. Tak powinno być. :)

   Usuń
 2. To wszystko świwta Praweda o krwi. Ja osobiście nigdy nie dałabym nikomu mojej krwi ani bym od nikogo nie przyjęła. Byłam kiedyś w szpitalu w zagrożeniu życia i napisałam oświadczenie, że absolutnie odmawiam transfuzji krwi. Straciłam bardzo dużo krwi, ale nie przyjęłam od nikogo. Życie jest. Każdy żyje na Ziemi tyle ile ma żyć.
  Anamika

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Cudowny i akuratny przykład. I mam to samo stanowisko. Życie w Tobie. :)

   Usuń
 3. Dziękujemy Wam Kochani za następny kawał wartościowej wiedzy, jak my mało jeszcze wiemy, ale dzięki Wam świadomość rośnie w nas. Pozdrawiamy i życzymy dużo zdrowia.

  OdpowiedzUsuń