2021/05/10

Kampania dla zakończenia koszenia naturalnych traw i łąk miejskich: apel Stowarzyszenia Lechistan Gniezno do Prezydenta Miasta, Urzędu Miasta, Zakładu Zieleni i Wspólnot Mieszkaniowych


     Kampania przeciw koszeniu naturalnych łąk i traw miejskich została zainicjowana przez blog Lechickie Odrodzenie w przestrzeni lokalnej i ogólnokrajowej w roku 2018. 

     Stowarzyszenie Lechistan Gniezno ponawia zeszłoroczny apel o weryfikację praktyki koszenia pod kątem obyczaju słowiańskiego (harmonia między ludźmi, a Przyrodą), dobra fauny i flory, woli lokalnych społeczności oraz jakości krajobrazu. Apel został mailowo oraz listownie przekazany skupiającej gnieźnieńskie wspólnoty mieszkaniowe spółce Urbis, władzom miasta, Prezydentowi oraz Zakładowi Zieleni Miejskiej. 

 

PEŁNA TREŚĆ APELU:

----------------------------------------------------------------------------------------------------

     Gniezno, dnia 9.05.2021

     Witamy,

niniejszym ponawiamy zeszłoroczny apel o zweryfikowanie i przetransformowanie podejścia Urzędu Miasta Gniezna i Zakładu Zieleni do procedur koszenia traw/łąk miejskich. Nasza kampania o charakterze lokalnym i ogólnokrajowym, poprzez blog Lechickie Odrodzenie, a następnie Stowarzyszenie Lechistan Gniezno, trwa od kilku lat. Jej celem jest dostrojenie polskich praktyk traktowania Przyrody miejskich do aktualnych praktyk miast Zachodu, których polityka traktowania w tej kwestii objęta jest silnym i dynamicznym procesem. Oznacza on ucieczkę z tendencji betonowania, odejście od ustępstw wobec deweloperów i uznanie za priorytety zdrowia i oczekiwań mieszkańców oraz zachowania wszelkich ocalałych w miastach gatunków roślin, owadów i zwierząt.

     Jako Stowarzyszenie Lechistan Gniezno jesteśmy prekursorem takiej przemiany w praktyce koszenia traw/łąk miejskich w Gnieźnie i zarazem w czołówce tak działających grup w Kraju. W roku 2019 i 2020 wykonaliśmy interakcje z Zakładem Zieleni poprzez telefony i korespondencję. W roku 2020 przesłaliśmy do kierownictwa ZZ oraz Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych Urbis apel o poniższej treści:

 Gniezno, 22 sierpnia 202o

 

Apel do wspólnot i administracji mieszkaniowych miasta Gniezna

     Zarząd 

 

     W imieniu własnym i Stowarzyszenia Lechistan Gniezno zwracamy się z apelem, aby wprowadzili Państwo zmiany zgodnie z trendem światowym i duchem Słowiańszczyzny w podejściu do kwestii koszenia traw i łąk miejskich oraz przycinania i wycinania drzew. Liczymy, że wesprą Państwo naszą kampanię toczoną dla zmiany tego obcego naszej kulturze i szkodliwego dla Przyrody procederu.

     Argumenty przeciw koszeniu łąk i traw miejskich:

     - skoszona trawa znosi gorzej upały i susze i szybciej traci żywotność i koloryt

     - koszenie traw odbiera naturalne środowisko owadom i ptakom, czyli uboży lokalny ekosystem

     - koszenie traw odbiera rzeczywisty walor ozdobniczy otoczeniu

     - koszenie traw zagraża zalążkom posianych i samoposianych drzew.

     Wycinanie drzew, nasilone w ostatnim czasie, także musi zostać wstrzymane, a drzewostan winien być traktowany jako dobro gnieźnian. Wycinanie drzew odbiera walory ozdobnicze, domostwo ptakom, uboży ekosystem i zmniejsza zasoby cienia i tlenu dla ludzi i zwierząt w okresie letnim.

     Trzeba też zaznaczyć, że nasadzanie drzew (które jako stowarzyszenie także popularyzujemy i prowadzimy) nie jest żadnym wyrównaniem strat za wycięte drzewa z racji tego, że swój pełny stan osiągną dopiero dla następnych pokoleń.

     Z podobnych względów zwracamy uwagę, aby kontrolować zdecydowanie za wysoki poziom przycinania gałęzi drzew (przykłady to choćby ulica Poznańska czy Orzeszkowej).

     Nie oczekujemy, że Państwo natychmiast skończycie proceder koszenia traw i łąk miejskich, lecz że w zgodności z duchem słowiańskim pozwolicie zadecydować o tym lokalnej społeczności. Dzięki naszej propozycji takie przełomowe głosowanie w Gnieźnie przeprowadziła spółka Urbis. Mieszkańcy bloków przy ulicy Orzeszkowej 8-16 mogli zdecydować czy chcą koszenia:

     - w ogóle

     - co tydzień

     - co dwa tygodnie

     - co trzy-cztery tygodnie

     - dwa-trzy razy w sezonie

     Niezależnie od decyzji każdej społeczności gnieźnieńskiej oraz celu naszej kampanii jako całkowitego wstrzymania koszenia łąk naturalnych i traw kwietnych - wszelkie wyniki należy uszanować jako przejaw woli lokalnych mieszkańców. Na tym polega prawo wiecu słowiańskiego.

     Zwracamy uwagę, że w przypadku podtrzymania praktyki koszenia, jest istotnym zwrócenie uwagi wynajętym do tego pracownikom, aby:

     - starali się omijać świeżo posiane (zatem ledwo widoczne) drzewa i krzewy

     - podnieśli poziom przycinania do wysokości, która zapobiegnie pozostawianiu łysych, ziemistych i brzydkich dla oczu placów (co jest często widoczne, gdy kosiarze ignorują nierówności powierzchni).

     Warto podjąć kroki ku nowemu jak najszybciej, gdyż świat nie stoi w miejscu, i Gniezno też nie musi. Białystok i Szczecin wszczęły zaawansowany proces odchodzenia od koszenia traw miejskich, dodatkowo rozsiewając na terenie miasta łąki kwietne.

     Oczekujemy zatem od Państwa zrozumienia i życzliwej współpracy. O sprawie będziemy pisać na stronach FB Stowarzyszenie Lechistan Gniezno, Gniezno-Fakty-Interwencje i innych gnieźnieńskich portali oraz mediów ogólnokrajowych. 

     Naturalnie obecny sezon się kończy, jednak to dobry moment na podsumowanie efektów wizualnych koszenia, które uważamy za fatalne, i „na świeżo” poruszamy temat. Do działań w tej sprawie powrócimy wiosną 2021 roku

 

     W tym roku apel jest powtarzany. Nasza inicjatywa wynika z dwóch przyczyn: krytycznego postrzegania działania ratusza i Zakładu Zieleni w ostatnich latach, oraz w zamiarze przywrócenia rodzimych obyczajów traktowania dóbr przyrodniczych w duchu słowiańskim. Jednocześnie zwracamy uwagę, że Gniezno jest objęte powszechną i bezmyślną praktyką koszenia traw/łąk przy braku dwóch istotnych typów rozpoznania:

     - oczekiwań lokalnych mieszkańców (głosowanie, decyzyjność większościowa)

     - odróżniania trawników okalających sklepy i urzędy od naturalnych, kwietnych traw/łąk otaczających kamienice, osiedla, parkingi i tak dalej.

     Oznacza to wielokrotne niszczenie kwiatostanu cennego dla mieszkańców, ale też siedlisk i żerowisk lokalnych owadów i zwierząt.

     Apelujemy do władz miasta oraz Zarządu ZZ o poruszenie kwestii "co i gdzie powinno podlegać praktyce koszenia, a co i gdzie nie".

     Jest oczywiste, że co najmniej część miasta powinna zostać wycofana z praktyk koszenia, co zarazem będzie stanowić zauważalne stadium wycofywania Gniezna z procesu "betonowania", coraz częściej krytykowanego na forach przez mieszkańców. Powtarzamy także argument, że rośnie liczba miast w Polsce, gdzie podejście do traw/łąk podlega przeobrażeniu potwierdzającemu świadomość tak urzędników, jak mieszkańców. Nie wypada królewskiemu grodowi Lechitów pozostać w niechlubnym tyle czołówką Ojczyzny i świata. 

     Dziękujemy za podjęcie tematu i wszelkie interakcje,

     Tomasz i Edyta Semikowie,

     Stowarzyszenie Lechistan Gniezno

 

     Treść powyższego przekazu zostanie w formie maila oraz listu przekazana Urzędowi Miasta Gniezna, Prezydentowi Miasta Gniezna, Zarządowi Miasta Gniezna oraz Zarządowi Wspólnot Mieszkaniowych Urbis. Odpowiedzi od wyżej wymienionych będą publikowane na forach gnieźnieńskich oraz ogólnokrajowych.

     W ramach kampanii przeciwko koszeniu traw/łąk miejskich oraz wycince miejskiego drzewostanu Stowarzyszenie Lechistan Gniezno dokonywało interakcji z instytucjami i mediami, oraz publikowało poniższe artykuły:

     - Kampania dla zakończenia koszenia traw miejskich i wycinania drzew: rozmowa z pracownikiem gnieźnieńskiego Zakładu Zieleni - https://lechickieodrodzenie555.blogspot.com/2020/07/kampania-dla-zakonczenia-koszenia-traw.html

     - Stowarzyszenie Lechistan Gniezno i Gniezno-Fakty-Interwencje przeciw dalszej wycince drzew w mieście - APEL DO MIESZKAŃCÓW GNIEZNA - https://lechickieodrodzenie555.blogspot.com/2020/09/stowarzyszenie-lechistan-gniezno-i.html

     - Stop rewitalizacjom! Stowarzyszenie Lechistan Gniezno i Gniezno-Fakty-Interwencje bronią miejskiego drzewostanu - https://lechickieodrodzenie555.blogspot.com/2020/10/stop-rewitalizacjom-stowarzyszenie.html

     - Wezwanie wszystkich Lachów do wsparcia kampanii dla zakończenia koszenia miejskich traw i wycinania drzew - https://lechickieodrodzenie555.blogspot.com/2020/05/wezwanie-wszystkich-lachow-do-wsparcia.html

     - Westernizacja umysłów, a stosunek Lechitów do trawy - http://lechickieodrodzenie555.blogspot.com/2018/04/westernizacja-umysow-stosunek-lechitow.html

     - Powszechny opór Gnieźnian wstrzymuje rzeź na drzewostanie - https://lechickieodrodzenie555.blogspot.com/2021/04/powszechny-opor-gnieznian-wstrzymuje.html

     - Wezwanie Lachów do powszechnego sadzenia dębów i innych rodzimych drzew - Ruszenie Jesienne 2020 - https://lechickieodrodzenie555.blogspot.com/2020/09/wezwanie-lachow-do-powszechnego.html

     - Lechia Dębowa - http://lechickieodrodzenie555.blogspot.com/2018/11/lechia-debowa.html

 

     Wszelka działalność Stowarzyszenia Lechistan Gniezno, w tym korespondencja urzędowa, jest publikowana na forach gnieźnieńskich i ogólnokrajowych. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

KONIEC TREŚCI APELU PRZESŁANEGO DO WYŻEJ WYMIENIONYCH ODBIORCÓW.

TYM SAMYM APELUJEMY O WSPARCIE KAMPANII PRZECIW KOSZENIU NATURALNYCH TRAW I ŁĄK MIEJSKICH - DO WSZYSTKICH RODAKÓW UMIŁOWANYCH W DOBRACH OJCZYSTYCH, SZCZEGÓLNIE W PRZYRODZIE, I PRZEKONANYCH DO PRAW SŁOWIAŃSKICH I DO ŚWIADOMEGO PATRIOTYZMU. 

WZYWAMY DO WSZELKICH DZIAŁAŃ TAK NA POLU LOKALNYM, JAK OGÓLNOKRAJOWYM. 

WPŁYWAJCIE NA WASZE URZĘDY, ZMIENIAJCIE PRZESTRZEŃ WOKÓŁ RODU/NARODU.

     Czcibor i Edyta

 

Systemowe pojmowanie piękna Przyrody - "przed i po"...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz