2022/03/13

Zjednoczenie Słowian czy sukces babilońsko-chazarskiej operacji Wołyń? Jesteśmy w decydującym momencie, TU I TERAZ


     Żeby w całkowitym - a jest to niezbędne - sprężeniu rozumu i serca wejść w położenie spreparowane nam przez chazarskie plany taktyczne, między innymi niekontrolowany napływ ukraińsko-chazarski, musimy rozumieć, że jednocześnie przyszło nam się zmierzyć z łączoną eksplozją następujących czynników:

    - rezonansem rozpadających się niewolniczych struktur Matrixa

    - rezonansem wyprawy wyzwoleńczej księcia Światosława

    - rezonansem resetów odbierających Rodom Słowiańskim pamięć i samoochronę

    - rezonansem operacji babilońsko-chazarskiej Wołyń

    - rezonansem aktualnej wyprawy moskiewskiej na Podziemny Kaganat Ukrainy

    - karmiczno-duchowym zobowiązaniem Polaków wobec Ukraińców

    - karmiczno-duchowym zobowiązaniem Ukraińców wobec Polaków.

    To, co najważniejsze jest tu i teraz, gdy nie pilnujemy swych bram - bo kontroluje je chazarski Podziemny Kaganat Lechii - to interakcja z już obejmującym nas żywiołem z najwyższymi cnotami Słowian w chwili próby: opanowaniem, intuicją serca, odwagą decyzji, jasnością zdrowego rozumu

    Tylko tak rozwiążemy problem - bowiem właśnie rozgrywa się ostatni akt strategii babilońsko-chazarskiej do unicestwienia jedności Słowian. Tu i teraz - na ziemiach ukraińskich, i na ziemiach polskich. Zasadniczo wiąże to fizycznie Rosjan, Ukraińców i Polaków - oraz Chazarów i iluminatów jako przeciwnika - ale energetycznie całą resztę ziem słowiańskich, i wszelkie inne kraje świata. Rozgrywa się bowiem akt decydujący nie tylko o położeniu Słowian, ale o statusie całego świata ludzi, jako oddanego definitywnie niewoli lub definitywnie wyzwolonego. 

    Dynamizm czynników i zdarzeń jest tak gwałtowny, że nie tylko znów podsycił rozbieżności między zgromadzeniami Lechitów, ale i emocje. Nie mamy jednak innej możliwości wyprowadzenia zwycięskiej szarży husarii, niż maksymalne skupienie energii na spokoju, aby idealnie zrównoważyć tu i teraz linię działania między powinnościami serca - ugoszczeniem zagubionych Braci Ukraińskich, a utrzymaniem pozycji, to jest naszych nienaruszalnych, świętych jak rodowe twierdze Praw Gospodarza Domu.  

    Zwróćmy uwagę na szatański geniusz przeciwnika i szatańskie wyrafinowanie - ponieważ ostatni akt strategiczny operacji Rozbicie Jedności Słowian rozgrywa na najlepszej, najbardziej kreatywnej energii całego wszechświata: energii serca. Oczywiście chodzi tu o nasze lechickie serca. Najpierw zatem cały Naród - zasadniczo jego nieświadoma, lecz dominująca część - został wstrząśnięty przez masońskie media inwazją rosyjską, wyciągnięto z tegoż Narodu najgłębsze esencje poruszenia i empatii, po czym otwarto bramy na oścież i uczyniono rzecz niespotykaną w dotychczasowej historii: obcokrajowcom oddano prawa, honory i przywileje przewyższające należne nam,  Gospodarzom. Oczywiście jest to groteskowe i niedorzeczne, i ma swój kolejny pozytywny czynnik po serii pandemicznych bzdur: budzi kolejnych Polaków. Jednak wyrafinowanie ma tu najwyższy stopień zuchwalstwa i upokorzenia i jest jasnym, że stoi za takim posunięciem Szatan jako pan hybrydowych Chazarów. 

       Wyzwanie, jakie stoi teraz przed nami, też jest najwyższego wymiaru. Musimy bowiem nie tylko zneutralizować plany i ruchy wroga, i utrzymać święte pozycje Gospodarzy. Musimy to zrobić bez agresji przeciw Ukraińcom. W chaosie złorzeczenia - jednych przeciw Moskalom, drugich przeciw Ukraińcom - atomowym silnikiem napędowym nie są zdolności i środki operacyjne Chazarów - lecz nieświadomość narodowa. Mobilizując się zatem teraz do pracy, pracy zdecydowanie z sercem, a nie kijem i pięścią - będziemy przede wszystkim dzielić naszą kreacyjną energię na uświadamianie tak naszych Rodaków, jak goszczących tu Braci. 

    Nieświadomość to najbardziej szkodliwy sabotaż w Przestrzeni. Aby uformować zjednoczony, a przy tym nienaruszalny i rozumny szyk, wszyscy musimy w końcu zrozumieć, że Ukraińcy nie są banderowcami i satanistami. Są nimi Chazarowie. Musimy zrozumieć, że operacja Wołyń była nie tylko strategicznym aktem utrzymania Słowian w rozdzieleniu i niemocy (ani pierwszą taką operacją), ale też jednoczesnym niezwykle silnie traumatyzującym rytuałem satanistycznym. Za tą rzezią nie stali Ukraińcy, lecz Chazarowie, wykonawcy babilońskich instrukcji z z Anglii, Watykanu i Szwajcarii. Chazarowie przenikali na ziemie słowiańskie taktycznie, w ramach przygotowań do kolejnych resetów, wojen, rytuałów, mających oczywisty cel - niszczenie wszelkich prób Odrodzenia Wspólnoty Słowian, a przy okazji przelewanie świętej Krwi aryjskiej dla zasilenia swego mrocznego pana i jego demonicznych asyst.  

    W masakrach wołyńskich wzięło udział niewielu rzeczywistych Słowian, jedynie tak zdegenerowane, jak zaszczute i bliskie obłędu istoty. Jest to bowiem prawdą, że człowiek z duszą i sercem posiada boskie blokady przed okrucieństwem i odbieraniem życia. To dlatego wielu wyborowo szkolonych żołnierzy strzela w powietrze, wielu doznaje szoku i depresji, wszyscy są skazani na straumatyzowanie. Ukraińcy, którzy odmawiali krzywdzenia Polaków, byli przez Chazarów mordowani. Na Wołyniu doszło do najbardziej wymyślnych krzywd, tortur i mordów na Dzieciach Bożych. Tak czynią tylko istoty demoniczne, hybrydowe, albo całkowicie przejęte przez demony. Rytualną rzeź wołyńską na chwałę i siłę Szatana wykonali jego oddani i nikczemni na wskroś słudzy chazarscy. Przy okazji był to odwet (zemsta też jest rytuałem o silnej energii) za interwencję wojsk Rusi Kijowskiej kilka stuleci wcześniej. 

    Jak zatem traktować Ukraińców? Jak zagubionych Braci, ofiary manipulacji i terroru chazarskiego. Jest to tym łatwiejsze, że zagubieni zostaliśmy wszyscy, dramatycznie po ostatnim resecie. Wielu Ukraińców ma świadomość, że kontrolę nad ich ojczyzną, nad Sercem Słowiańszczyzny, przejęli Chazarowie, ale niewielu wie, co Kaganat zainstalował na ich ziemi, i dlaczego weszły tam najlepsze jednostki wojskowe Rosji i Czeczenii. Jakkolwiek rząd warszawski z perfidią i określonymi celami podsycił współczucie i szczodrość Lechitów, należy to z wszelkich naturalnych powodów kontynuować. Ukraińcy, Białorusini, Czesi... - czynili by dla nas to samo. Tak czynią dusze słowiańskie. Przy okazji w ramach praw ewolucji rozgrywa się kwestia zobowiązań karmiczno-duchowych. Odbieramy zatem swoje lekcje i spłacamy nawzajem zadane krzywdy. Nie ma Narodu Słowian, który by się w przeszłości nie odwrócił od drugiego i nie odpowiadał za łzy Dzieci wielu Rodów, ale też za wszystkim stał okultyzm i omamienie. Z czystym sercem i jasnym rozumem zrozummy Ukraińców w ich nieszczęsnym położeniu, które między innymi wynika też z tego, że stamtąd, z Serca Słowiańszczyzny, książę Światosław wyprowadził swe hufce dla dobra nas wszystkich.

    Jednocześnie, na miarę wszelkiej możliwości, subtelnie, ale zdecydowanie - sygnalizujmy Braciom, że choć z najwyższą serdecznością i szczodrością ugoszczeni, muszą uszanować nasze przywileje, prawa i obyczaje, jako Gospodarzy Domu. Nawet jeśli sabotuje to warszawski rząd Chazarów. Bo zasypywanie Gości darami i przywilejami kosztem Gospodarzy jest sabotażem i targowicą, podpaleniem kolejnej wiązki dynamitu pod wspólnotę Słowian, mającą na celu sprowokowanie niekontrolowanej przemocy i kolejnego wzajemnego wyniszczania Aryjczyków. Przyjmujemy Rodziny naszych sąsiadów, lecz i oni muszą wiedzieć, że jednocześnie jesteśmy w niedoli, w procesie operacji ludobójczych i w wysiłkach demontażu okupacyjnej aparatury. Ukraińcy nie są w równowadze i też mogą się pogubić - działania antypolskiego rządu mogą podsycać ich oczekiwania i roszczenia, dlatego nasza praca (z sercem i z rozumem) już musi się zacząć. Rozmawiajmy z Ukraińcami. Wszyscy. I czyńmy to w mądrości.

    Tematem tych rozmów musi być też kwestia chazarska. Nie ma wątpliwości, że większość Ukraińców to nasi poczciwi i dobroduszni Bracia, Słowianie z Krwi i Kości. Nie zapominajmy o tym - są dumni i charakterni; noszą w sobie geny wojów Światosława, ale też i Lechitów. Natomiast w wielkiej fali uchodźców skryli się Chazarowie. I dlatego, poza postawą gościnności, dla ochrony swych praw, dóbr, Rodzin, czystości kobiet, świętości Dzieci - jesteśmy zobowiązani stać się czujną strażą. Wobec zuchwałych roszczeń, agresji, wandalizmu, bandytyzmu - reagujmy z naszą lechicką charyzmą i wolą. To adekwatny moment, aby powoływać spontaniczne, acz reagujące z odpowiedzialnością Lechickie Drużyny Ochrony Kobiet i Dzieci.

    Dodajmy - pierwsze grupy przekraczające granicę były spokojne , ich samochody drogie. Dlaczego? Ponieważ Chazarowie na wszystkich ziemiach Słowian mają od dawna tryb ewakuacyjny w gotowości, w różnych wariantach. Do Polski uciekło ich sporo - uchodzą przed armią Rosji, która powtarza cele taktyczne Światosława i naciera w taki sam sposób: neutralizuje punkty oporu, likwiduje zbrodniarzy i bandytów, powtarza wysiłki pojednania z oddziałami ukraińskimi, wspiera ludność, zabezpiecza ośrodki funkcjonowania tejże ludności. Rosyjski sztab nawet nie ociera się o klęski głoszone z mediów i instytucji systemu. Operacja jest przygotowana z najwyższą perfekcją, dokładnie tak jak interwencja Światosława, żadne zdeterminowane manewry nie zaskoczą i nie zatrzymają Rosjan, przeciwnie - są całkowicie poza zasięgiem wszelkich możliwości przeciwników i sami będą zaskakiwać. Nie tylko operacyjnie, ale też gromadzoną dokumentacją, która zmieni świat w godziny.

    I tu musimy napisać wprost. Energia wszystkich świadomych Lachów musi wspierać kres walk i harmonizację udręczonej ziemi Ukraińców, lecz aby to się stało, armia Rosji musi wyeliminować cały wczepiony w tę ziemię Kaganat Chazarski. Co więcej: warto kibicować żołnierzom rosyjskim i czeczeńskim, aby szybko zrealizowali wytyczone cele. Bardzo szybko. Warto generować intencje, aby żołnierze ukraińscy pojęli prawdę i wsparli te cele. Dlaczego? Ponieważ chaos zdarzeń i odliczanie rozkręciły diabła. Na terenach kontrolowanych przez chazarskich banderowców dzieje się najgorsze demoniczne zło. Zostanie to oficjalnie i ogólnoświatowo ujawnione i wstrząśnie tymi, którzy dotąd odrzucają prawdę. To ujawnienie będzie kolejnym ewolucyjnym stadium, które ma odciąć kable przytwierdzające oczy, uszy i umysły ludzi do szatańskich mediów. 

    Zaznaczmy - nie wspieramy ofiar w ukraińskich Słowianach i ich Rodach. Na Ukrainie wciąż wielu jest potomków i Rusinów, i nas, owszem, Lachów. Nie popieramy wojny jako takiej - to od zawsze projekt Diabła. Wspieramy oczyszczanie wszystkich naszych ziem z mechanizmów satanistycznych, nieludzkich. Jednoczesne afirmowanie zakończenia wojny projektującej bratobójstwo jest tak samo naszą powinnością i błogosławieństwem.

    Systemowe media pokazują ze złej strony tylko Rosjan. Nie ma ani jednej wzmianki o zbrodni armii Ukrainy i batalionu azowskiego. Nikomu nie puściły nerwy, nie skrzywdzono ani jednego jeńca, nie ostrzelano pomyłkowo gospodarstwa. Armia Rosji czyni wszelkie zło. To hologram. Zostanie ujawnione, że na terenach banderowców czynione są masowe rytuały satanistyczne i najgorsze wymyślne, antyludzkie, antysłowiańskie zbrodnie przeciw wszelkim prawom Boga i Życia. Czynione w miejscach kaźni, w utajonych obozach koncentracji, w domach... na Dzieciach, matkach, ojcach, kobietach ciężarnych... Nie będziemy zapisywać tu szczegółów. Nikt nie uratuje tych ofiar i kolejnych na liście, wojsko i policja ukraińskie są bierne. Nikt nie wyciągnie ruskich i ukraińskich Dzieci z tuneli, nikt nie wypleni satanistycznych świątyń z ziem Ukrainy. Może to zrobić tylko armia Rosji, więc liczy się każdy dzień, każda godzina. Prosimy każdą duszę lechicką, aby po przeczytaniu tego artykułu wyciszyła się i posłała w Przestrzeń intencję dla wytchnienia i ochrony Słowian na ziemiach Ukrainy. 

    Chazarowie już nie uciekną nigdzie na długo. Ich los przesądziła bezduszna wierność Szatanowi i złożenie podpisów na aktach ludobójstwa. W Polsce także nie zostało im wiele czasu. Nawet jeśli część z nich tego nie widzi, husaria siodła już konie. Część satanistów wie o tym oczywiście i skupia się na kolejnym wariancie ewakuacji. Niewiele to da. Z kolei o prawdziwych Ukraińców goszczących w Polsce bądźmy spokojni. Serce przeważy. Odbiorą lekcję mądrości i wrócą do wolnego kraju wnosząc tam wibracje wdzięczności. Tym samym ostatni akt operacji przeciw jedności Słowian okaże się aktem boskiego zwycięstwa nad ciemnością.

    Projektujmy zatem z ufnością i w spokoju - bo emanowanie tymi energiami nie ujdzie uwagi Gości i wywrze odpowiednie wrażenie i skutki. Neutralizujmy sabotaż chazarskiego magistratu. W Polsce mówi się po polsku. Nie po angielsku, nie po ukraińsku. Ukraińców nie należy traktować jak pozbawionych zdolności i rozumu. Języka polskiego uczą się błyskawicznie, mają jego zapis w DNA.

    Polacy się już wolni od wojny, dlatego też w naszym wojsku tuż przed inwazją na Kaganat Ukrainy zaczęło się Lechickie Odrodzenie. Lechistan, zgodnie z proroctwami, transformuje się w ośrodek duchowy działający dla dobra wszystkich Istot Żywych. Tu i teraz rozgrywa się decydujący moment operacji babilońsko-chazarskiej przeciw Słowianom. Rozgrywa się ostatni akt wojny Szatana przeciw Stwórcy i jego prawom. Mając w sobie boską Moc zewrzyjmy szyk i pracujmy najlepszymi środkami świata: sercem i rozumem.

    W głębi serca przecież czujemy już, że wygraliśmy.

    Niech się dzieje pokój i harmonia Słowiańskim Rodom.

    Czcibor i Dobromiła

 

Istotny przekaz Ukraińca żyjącego w Polsce rozproszy rozterki wielu naszym Rodakom (za przesłanie filmu dziękujemy Eli Borowicz):

https://www.facebook.com/krzysztof.wichurski/posts/1179622572780193 

 

40 komentarzy:

 1. Ja ślę intencję w tak ważnym obecnie czasie dosłownie na kolanach ze łzami w oczach i ufam, że to moje wołanie o pomoc będzie, na pewno będzie nam udzielone przez Źródło Wszystkiego.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Stanie się tylko to czego pragnie i kreuje Nasze Serce 💓

   Usuń
 2. Twierdzicie, że ta operacja była tak świetnie przygotowana, podczas gdy rosyjska armia grzęźnie na ukraińskiej ziemi i ma ogromne problemy logistyczne np.: braki paliwa. Jak się do tego odniesiecie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Np.: Generał Wiktor Zołotow (dyrektor Federalnej Służby Wojsk Gwardii Narodowej Rosji i członek rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa) ostatnio oświadczył, że nie wszystko idzie tak jakby chcieli.

   Usuń
  2. Słowianin na uchodźstwie⚔️14 marca 2022 11:18

   Poczytaj prasę z 39 roku nam też tak dobrze szło jak Ukraińcom he he, to propaganda o sukcesach armii ukraińskiej w taki sposób się odnoszę.

   . https://wolnemedia.net/przegladajac-polska-prase-z-wrzesnia-1939-roku/

   Usuń
  3. Odnoszenie się do danych z TVN nie ma sensu. Napisaliśmy już, że niezależne fora słowackie, serbskie i inne uzupełniają wiedzę o materiały niewygodne dla naszych systemowych mediów.Mamy tu otwarte okna do FB.
   Armia Rosji posuwa się w tempie adekwatnym do jej strategii. A ta nie obejmuje walki z Narodem Ukrainy ani błyskawicznym zajmowaniem miast poprzez naloty i zniszczenia, zatem świadome mordowanie ludności. Ani też zajęcia całego kraju jako zdobyczy. Cele operacyjne wymieniliśmy w artykułach.

   Usuń
  4. Patrzac ze zginelo mniej niz 600 cywili za prawie miesiac wojny, to chyba jest powod czemu to idzie slamazarnie. Na Ukrainie to po 1000 osob dziennie na covid umieralo. Moze juz wiecej Ukraincow zginelo na europejakich drogach w tym czasie. Ja kojarze 3 trupy w Polsce i jeden z wywroconego autobusu we Wloszech. Oczywiacie kazdego zycia szkoda, ale ofiar jest minimalnie. Zelenski sie chwali ze zolnierze ukrainscy nie gina... Dziwna wojna. A natlok dezinformacji w polskich mediach to jakis koszmar. Ciekawe czy to ktos jeszcze czyta? I jak widac cywili nadal nie wypuszczaja a mogli wypuscic wszystkich gdy jeszcze miasta nie byly otoczone. Ale ktos chce z nich tarcze zrobic. A z miast wypuszczaja chyba tylko obcokrajowcow i Zydow skoro ich chca do Izraela przesiedlic. Biedni ci ludzie w tych miastach..,

   Usuń
 3. Trwa zabawa wokol Czarnobyla. Ciagle jest zrywana i naprawiana linia energetyczna od strony Kijowa. Ale bez obaw. Po pierwszym zerwaniu Czarnobyl zostal podlaczony do Mozyrza po stronie bialoruskiej, podobno po starej linii energetycznej(tak podawaly bialoruskie media kilka dni temu).
  Zalecam czytac i inne media. Nawet te z panstw NATO podaja duzo wiecej prawdy niz "polskie".
  O wczorajszej masakrze w Donecku tez cisza gdzie musiano zestrzelic bombe kasetowa ktora zabila 20osob, gdyby nie zestrzelono to zginelyby tysiace... Jak sadzicie kto strzelal? No bo chyba nie Rosjanie na Doneck... Tu dziecko tez zginelo, ale o tym cisza.
  Juz i panstwa afrykanskie zaczynaja wypominac zachodowi te dwulicowosc bo w wojnie w Jemenie ponoc zginelo 600 tysiecy ludzi i nikt sie tym nie przejmuje. Afryce grozi glod i stad to oburzenie na sankcje wobec Rosji ktora im pszenice sprzedaje. Głodna Afryka ruszy na Europe. Kto wtedy przegra? A Kosowo juz wrocilo do Serbii? Czy "nasi" szaleni politycy szykuja nam wojne po jakieks false flag? Czy swoje potomstwo juz wywiezli? Ale bez obaw jesli wybuchnie wojna u nas to wszedzie ich dosiegnie. Sa przeciez okrety podwodne... Niech sie politycy milion razy zastanowia co robia i czyjego podzegania sluchaja. Rok 1939 powinien byc przestrogą!!!

  OdpowiedzUsuń
 4. Chwała Rosji naszym braciom Słowianom.🇷🇺👍🏾🇵🇱

  OdpowiedzUsuń
 5. Zgadzam się w 100%.

  OdpowiedzUsuń
 6. Chwała i Wolność dla Ukrainy. Rosja niech wraca do domu.

  OdpowiedzUsuń
 7. O wojnie na Ukrainie i nie tylko
  https://www.bibula.com/?p=132025&fbclid=IwAR20Pcexq2psk9tNDUuKskoaibe6sO7m0mwqiwHpcbkdCPXjjUECIhMDZ1I

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nadzwyczajnie uczciwa i panoramiczna analiza, dziękujemy. Puściliśmy na fora FB.

   Usuń
 8. Na przestrzeni dziejów naszego pięknego narodu
  prawdziwych Polków nie szanuje się.
  Gdy walczą o swoje przyrodzone prawa
  są gnębieni i muszą szukać ucieczki
  na obczyźnie by uniknąć ostracyzmu.
  Gdy na naszą ziemię trafią obce nacje
  są gloryfikowane i faworyzowane.
  Czy to nie paradoks dziejów historii,
  że naszą cywilizację słowiańską
  chcą wyeliminować z obrotu,
  tylko dlatego, że jest wyjątkowa i ponadczasowa.
  Czemu stosowane są podwójne
  standardy w stosunku do Polaków
  a dla kasty obcych są inne.
  Czy to odwieczna walka dobra ze złem.
  Czy nie czas by zapanował właściwy porządek
  według odwiecznych zasad ustalonych przez Prawo Pana.
  By Pan zgnębionemu ludowi
  zwrócił utracone dziedzictwo.
  By człek poczuł się, że jest na swoich włościach,
  że Pan jest dobry i sprawiedliwy,
  że miłuje swoje zagubione owieczki,
  które ogrom wycierpiały,
  a mimo wszystko nie straciły wiary,
  że Bóg wynagradza.
  Bo jeśli z nami BÓG, to któż przeciwko nam.
  Nadszedł kres wyzysku naszego narodu przez możnych tego świata.
  Bo Pan strącił władców tego świata,
  a wywyższył pokornych i nasycił dobrami.
  Jantar

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "prawdziwych Polaków nie szanuje się.
   Gdy walczą o swoje przyrodzone prawa
   są gnębieni i muszą szukać ucieczki
   na obczyźnie by uniknąć ostracyzmu."
   Ja jestem jedną z nich...

   Usuń
 9. Bardzo ważny przekaz.

  https://youtu.be/J8uqPG6T1WY

  OdpowiedzUsuń
 10. Ciekawe ilu cywili wywiezli z Kijowa 4 premierzy? I jak to jest ze z map widac ze Kijow okrazony nie jest,dojezdzaja tam nawet pociagi z zachodu a cywili nie ewakuuja. Watpie czy ktokolwiek zostaje tam teraz dobrowolnie.
  Z takiego Mariupola z czesci zajetej przez zolnierzy rosyjskich i z Donbasu ewakuowano w dzien 30 000 cywili. Info podaje za blogiem kodluch wordpress tam w komentarzach jest i link do informacji zrodlowej.
  I skoro na wiekszosci terenu nie ma zadnego rosyjskiego zolnierza to mam pytanie czy tam Ukraincy tez moga gratis podrozowac, czy z Ukrainy wyjezdzaja tylko ci co ich stac na bilety a na pewno sa w astronomicznych cenach. Ale o tym zadne rzadowe media nie napiszą.
  A prywatnie to juz sie ciesze na podwyzki oplat za kanalizacje i odpady komunalne. No przeciez ktos za nich zaplacic musi. I jak zwykle zaplaca najbiedniejsi Polacy... To samo z cenami calej reszty.
  No i doradzam jesli ktos chce przekazac dary rzeczowe to chyba lepiej dac to konkretnym ludziom ktorych zobaczycie w okolicy bo nie macie pewnosci czy te oddane organizacjom nie skoncza na wysypiskach smieci... A co pojedzie w ich miejsce mozna sie domyslic.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niemcy odkryli, że pieniądze wysyłane niby na konta pomocowe dla ludności Ukrainy wcale do tej ludności nie trafiają.
   Niektórzy, niby uchodzcy, co wszystko stracili, robią miny, jak nie ma markowych i nowych ciuchów itp w ten deseń.
   Trochę dziwne, nic nie mają a robią fochy i stawiają warunki.

   Usuń
  2. Anamiko. Wedlug mnie ludzi ze strefy wojny jest u nas bardzo malo. To sa olbrzymie odleglosci. Jak niby mieliby tu dotrzec i za co? Jesli stracili naprawde wszystko to nie maja pieniedzy by zaplacic za bilety. Tych ludzi tam mi naprawde zal, oni naprawde cierpia. Tacy ludzie byliby wdzieczni za wszystko. Ci co wybrzydzaja to nie zadni uchodzcy z terenow wojny. Wojna jest na wschodzie.

   Usuń
  3. Anamiko. Wedlug mnie ludzi ze strefy wojny jest u nas bardzo malo. To sa olbrzymie odleglosci. Jak niby mieliby tu dotrzec i za co? Jesli stracili naprawde wszystko to nie maja pieniedzy by zaplacic za bilety. Tych ludzi tam mi naprawde zal, oni naprawde cierpia. Tacy ludzie byliby wdzieczni za wszystko. Ci co wybrzydzaja to nie zadni uchodzcy z terenow wojny. Wojna jest na wschodzie.

   Usuń
 11. Znalezione w sieci:

  Historia nazw rzek (komentarz @Maro)

  https://jbc.bj.uj.edu.pl/Content/651/PDF/DIGDRUK001723.pdf
  SŁOWIAŃSKIE RZEKI W EUROPIE. Ogrom przykładów, ciekawe wyjaśnienia bazujące na słowiańskich językach i gwarach

  OdpowiedzUsuń
 12. Znalezione w sieci:

  Historia nazw rzek (komentarz @Maro)

  https://jbc.bj.uj.edu.pl/Content/651/PDF/DIGDRUK001723.pdf
  SŁOWIAŃSKIE RZEKI W EUROPIE. Ogrom przykładów, ciekawe wyjaśnienia bazujące na słowiańskich językach i gwarach

  OdpowiedzUsuń
 13. W strefie Gazy codziennie giną ludzi, w tym dzieci. W Syrii to samo... W Jemenie umierają z chorób i z głodu? Czemu nikt nie wiesza flag tych krajów, wszędzie gdzie się da? Czemu nikt nie organizuje akcji przesiedleńcych z darmowym transportem dla cierpiących w Syrii, Palestynie czy Jemenie, ludzi? To też są ludzie, to też są nasi Bracia i siostry w czlowieczenstwie.
  Kto myśli, to kuma, o co biega.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W Jemenie jest niestety wojna. Kraj najechala Arabia Saudyjska ale chyba nie tylko. Stad to milczenie w mediach... To sa te tzw wolne media. Wolne chyba tylko od obiektywnosci i uczciwosci w opisywaniu swiata. W Afryce tez tocza sie ciche wojny, stad sympatia krajow afrykanskich do Rosji. Ponoc Rosja pomogla Mali i Republice Srodkowej Afryki. No i sprzedaje im zywnosc byc moze po normalnych cenach.

   Usuń
  2. Słowianin na uchodźstwie⚔️18 marca 2022 09:54

   Dokładnie Araby mogą kupować kluby piłkarskie w Anglii i jest ok pieniądze nie śmierdzą, a właściciela Chelsea Londyn angielski rząd obrabował z kluby, bo jest przyjacielem Putina i Rosjaninem to wielka hipokryzja media są sterowane mają gadać co jest w interesie właściciela, ale dla nich życie ma różna wartość albo w ogóle.

   Usuń
  3. Wiem, że niedługo Świat pozna prawdę, a Ciemne siły szatańskie opuszczą tą przepiękną PLANETĘ ZIEMIĘ by raz na ZAWSZE.
   Zatriumfuje DOBRO, PIĘKNO, RADOŚĆ, SPRAWIEDLIWOŚĆ i MIŁOŚĆ.

   To się już teraz ZADZIEWA,
   O czym mój ptaszek ŚPIEWA,
   Codziennie rano na DRZEWIE,
   Koi mój ból swoim ŚPIEWEM.

   Usuń
  4. U mnie już pokój i radość ❤️bo taka jestem sama. Spokojna i radosna,czego życzę każdemu. Bez wyjątku.

   Usuń
  5. Każdy tego potrzebuje jak tlenu.

   Usuń
 14. Anonimowy17 marca 2022 13:41

  W latach 2002-2005 pracownicy Labolatorium Genetyki Populacji Człowieka Centrum Medyczno-Genetycznego Rosyjskiej Akademii Nauk pod kierownictwem doktora nauk medycznych Jeleny Nałanowskiej przeprowadzili badanie puli genowej narodu rosyjskiego i sąsiadujących z nimi narodów.
  A oto, co wykazali rosyjscy genetycy. Udowodnili, że rosyjska grupa etniczna (czyli rosyjska część ludności Rosji) w 85- 90% składa się z zeslawizowanych Finów (potomków plemion Weś, Meria, Mieszczera, Kosza, Mordwa, Murowców, Narowa, Permów, Peczorów), z potómków Turków (Taraów, Protobułgarów, Baszkirów, i innych), a także z mieszanki jednych i drugich. Czyli według chromosonu Y, różnica między Rosjanami a ludami Fińskimi mieszkającymi dzisiaj na terytorium Rosji, wynosi równo 2-3 jednostki. Mówiąc prościej, genetycznie są one niemal identyczne. Finowie i Turcy nie należą do Indoeuropejczyków. A Polacy i Białorusini, w odróżnieniu od Rosjan, są genetycznie tą samą grupą etniczną, Słowianami a za razem Indoeuropejczykami. A to oznacza iż Rosjanie (z jednej strony) oraz Polacy i Białorusin (z drugiej) należą do różnych grup antropologicznych.
  „Czystych” Słowian- według genetyków- na obszarze Rosji nie ma więcej niż 6-8%, Można przypuszczać, że to zrusifikowani potomkowie Polaków, Białorusinów, Ukraińców, Bułgarów, Serbów, Słowaków, Czechów. A więc mitem możemy nazwać, że Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy to jakoby „rodzeni bracia Słowianie”. Bo Słowianami są tylko Białorusini i Ukraińcy, przy czym nie wschodnimi (tacy w ogóle nie istnieją), a po prostu Słowianami. Genetycznie i antropologicznie są oni bliscy Polakom i Słowakom (Białorusini), Bułgarom i Serbom (Ukraińcy). Rzeczywistą „bliską rodziną” dla Rosjan są Finowie i Estończycy.
  Genetycy położyli kres dawnym sporom o „słowiańskich korzeniach Rosjan”: niczego słowiańskiego Rosjanie nie mają. Istnieje tylko okołosłowiański język rosyjski, powstały z miejscowych języków fińskich i tureckich na osnowie cerkiewno-słowiańskiej (czyli starobułgarskiej) gramatyki, jednak zawiera on 75-80% słownictwa niesłowiańskiego (fińskiego lub tatarskiego)Właśnie dlatego Rosjanin nie rozumie języków słowiańskich. Podobieństwo leksykalne białoruskiego i rosyjskiego nie przekraczają 25 %, podczas gdy podobieństwa w słownictwie białoruskim i polskim wynoszą 60-70%. Białorusin bez tłumaczenia rozumie j. Polski, słowacki i ukraiński, natomiast Rosjanin mowy białoruskiej bez tłumaczenia nie rozumie, podobnie jak żadnego innego j. słowiańskiego.
  Tak więc odwieczna rywalizacja Wielkiego Księstwa Litewskiego i Królestwa Polskiego , z jednej strony i państwa Moskiewskiego z drugiej, to konfrontacja różnych grup etnicznych o różnych mentalnościach. To samo można powiedzieć o stałej wrogości między Rzeczpospolitą a Imperium Rosyjskim, między Polską a ZSRR. Przypomnę tylko, że między rokiem 1700 a 1939 dochodziło do wojen z naszym wschodnim sąsiadem prawie 20 razy. Jaki inny kraj Słowiański walczył z innym krajem Słowiańskim tyle razy? Odpowiedź jest bardzo prosta, żaden. A dla tego, że Rosja to nie kraj słowiański. Zachęcam do przeczytania książek „Anatomia Nienawiści” Anatola Tarasa i „Kto powiedział, że Moskale są to bracia nas Lechitów…” Andrzej Nowak

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. [[ Powyższy komentarz i nasza odpowiedź przeniesione z podstrony, przeznaczonej na afirmowanie jednoczenia. ]]
   Nie wiemy, jakie możemy intencje kierowały Tobą, żeby dać przekaz tego rodzaju blogu skupionym między innymi na jednoczeniu Polaków z Rosjanami i z wszystkimi słowiańskimi narodami. Znamy ten wywód,tylko zapomniałeś przytoczyć wnioski końcowe naukowców rosyjskich. Czy ogłosili na konferencji nowinę Nie jesteśmy Słowianami? Wydaje się że nie uwzględniasz Wielkiego Resetu.
   , przed którym Słowianami było pół świata, w tym Niemcy, Finowie, Irlandczycy i tak dalej. Mając to na uwadze lepiej się nie opierać na teoriach nauki popieranej przez system, bo ostatnie czego chce system, to prawda i siła zjednoczonych Słowian. A Rosjan trzeba poczuć sercem i wypada okazać wdzięczność, bo bez nich niewiele by już ze Słowiańszczyzny zostało.

   Usuń
  2. Bardzo zabawne te badania. Szczegolnie ze Rosja to konglomerat wielu ludow. Wystarczy tendencyjnie wybrac probki do badan i juz wychodzi ze prawie tam nie ma R1a1 czyli slowianskiego genomu. A zreszta slowianskosc i tradycje przekazywaly matki.
   A co do badan genetycznych to wiem jakie bzdury im wychodza. Na malej slowacji stwierdzono ze Slowacy maja mniejszy procent slowianskiego genonu R1a1 niz Polacy. Haha. Nikt nie zwrocil uwagi ze tam zyje olbrzymia mniejszosc wegierska, ukrainska (tez nie zawsze maja R1a1), romska, oraz np dawne kolonizacje np niemiecka, ze zyja potomkowie Zydow itd, no i duza czesc ma tez genom I2a (wlasnie z dawnej cywilizacji Vinca). Aby bylo, smieszniej to im wyszedl, bardzo niski procent genomu romskiego a zyje ich tam dosyc duzo(po prostu ich przewaznie pominieto w badaniach). Niemcy na przyklad nie maja doninujacego meskiego DNA jest duzo i R1a iR1b.
   A najciekawsze bylo na negocjacjach gdy po stronie rosyjskiej zasiadali ludzie z wygladu jak My a po ukrainskiej ludzie ktorzy do nas nie byli zbyt podobni. Jaki cel przyswieca badacOm, takie wyniki. Jak ktos dobrze zaplaci to probki R1a1 znikaja ze wszystkich waznych odkryc archeologicznych.
   Co do rozumienia jezykow. Ktore narot czesciej sie kontaktuja z innymi to sie lepiej rozumieja a ktore nie to gorzej. Np Slowacy bardzo dobrze rozumieja Polakow a Polacy raczej kiepsko Slowakow. Dlaczego? Slowacy wlasciwie byli dwujezyczni z powodu wspolnej z Czechami TV. Rozumiesz 2 to trzeci jest latwy.

   Usuń
  3. I dalsza rzecz. Co ma jezyk wspolnego z genetyka? Pojecie jezyki indoeuropejskie dotyczy tylko jezyka. Z wygladu Finowie czy Estonczycy przypominaja nas. Po prostu ich przodkowie byli kiedys podbici przez ludy azjatyckie i stad kompletnie inny jezyk. Bylo to w rejonie gor Ural stad naleza do rodziny jezykow uralskich. To Slowianie zamieszkiwali kiedys obecny teren Finlandii czy Estonii.
   A co do wojen. Chyba normalne ze najcEsciej wakcza ze soba wielkie panstwa a takie wsrod Slowian byly dwa. Rosja i Polska po zjednoczeniu z Bialorusia zwana wtedy Litwa. Obecna litwa nie ma z tym wiele wspolnego stad Litwini niezbyt lubia Polakow a Bialorusini do niedawna lubili i nie dyskryminowali Polakow u siebie jak to robili Ukraincy. Zreszta gdyby z Ukrainy odeszli wszyscy genetyczni Rosjanie, to ile by tego R1a1 zostalo?

   Usuń
 15. Bardzo dobra argumentacja! :)
  To prawda - Bracia Moskale mają ten sam problem, co inni - napływ obcych. Dlatego miarodajne byłyby badania DNA po wsiach i to odleglejszych regionów, a nie metropolii. Mimo to niezmiennie powtórzę: tendencje do redukowania liczby narodów Słowian to archaizm wobec tego, co nas wkrotce czeka - pomnażania tej liczby. Ba, niejedni będą z nadzieją aspirować do Słowian. :D

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Czemu by mieli aspirować do bycia Słowianami? Każdy człowiek jest tym kim jest i nie musi się wstydzić swojego pochodzenia.

   Usuń
  2. Oczywiście, przecież to było żartobliwe. Proszę wyczytać z tego odwrócenie statusu spreparowanego przez ciemnych: dzisiejsi Słowianie to wręcz rasa jaskiniowa, zero kultury starożytnej, co jest farmazonem na potrzeby Matrixa. Faktem jest że jest zupełnie przeciwnie, i faktem jest też że odkrywanie e sobie słowiańskości będzie cieszyć narody dziś omamione obcym dziedzictwem. Nikt nie powinien się z kolei wstydzić swego pochodzenia i DNA, chyba że jest hybrydą, ale akurat one wstydu nie znają...

   Usuń
 16. No, właśnie jeden z rosyjskich dziennikarzy nazwał Polaków "podłymi stworzeniami" i życzył nam szybkiej porażki na mistrzostwach świata w piłce nożnej. Tacy to nasi przyjaciele.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A jakimi przyjaciółmi są dla nas nasi polscy dziennikarze, którzy okłamują nas w kwestii pandemii i szczepień? Dziennikarze to figury Matrixa, wykonawcy zleceń.
   Mimo wszystko, jeśli się zastanowisz, być może znajdziesz zrozumienie dla opinii cytowanego dziennikarza.

   Usuń
  2. Tacy dziennikarze jak on codziennie karmią Rosjan dezinformacją. Ich media wcale nie są lepsze od tych u nas.

   Usuń