2022/10/23

Kampania Przeciw Agresji Dźwiękowej Pojazdów - podsumowanie sezonu

 

    Poniższe podsumowanie w formie listu lub e-maila zostało przesłane do Komendanta Powiatowego Policji w Gnieźnie - a także do Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu, Komendanta Głównego Policji z siedzibą w Warszawie (dział Petycje), Prezydenta Miasta Gniezna, Urzędu Miasta Gniezna, Starosty Gnieźnieńskiego, Wojewody Wielkopolskiego oraz gnieźnieńskich ośrodków nauki jazdy. 

*****

                W związku z naszą kilkuletnią kampanią przeciw agresji dźwiękowej pojazdów, a mającą za cel podniesienie świadomości kierowców i ochronę dzieci, zwracamy się do Pana w następujących kwestiach:

1.       Nasza kampania. Wiosną przesłaliśmy list otwarty na adres e-mailowy komendy powiatowej w Gnieźnie. Dla przypomnienia zawieramy go także w tej przesyłce. Mimo że nie doczekaliśmy odpowiedzi ze strony gnieźnieńskiej policji, liczymy że wniósł on jakąś motywację do pracy policjantów.

2.       Podsumowanie sezonu 2022. Niestety czynione przez nas obserwacje nasuwają tylko jeden wniosek – tendencje do wieczornych czy nocnych hałaśliwych rajdów pojazdów oraz zrywnych startów motocykli (z postoju na sygnalizacji świetlnej, bocznych ulic i tak dalej) nie tylko nie uległy redukcji, ale się nasiliły. Dotyczy to szczególnie najmłodszych kierowców, którzy oddają się swej pasji z polotem, co jest naturalne i zrozumiałe, ale niestety jednocześnie często brak w tym wyczucia i troski o dzieci, które są najczęstszą ofiarą gwałtownych dźwięków.

3.       Czego dotyczą obserwacje w kwestii Kampanii Przeciw Agresji Dźwiękowej Pojazdów? Ulica Elizy Orzeszkowej w Gnieźnie jest dla nas wymiernym przykładem przemian mentalnych kierowców, ale to tylko pole obserwacji lokalnej jako symbol zjawiska dotyczącego całego Kraju. Zatem mamy do czynienia z nie tylko z intencjonalnymi naruszeniami przyjętych norm dźwiękowych, ale i prędkościowych, co zwiększa zakres zagrożeń dotyczących dzieci (ale i dorosłych, i zwierząt). Na ulicy Orzeszkowej pojawiły się niedawno progi zwalniające, ale projektanci tudzież urzędnicy postawili na wariant mocno zawężonych „garbów”, co otworzyło śluzę dla kierowców niecierpliwych i niekoniecznie rozważnych. W czasie dziesięciu minut można zaobserwować nawet kilka samochodów przemykających środkiem ulicy, co pozwala po prostu przejechać między progami. Znacznie częściej czynią to motocykliści, zwłaszcza wieczorami, co skutkuje hałasem takiej miary, że wybudza ze snu wystraszone maluchy.

4.       Na co liczymy? Nasza praca opiera się na obserwacjach, wnioskach i sygnalizowaniu problemu oraz sugerowaniu możliwych rozwiązań rodakom – zarówno rodzicom narażanych na stres lub traumę dzieci, poprzez policję i urzędy, do samych kierowców. Nie stoimy na pozycji bojowej przeciw kierowcom, bo większość z nich to rodzinni i odpowiedzialni ludzie. Chodzi o proces uświadamiania kierowców nie mających rozeznania we wrażliwości dzieci, co dotyczy przede wszystkim grupy początkujących posiadaczy motocykli i quadów. Warto rozważyć zasady, na jakich dopuszczalna jest jazda quadami czy pojazdami z rozregulowanymi tłumikami na obszarze miejskim. Bo wydaje się, że takie zasady nie istnieją, w każdym razie realnie. Nie apelujemy o kary finansowe – zwracamy się do policji gnieźnieńskiej (i krajowej) o zwiększoną czujność oraz regularne stosowanie apeli poprzez media , ośrodki szkolenia, związki motoryzacyjne do kierowców o troskę i umiar ze względu na wspólne narodowe dobro, jakim są dzieci wolne od urazów i lęków. Jednoczenie sił w kampanii dla tej (i innych spraw wspólnych) zawsze jest bardziej efektywne niż grzywny. Liczymy na zwiększony udział naszej policji w rozwiązywaniu problemu, także dzięki Pana zaangażowaniu, na przykład poprzez motywowaniu funkcjonariuszy, których z własnych doświadczeń postrzegamy bardzo pozytywnie.

5.       Co dalej? Kampanię różnymi środkami będziemy prowadzić do czasu, aż powszechna troska i takt kierowców wobec dzieci i zwierząt to jest szczególnie czułych odbiorców hałasu, będzie w naszej ojczyźnie powszechna.

Zarząd Stowarzyszenia Lechistan Gniezno – Serce Rodu

w dniu 01.09.2022

Kontakt: lechistangniezno@gmail.com

Wszystkie artykuły, korespondencje i interakcje/odpowiedzi publikujemy na forach lokalnych mediów gnieźnieńskich oraz ogólnokrajowych.

List/e-mail w celu zapoznawczym został przesłany także Prezydentowi Miasta Gniezna, Urzędowi Miejskiemu, Staroście Gnieźnieńskiemu, Wojewodzie, Wojewódzkiej Komendzie Policji w Poznaniu oraz do Komendanta Głównego Policji z siedzibą w Warszawie (dział Petycje).

*****

    Do powyższego listu, dla wszystkich wymienionych odbiorców, został dołączony nasz apel do Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie z 2 lipca: https://lechickieodrodzenie555.blogspot.com/2022/07/wieczorne-rajdy-apel-do-komendy.html 

    W międzyczasie pojawiły się na wymienionych newralgicznych punktach ulicy Orzeszkowej słupki przegrodowe między garbami, uniemożliwiające dalsze nieprzepisowe i ryzykowne manewry kierowcom. Na nasz list zawierający podsumowanie sezonu, odpowiedzieli między innymi Prezydent Miasta Gniezna i Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie.

    Dziękujemy wszystkim Rodakom za wspieranie naszej Kampanii, stanowiącej wkład do wspólnej pracy nad pełną narodową ochroną Dzieci i Praw Rodowych oraz nad nadzwyczaj ważną powszechną wzajemną życzliwością.

    Czcibor i Dobromiła

    Ilustracja ze strony: https://www.amazon.com/Apple-Creek-Motorcycle-Enforcement-Pictures/dp/B07ZG48G4S

 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz